Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСутність банківського кредиту
Читайте также:
  1. Q]3:1:Иностранные СМИ аккредитуются через
  2. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  3. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  4. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  5. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  6. Відповідальність за порушення зобов'язань по договору банківського рахунку
  7. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  8. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія
  9. Економічна сутність і класифікація доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства
  10. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

Банківський кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія. Будь-яке зобов'язання придбати право купівлі боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми. А також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів такої суми.

Пунктом 10 Положення НБУ “Про кредитування” передбачено, що основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти, залишки на розрахункових та поточних рахунках, залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки. До запитання та строкові міжбанківські кредити та кошти, одержані від випуску цінних паперів.

Надання кредитів здійснюється виключно на комерційних засадах з обов'язковим додержанням таких умов:

ü Позичальнику кредити надаються в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку;

ü В окремих випадках кошти наданого кредиту можуть бути перераховані на поточний рахунок позичальника для використання їх на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням;

ü Сума кредиту, що надається позичальнику, знаходиться в межах ліміту, встановленого для виділення.

Кредити банком надаються на певних умовах – принципах кредитування:

ü Принцип терміновості – означає, що кредит повинен повертатися у визначений термін.

ü Принцип цільового характеру – припускає вкладання позичкових коштів у конкретні господарські процеси. Залежно від цілей розрізняють:

1. Кредит для фінансування оборотного капіталу;

2. Кредит для фінансування основного капіталу;

3. Кредит для фінансування торговельно-посередницьких операцій.

ü Принцип платності означає, що позичальник повинен внести в банк визначену плату за користування кредитом. Сплата відсотків позичальником здвйснюється у строки, визначені кредитним договором. Протягом дії кредитної угоди банк має право змінювати рівень відсоткової ставки за кредит залежно від зміни відсоткової політики органами, в компетенцію яких входить вирішення цих питань. У разі несплати позичальником нарахованих відсотків у строки, їх сума відноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості за нарахованими відсотками. Банк припиняє нарахування відсотків у разі:§ Повного виконання зобов'язань позичальником;

§ Оголошення позичальника банкрутом;

§ Ліквідація позичальника;

§ Закінчення строку позовної давності;

§ Вчинення нотаріального запису про примусове стягнення боргу;

§ Рішення суду про примусове стягнення;

§ Прийняття банком на баланс заставленого майна;

§ Укладання угоди про заміну кредитного зобов'язання іншим зобов'язанням між тими ж сторонами (оформлення векселем, прийняття банком на баланс майна позичальника).

 

ü Принцип забезпечення кредитування – означає наявність у позичальника юридично оформлених документів, що гарантують своєчасне повернення кредиту.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты