Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбтікання тіл потоком повітря
Читайте также:
  1. А – САР тиску пари на виході з барабану котла; б – САР витрати повітря; в – САР тиску палива; г – САР температури палива; д – САР тиску пари перед форсунками
  2. Взаимодействие руля с потоком воды. Нагрузка рулевого привода
  3. Визначення надлишкового тиску вибуху для речовин і матеріалів, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.
  4. Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії
  5. Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії
  6. Ешелонування літаків при польотах по повітряних трасах
  7. Забруднення атмосферного повітря
  8. Забруднення атмосферного повітря та основні чинники забруднення
  9. Завдання і види повітряної розвідки погоди
  10. Информационный поток: единицы измерения, виды, логистические операции с информационным потоком

 

2.5.1. Принцип оборотності

При русі тіла в нерухомому повітрі виникає сила опору R1, яка залежить від швидкостіпереміщення тіла щодо повітря (рис. 2.12, а).

Рис. 2.12. Принцип оборотності.

Якщо закріпити тіло нерухомо і направити на нього потік повітря, зберігши відносну швидкість, то сила опору R2 буде така ж (рис. 2.12, б), що і в першому випадку (рис. 2.12, а). Такий прийом називається зверненням руху. Отже, принцип оборотностіполягає в тому, що величина, напрям і точка додатка аеродинамічних сил не залежатьвід того, чи обтікається тіло потоком повітря, або рухається в нерухомому повітрі.

Принцип оборотності дає можливість проводити аеродинамічні дослідження в лабораторних умовах, коли тіло нерухомо закріплене в аеродинамічній трубі, а повітряний потік, що створюється трубою, обтікає тіло з необхідною швидкістю. Це значно спрощує вимір аеродинамічних сил і моментів.

До історії аеродинаміки увійшов так званий парадокс Дюбуа. Він поставив під сумнів справедливість принципу оборотності, оскільки виявив, що опір тіла, що покоїться в каналі з рухомою водою, більше, ніж опір того ж тіла, що протягається в нерухомій воді з тією ж швидкістю. М. Є. Жуковський довів, що причиною парадоксу є система вихорів, що утворюються на стінках каналу, при русі в нім води.

2.5.2. Аеродинамічні спектри

Аеродинамічним спектромназивається видима картина обтікання тіла потоком повітря. Спектри обтікання тіл повітряним потоком виходять за допомогою димарів, гідроканалів або методом „шовковинок”, в'язких покриттів, оптичним методом.

У димаряхвізуалізація течії забезпечується введенням в потік повітря струйок диму. Димовий спектр дозволяє досліджувати ламінарні й турбулентні течії, відрив межового шару, управління межовим шаром. Картини обтікання, отримані в аеродинамічному димарі, приведені на фотографіях (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Фотографії димових спектрів обтікання профілю крила.

Метод „шовковинок”дозволяє виявити „дефекти” обтікання. При безвідривному режимі течії шовковинки, прикріплені одним кінцем до обтічної поверхні, спокійні і орієнтовані у напрямі потоку. При зриві потоку вони коливаються і міняють напрям.

На в'язкому покриттіобтічного тіла при достатньо тривалому продуванні його в аеродинамічній трубі прокреслюються „лінії струменя”, що виявляють картину обтікання.Оптичні методиотримання аеродинамічних спектрів використовують ефект зміни густиниповітря (стисливості) при великих швидкостяхпотоку. При зміні густиниповітря плоскопаралельний пучок світла відхиляється, утворюючи на екрані світлі або темні смуги. На великій відстані від тіла потік не деформований, струйки течуть прямолінійно з однаковою швидкістю. Такий потік називається незбуреним. Поблизу тіла струйки змінюють свій напрям і площу поперечного перетину. Від цього змінюються швидкості повітря в струйках. Потік, струйки якого деформовані присутнім в нім тілом, називається збуреним.

Аеродинамічний спектр будь-якого тіла складається з незбуреногоі збуреногопотоків. Збурений потік у свою чергу складається із зовнішнього нев'язкого (потенційного) шару 1, межового шару 2і супутного струменя 3(рис. 2.14, а). Аеродинамічні спектри дають можливість зрозуміти фізичну суть обтікання тіла потоком повітря. За своєю будовою аеродинамічні спектри бувають плавні і віхрьові (рис. 2.14, б), симетричні і несиметричні.

Рис. 2.14. Аеродинамічні спектри:а) елементи спектру; б) види спектру.

Чим більше збурення потоку, тим більше в'язкийопір випробовує тіло. Таким чином, дослідження аеродинамічних спектрів дає можливість вибрати найбільш зручнообтічні форми, визначити дефекти в обтіканні тієї або іншої частини літального апарату, визначити характер взаємодії близько розташованих частин і багато що інше.

Вчені і авіаконструктори знайшли засоби направленої дії на спектри обтікання частин літака з метою поліпшення льотних характеристик і забезпечення безпеки польотів.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты