Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ період польотів начальник метеорологічної служби (черговий
Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  2. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  3. База (пост) газодимозахисної служби
  4. В інтервольному ряді абсолютних величин з рівними періодами часу використовуєтьсясередня арифметична проста.
  5. Введение должности земских начальников
  6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПIД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ, ГАСIННЯ ПОЖЕЖ
  7. Відповідальність за завантаження, розташування та кріплення озброєння і техніки, а також за посадку особового складу покладається на начальника військового ешелону.
  8. Волокна періодонта
  9. Головним завданням метеоподразделений усіх мір є забезпечення безпеки польотів в метеорологічному відношенні.

інженер-синоптик) знаходиться на КДП (СКП), організовує і здійснює безпосереднє забезпечення польотів. У своїй роботі він керується вимогами НПП, Наказом МОУ №367, наказами і директивами МОУ, ГК ВС по безпеці польотів, інструкцією черговому розрахунку метеорологічного підрозділу.

 

Він зобов'язаний:

1) організувати роботу метеорологічного підрозділу по метеорологічному забезпеченню польотів, а при СМУ і встановленому мінімумі погоди і погоді, що різко міняється, особисто брати участь в цьому забезпеченні;

2) забезпечити своєчасність доповідей командирові, керівникові польотів, розрахункам КП і льотному складу даних про метеорологічну обстановку, прогнозів погоди на період польотів по району аеродрому і по маршрутах польотів (перельотів);

3) організувати своєчасне штормове сповіщення і попередження командира, керівника польотів, розрахунків КП і їх передачу у встановлені адреси;

4) знати повітряну, метеорологічну і орнітологічну обстановку в районі (на маршруті) польотів, рубежі повернення і ухвалення рішення для посадки на запасні аеродроми;

5) знати мінімуми погоди льотного складу; який бере участь в польотах і метеоумови, при яких можуть виконуватися заплановані завдання;

6) здійснювати безперервний збір і аналіз даних про фактичну погоду і орнітологічну обстановку на запасних аеродромах, в районі і на маршрутах польотів;

7) при польотах в СМУ і мінімумі погоди організувати прискорені метеорологічні спостереження за допомогою приладів, встановлених на метеоплощадке, КДП, ДПРМ і БПРМ, і не рідше чим через кожні 30 хвилин докладати ці дані керівникові польотів, контролювати відповідність фактичних і очікуваних умов погоди характеру виконуваних завдань і рівню підготовки льотного складу. При невідповідності докладати керівникові польотів свої пропозиції про обмеження або припинення польотних завдань;

8) постійно збирати дані розвідок радіолокацій і повітряних погоди, аналізувати їх, звертати особливу увагу на розвиток і переміщення в район аеродрому і польотів небезпечних явищ погоди; негайно докладати керівникові польотів штормові сповіщення і попередження, що поступили з метеоподразделения вищестоящого штабу і інших метеоподразделений і пропозиції після забезпечення безпеки польотів;9) знати і враховувати критичні значення метеорологічних елементів і граничних відстаней до небезпечних явищ погоди. У разі наближення цих значень до критичних, організувати прискорені спостереження і результати з конкретними пропозиціями по забезпеченню безпеки польотів доповісти керівникові польотів;

10)при загрозі виникнення небезпечних явищ погоди спільно з черговим інженером своєчасно розробляти і вручати під розписку РП штормове попередження. При раптовому виникненні ОЯП негайно доповісти про це КПл, а також метеорологічні умови на запасних і найближчих аеродромах. Розробити і вручити РП штормове попередження з дотриманням порядку вручення, розроблене раніше. штормове попередження доповісти в метеоподразделение вищестоящого штабу;

11)докладати керівникові польотів кожних 3 години підтвердження записаного в бюлетень погоди прогнозу погоди. У тих випадках, коли аналіз розвитку атмосферних процесів свідчить про те, що фактична погода не відповідатиме прогнозованою, не пізніше ніж за 1 годину до очікуваної зміни погоди, розробити уточнений прогноз, погоджувати його з черговим інженером метеоподразделения вищестоящого штабу, виписати і вручити РП новий бюлетень погоди;12) для уточнення метеорологічних умов і збору додаткової інформації своєчасно вносити пропозиції на проведення доразведки погоди;

13) докладати керівникові польотів про запуск радіозондів, про напрям переміщення і часу їх прольоту через район польотів.

 

Польоти в умовах першого метеоминимума забезпечуються, як правило, начальником метеослужби або, з дозволу командира частини, найпідготовленішими і досвідченішими інженерами метеоподразделения, які мають кваліфікацію не нижче 2 класи. При забезпеченні таких польотів керівникові польотів додатково докладаються:

1) фактична погода по району аеродрому і запасним аеродромам через 30 хвилин, а після вказівки керівника польотів і частіше;

2) щогодинні уточнення прогнозу висоти нижньої межі хмар і видимості на найближчу годину

Для спостереження за погодою і отримання інформації про висоту нижньої межі хмар і видимості убік, звідки очікується погіршення погоди висилається і розгортається рухлива метеорологічна станція (ПМС). Відстань вибирається з таким розрахунком, щоб забезпечувалося своєчасне ухвалення рішення на польоти або безпечну посадку літаків. При виборі позиції ПМС крім того слід враховувати напрям звідки очікується погіршення погоди, а також швидкість переміщення повітряних мас.

Засоби зв'язку з ПМС для передачі даних визначаються командиром, організуючим польоти (керівником польотів) і начальником зв'язку. Схема позицій ПМС затверджується командиром частини і містить маршрути руху і час, необхідний для руху по маршруту і розгортання.

Зміст усіх доповідей і пропозицій, уся інформація, що поступає, записується в стартовий журнал з вказівкою часу отримання і доповіді інформації, прізвищ посадовців від кого вона отримана і кому доповіла. Після закінчення польотів начальник метеослужби (черговий інженер-синоптик) на КДП (СКП) представляє керівникові польотів стартовий журнал для оцінки прогнозу погоди (штормового попередження) і якості метеорологічного і орнітологічного забезпечення. Якість забезпечення оцінюється "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".При оцінці враховується:

· оправдываемость прогнозів погоди на період проведення повітряної розвідки погоди і і на період польотів;

· оправдываемость штормових попереджень, розроблених в період польотів;

· своєчасність уточнень до прогнозів погоди і штормових попереджень;

· своєчасність і повнота доповідей керівникові польотів про фактичну і очікувану погоду, а також орнітологічну обстановку.

Якщо метеорологічне забезпечення оцінюється "задовільно" або "незадовільно", то керівник польотів вказує конкретні його недоліки.

За вказівкою керівника польотів заповнює бюлетень погоди фактичними даними наземних спостережень і донесень екіпажів літаків. Бере участь в попередньому розборі польотів.

Начальник метеорологічної служби (черговий інженер-синоптик) на КДП (СКП) при безпосередньому забезпеченні польотів спирається на роботу усього чергового розрахунку. Отримує від нього велику частину метеорологічної інформації, увесь аеросиноптичний матеріал. У свою чергу він передає в метеорологічний підрозділ інформацію про погоду, отриману від літаючих екіпажів і інших джерел.

Таким чином, робота начальника метеослужби в період польотів повинна дозволяти ГРП і ГЗП чітко і надійно забезпечувати виконання плану бойової підготовки і безпеку польотів

 

3. Метеорологічне і орнітологічне забезпечення в період передполітної підготовки

 

Передполітна підготовка до польотів екіпажів проводиться на аеродромі безпосередньо перед польотами з урахуванням що конкретно складається на цей час метеорологічної, орнітологічної, повітряної і наземної обстановки.

Передполітна підготовка включає:

• медичний контроль;

• передполітні вказівки;

• виконання необхідних розрахунків для конкретних умов польотів;

• прийом авіаційної техніки;

• підготовку і перевірку захисного спорядження;

• підготовку і перевірку робочих місць кабіни літака до майбутнього польотного завдання.

Начальник метеорологічної служби частини (черговий інженер) в період передполітної підготовки, до вильоту розвідника погоди :

· аналізує метеорологічні умови і орнітологічну обстановку на своєму і запасних аеродромах, в районі аеродрому і по маршрутах польотів (полігонам);

· здійснює необхідні розрахунки для прогнозування небезпечних явищ погоди;

· не пізніше чим за 1 годину до початку повітряної розвідки погоди розробляє прогнози погоди і пропозиції по заходах безпеки на період повітряної розвідки погоди і на період польотів, погоджує їх з черговим інженером-синоптиком метеорологічного підрозділу вищестоящого штабу;

· за 20-25 хвилин до вильоту літака-розвідника погоди уточнює висоту нижньої межі хмар і горизонтальну видимість в усіх точках аеродрому, де вони вимірюються, а також наявність зон з небезпечними явищами погоди за даними спостережень радіолокацій, отриманих від РДЗ, РБЗ, РЗП і розрахунку МРЛ;

· докладає командирові частини, керівникові польотів, і екіпажу - розвідникові погоди фактичну і очікувану на період розвідки погоди і польотів метеорологічну і орнітологічну обстановку на своєму, запасних аеродромах, в районі аеродрому, по маршруту розвідки і польотів, дані розвідки радіолокації погоди, вимірів висоти нижньої межі хмар і горизонтальної видимості, а також пропозиції по вибору маршруту і профілю польоту на повітряну розвідку погоди з урахуванням фактичних умов погоди, очікуваної їх зміни і заходів безпеки польоту;

· виписує і вручає бюлетень погоди керівникові польотів і екіпажу літака-розвідника погоди на час розвідки погоди;

· докладає в метеорологічний підрозділ вищестоящого штабу про фактичний стан погоди, орнітологічну обстановку, результатах вимірів висоти нижньої і верхньої меж хмар і видимості, дані розвідки радіолокації погоди, прогноз погоди на період розвідки, а також відповідність фактичної погоди умовам, необхідним для виконання польоту на повітряну розвідку погоди;

· уточнює терміни (рубежі), способи і порядок передачі екіпажем-розвідником погоди даних повітряної розвідки погоди.

Якщо до моменту доповіді начальник метеорологічної служби (групи) частини (черговий інженер) не має в розпорядженні усіх необхідних даних про метеорологічну обстановку, то він зобов'язаний доповісти про це командирові, організуючому польоти, і керівникові польотів і вжити заходи до їх отримання.

Начальник метеорологічної служби (групи) частини (черговий інженер) під час повітряної розвідки погоди :

· знаходячись на КДП (СКП), аналізує донесення екіпажа-розвідника погоди і передає їх в метеорологічний підрозділ, вищестоящого штабу;

· збирає і аналізує дані про погоду і орнітологічну обстановку на своєму і запасні аеродроми;

· при необхідності докладає керівникові польотів пропозиції по зміні профілю і маршруту розвідки погоди;

· при польотах в СМУ і при мінімумі погоди аналізує дані вимірів висоти нижньої межі хмар і видимості в усіх точках аеродрому де встановлені прилади, і у разі їх різкої відмінності від даних, отриманих від екіпажа-розвідника погоди, докладає про це керівникові польотів і в метеорологічний підрозділ вищестоящого штабу.

Після посадки літака-розвідника погоди :

· є присутній при доповіді екіпажа-розвідника погоди командирові і керівникові польотів результатів розвідки погоди, уточнює прогноз погоди на період польотів з урахуванням результатів розвідки погоди, іншій метеорологічній інформації, що поступила, і погоджує його з черговим інженером-синоптиком вищестоящого штабу;

· докладає льотному складу на передполітних вказівках фактичну і очікувану метеорологічну і орнітологічну обстановку на період польотів, по району аеродрому, маршрутам польотів (полігону) і запасним аеродромам;

· оформляє бюлетені погоди і вручає їх керівникові польотів, командирам поодиноких екіпажів і старшим груп при маршрутних польотах і перельотах;

· докладає в метеоподразделение вищестоящого штабу прогнози погода, записана в бюлетені погоди.

Передполітні вказівки дає командир частини після закінчення передполітної повітряної розвідки погоди і після ухвалення рішення на польоти по одному із запланованих варіантів, притягаючи для цього екіпаж літака-розвідника погоди, начальника метеослужби (чергового синоптика), начальника зв'язку, старшого штурмана частини (чергового штурмана), РП, льотний склад, що бере участь в польотах і, при необхідності, інших посадовців.

Дані (у тому числі і метеорологічна), необхідні для передполітних вказівок, заздалегідь наносяться на дошку інформації. З метеорологічних даних на дошку інформації, як правило, наносяться: тиск в мм рт. ст., вітер по висотах, астрономічні дані, дані про фактичну погоду на своєму і запасні аеродроми, а також вивішуються аеросиноптичний матеріал і прогностичні вертикальні розрізи.

На передполітних вказівках доводяться:

· дані повітряної розвідки погоди (доводиться командиром екіпажа-розвідника погоди);

· фактична метеорологічна (гідрологічна), орнітологічна обстановка і прогноз погоди в районі (на маршрутах) польотів, на запасних аеродромах;

· повітряна, наземна і навігаційна обстановка в районі (на маршрутах) польотів і особливості керівництва польотами;

· особливості виконання польотних завдань;

· особливості використання засобів зв'язку і РТО польотів свого і запасних аеродромів;

· конкретні заходи безпеки, обумовлені фактичними метеоумовами і характером польотних завдань;

· інші необхідні дані.

Передполітні вказівки мають бути короткими, конкретними і закінчуватися з таким розрахунком, щоб залишити екіпажам час для завершення без поспіху їх підготовки до польоту, заняття робочих місць в кабінах літаків, запуску двигунів, рулювання і зльоту у встановлене плановою таблицею польотів час.

Доповідь начальника метеорологічної служби (групи) частини (чергового інженера) на передполітних вказівках має бути короткою, чіткою і мати таку послідовність:

q аеросиноптична обстановка, що обумовлює погоду;

q дана про фактичний стан погода біля землі і на висотах (на маршрутах, полігонах) польотів, на своєму і запасних аеродромах (аеродромах посадки), у тому числі дані повітряної і радіолокації розвідки погода, дана про інструментальні виміри висоти нижньої межі хмар і горизонтальної видимості;

q очікувані на період польотів умови погоди в районі (на маршрутах, полігонах) польотів, на своєму і запасних аеродромах (аеродромах посадки), а при нестійкій погоді, крім того, найбільш вірогідні відхилення метеорологічних умов від передбачених прогнозом;

q райони (напрями), звідки може статися погіршення погоди;

q відомості про запуск куль-зондів (аеростатів), можливі висоти і маршрути їх прольоту через район польотів;

q дані про фактичну і очікувану орнітологічну обстановку;

q пропозиції по заходах безпеки польотів за метеорологічними і орнітологічними умовами.

У доповіді повинні вказуватися:

• кількість і форма хмарності, висота їх нижньої і верхньої меж і расслоенность;

• горизонтальна видимість біля землі;

• посадочна і польотна видимість (за даними екіпажа-розвідника погоди);

• явища погоди;

• напрям і швидкість вітру біля землі і на висотах польотів;

• атмосферний тиск на рівні ВПП і температура повітря у поверхні землі.

Окрім перерахованих даних додатково вказуються:

· при польотах в гірській місцевості - міра закриття гір, сопок, перевалів хмарністю, туманом, осіданнями і іншими явищами погоди;

· при польотах з грунтових аеродромів - кількість опадів, що випали за останню добу, а в зимовий час - також висота снігового покриву на основному і запасних аеродромах;

· при забезпеченні польотів на малих і гранично малих висотах - характеристика нижньої межі хмарності (її тимчасова і просторова мінливість), видимість в підхмарному шарі (за даними повітряної розвідки погоди), мінімальний атмосферний тиск, приведений до рівня моря, і температура повітря у поверхні землі уздовж маршруту польоту, барична тенденція, вітер в приземному шарі атмосфери, міра закриття гір, сопок, перевалів і штучних споруд хмарами, туманом, осіданнями і іншими явищами погоди, а також скупчення птахів;

· при забезпеченні польотів на великих висотах і в стратосфері - висота тропопаузи, відхилення температури повітря від стандартних значень на висотах польоту, напрям струминної течії і швидкість вітру на його осі, вірогідне положення зон турбулентності, що викликає бовтанку літаків;

· при забезпеченні пошуку і рятування екіпажів літаків (вертольотів), що терплять лихо, і ліквідації наслідків стихійних лих - характеристика гідрологічного режиму в районі пошуку, стан поверхні водоймищ, райони з найбільш високим рівнем води.

При невідповідності прогнозованих погодних умов виконуваним польотним завданням начальник метеослужби виписує і вручає штормове попередження, а також докладає про це в метеорологічний підрозділ вищестоящого штабу.

При перенесенні терміну початку польотів (перельотів) більш ніж на 1 годину начальник метеорологічної служби (групи) частини (черговий інженер) докладає командирові частини і керівникові польотів пропозиції по проведенню повторної розвідки погоди, уточнює прогноз погоди, складає і вручає керівникові польотів і командирові екіпажа (старшому групи) новий бюлетень погоди. Зміст знову розробленого прогнозу погоди узгоджується з метеорологічним підрозділом вищестоящого штабу.

Після закінчення передполітної підготовки начальник метеослужби (черговий інженер-синоптик) знаходиться на КДП (СКП) і приступає до безпосереднього забезпечення польотів.

Таким чином, в період передполітної підготовки основним завданням є оцінка відповідності очікуваних метеоумов рівню підготовки льотного складу.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты