Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеоретичні відомості. Тема. Microsoft Word. Впровадження в текст об’єктів
Читайте также:
  1. ВІДОМОСТІ З МЕРТВОЇ ЗОНИ
  2. Властивості свідомості.
  3. Елементи суспільної свідомості.
  4. Загальні відомості про галузь
  5. Загальні відомості про горіння. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
  6. Загальні відомості про навчальну дисципліну
  7. Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи
  8. І 34 ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  9. Модуль 1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи у внз.
  10. Основні теоретичні відомості

Тема. Microsoft Word. Впровадження в текст об’єктів

Мета: навчитися додавати в документ об’єкти будь-якої складності.

Література

1. Глинський Я.М. Інформатика: Підр. для 10 кл. - Львів, Деол. - 1999.

2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібн. - Львів, Деол. - 2005.

3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка, Посібник, Київ, Академвидав, 2005.

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. За ред. O.I.Пушкаря, Київ., Видавничий центр «Академія», 2002.

5. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник. – Львів: «Новий світ-2000», 2004.

6. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібн. - Суми, Університетська книга. - 2008.

7. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /за ред. Мадзігона В.М. -К.: Фенікс, 1997.

 

Теоретичні відомості

 

1. Об'єктна модель документа.Документ Word складається
з текстів і з об'єктів, які вставляються або створюються у ньому:
рисунків, автофігур, таблиць і діаграм, формул, а також кадрів,
картинок з бібліотеки-галереї, фотографій, гіперпосилань, при­
міток, виносок, закладок, звукових і відеофайлів тощо.

Об'єкт — це автономний елемент документа. Його можна переміщати, змінювати властивості (розміри, колір тощо), обгор­тати текстом. Різновидом об'єктів є колонтитули і номери сторінок.

Розглянемо роботу з об'єктами. Об'єкти вставляють командою з головного меню Вставити. Після вставляння об'єкта текстовий редактор автоматично переходить у режим розмітки сторінки. У звичайному режимі деякі об'єкти будуть невидимі.

Командою Вставити у документ можна вставляти номери сторінок, перехід на нову сторінку, інший документ з деякого файлу, поточну дату і час, примітки, закладки, спеціальний символ, автотекст, картинки, математичні формули та інші об'єкти, доступні для цього редактора у конкретній операційній системі.

Зауважимо, що створені в документі тексти (і таблиці у ран­ніх версіях програми) є елементами документа, а не об'єктами. Переміщати і позиціювати їх вільно на сторінці можна лише через буфер обміну. Щоб такий елемент текстового документа мав властивості об'єкта, його треба помістити в кадр або створити (наприклад, текст чи таблицю) в кадрі.2. Кадри.Кадр (TextBox, напис, текстовий блок, текстове
поле, фрейм) — це прямокутна рамка, у яку поміщають різні eлементи документа та інші об'єкти: таблиці, окремі слова чи тексти, рисунки, фотографії тощо. Кадри створюють для того, щоб за їх допомогою ефективно розміщати інформацію у тексті. Кадр має рамку. її можна робити кольоровою або невидимою (білою або кольору паперу). Кадри можна заповнити кольоровим фоном або текстурою, що робить їх ефектними і візуально привабливими. Декілька кадрів можна зв'язати між собою у ланцюг для забез­печення ефекту «переливання» тексту з одного кадра в інший.

3. Обгортання об'єкта текстом.Об'єкт займає один рядок у документі. Якщо він неширокий, то поряд варто розміщати ін­ший об'єкт або вводити текст. Такий текст повинен обгортати об'єкт, як це можна бачити в газетах, журналах чи книжках, наприклад, див. стор. 81.

Є декілька видів обгортання об'єкта текстом (див. рис. З0): текст обгортає прямокутну область з об'єктом або контури об'єкта, текст над чи під об'єктом, об'єкт ліворуч, праворуч, по центру. Вид обгортання вибирають з меню: Формат=> Конкретний об'єкт (наприклад, Кадр) =>Закладка Обгортання.За допомогою інших закладок задають кольори ліній, зама-лювання робочого поля, розміри тощо.

4. Вставка у документ зображенняз екрана.Розглянемо, як зображення на екрані можна занести у документ як об'єкт. Спочатку готуємо потрібне зображення на екрані. Коли зобра­ження вже є, натискаємо на клавішу Print Screen— вигляд екрана перенесеться в буфер обміну. Запускаємо графічний ре­дактор Paint і копіюємо вміст буфера у новий графічний доку­мент. Доопрацьовуємо зображення екрана як картинку і зберігає­мо його у файлі, який матиме розширення bmp. Потім потрібно повернутися у текстовий документ і вставити графічний файл у заздалегідь створений кадр чи у текст.

WordArt.Розгорніть газету чи журнал, зверніть увагу на красиво оформлені рекламні оголошення. їх створюють, зокрема, за допомогою редактора текстових спецефектів WordArt. Редактор спецефектів WordArt працює в двох режимах: 1) використання еталонних зразків ефектів (рис. 31) і панелі інструментів WordArt (рис. 32);

2) створення об'єкта (ефекта) вручну засобами меню і панелі інструментів програми Microsoft WordArt.

Вручну за допомогою полів-списків і кнопок на панелі інструментів програми WordArt (це інша, ніж на рис. 32, панель) можна вибрати:

♦ форму накреслення тексту;

♦ назву шрифту, його розмір, вигляд написання;

♦ фігуру тексту (по колу, дугою тощо);

♦ розташування тексту, зокрема, повороти;

♦ затінювання (заливку) букв (Shading);

♦ тип тіні (Shadow), товщину і колір букв (Border).Об'єкти переміщають методом перетягування, коли вказів­ник миші над ним набуває хрестоподібного вигляду. Об'єкт WordArt, створений вручну, не можна перемістити. Якщо клац­нути на такому об'єкті, він буде охоплений чорними прямокут­ними маркерами. Щоб деремістити такий об'єкт, його потрібно вставити у кадр.

6. Гіперпосилання.Гіперпосилання — це засіб для налагод­ження зв'язку між документами. Якщо у файл вставити гіпер­посилання на інші файли, то можна мати доступ відразу до двох чи багатьох файлів, не вставляючи їх один в одний. Гіпер­посилання — це виконаний іншим кольором об'єкт (підкреслений текст чи картинка), який містить адресу іншого файлу. Клац­нувши раз на гіперпосиланні, можна відкрити потрібний файл.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты