Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема контролю
Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Система гражданского права.
  9. Quot;Основная" система
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Інформатор

 
 


Диспетчер

Об’єкт контролю

 


Система контролю

 

 

4. Контролінг – це система управління фінансовою діяльністю підприємства, спрямована на отримання певного результату (прибутку).

Контролінг виник внаслідок того, що в середині ХХ сторіччя збільшився обсяг інформації, яка впливає на прийняття управлінських рішень. Окрім внутрішньої інформації виробництво) на підприємство впливають зовнішні фактори: дії конкурентів, зміни законодавства, державне регулювання економіки тощо. Контролінг дозволяє класифікувати та розподілити цю інформацію по структурним підрозділах підприємства.

Різниця між термінами контроль і контролінг полягає в тому, що контроль спрямований на минулі події, а контролінг – на майбутні.

Об’єктами контролінгу є сама господарська діяльність (постачання, твиробництво, збут), ресурси підприємства, економічні показники (облік, фінанси, прибуток).

Система контролінгу працює так:

- господарська діяльність надає результати діяльності в відділи обліку процесу виробництва і результатів виробництва;

- дані обліку виробничої діяльності аналізуються системою контролінгу з метою встановлення відхилень фактичного стану об’єкта від стандартів;

- в разі відповідності фактичних і стандартних показників система видає дозвіл на продовження роботи, в разі відхилень – система визначає конкретну проблему ;

- система пропонує коригуючи дії (коригування виробничого процесу або коригування планів).

 

5. Аудит – це отримання даних про стан об’єкта , аналіз економічного стану та доведення отриманої інформації до зацікавлених осіб (замовників). Аудит зменшує фінансовий ризик при обов’язкових перевірках фінансово-господарської діяльності.

Аудитор повинен підтвердити або заперечити достовірність фінансової звітності, що публікується.

Види аудиту:

1) аудит фінансових звітів – перевірка звітів господарських суб’єктів з метою перевірки їх правильності і відповідності стандартам бухгалтерського обліку.

Користувачами можуть бути кредитори, власники акцій, органи державного регулювання тощо.

2) аудит на відповідність вимогам – це перевірка діяльності чи окремих видів робіт для визначення відповідності законам, правилам, стандартам.3) аудит господарської діяльності – систематичний аналіз господарської діяльності: виробництва, маркетингу, обробки даних. Завданням такого аудиту є оцінка ефективності діяльності та визначення способів поліпшення діяльності (підвищення продуктивності, прибутковості,…).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты