Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фондові індекси
БІРЖОВА СТАТИСТИКА

Предмет і завдання біржової статистики

Предметом біржової статистики виступають кількісні характеристики масових біржових процесів обороту цінних паперів і перерозподілу на цій основі фінансових ресурсів та ризиків в господарстві, а також показники біржової інфраструктури і функціонування бірж як господарських суб’єктів.

Основними завданнями фондової біржі виступають:

· забезпечення перерозподілу вільних грошових коштів і залучення капіталу емітентами для розвитку виробництва;

· встановлення справедливих цін на фінансові ресурси на основі вільного, конкурентного та ліквідного ринку;

· забезпечення збору найбільш повної і адекватної інформації про фондовий біржовий ринок (цінні папери як товари, ціни, угоди, емітенти, інвестори і фінансові посередники, рівень ризиків, ліквідність ринку і т.п. );

· створення інформаційної бази для прийняття інвестиційних рішень, регулювання і розвитку фондового біржового ринку;

· удосконалення методології статистичного спостереження за біржовими процесами, виявлення закономірностей між ними;

· забезпечення – з інформаційної і методологічної точки зору – контролю за базовими фінансовими індикаторами, що формуються на фондовій біржі і характеризують ділову активність і тенденції розвитку макроекономіки, і т.д.;

· формування інформаційного забезпечення для статистичного аналізу і управління соціально-економічними процесами в тій мірі, в якій вони відображаються чи формуються в фінансово-кредитній сфері, розробка відповідної методології аналізу і її здійснення;

· розробка методології і здійснення прогнозування біржових показників.

Стан фондового ринку, зокрема, ринку цінних паперів в Україні висвітлює статистична звітність за формою № 2-Б “Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів”, яку складають усі підприємства, організації та установи, незалежно від підпорядкування та форм власності, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс та є юридичними особами. Звіт складають як емітенти, так і ті, що мають обіг цінних паперів (не власних).

Система показників статистики фондових бірж

До показників статистики фондових бірж відносять:

· показники цін біржових угод;

· показники обсягу біржових торгів;

· показники якості фондового біржового ринку;

· показники фондових бірж як організацій, що ведуть господарську діяльність;

Фондові індекси

Фондові індекси виступають індикаторами стану та динаміки ринку цінних паперів. Індекси можуть обчислюватися за різними методиками: деякі є простими середніми величинами; інші – індексами у традиційному розумінні (так звані середньозважені величини, де за вагу найчастіше виступають показники базисної ринкової вартості акцій, що обертаються на ринку, кожної включеної до його складу корпорації). З погляду бази виміру індекси можуть характеризувати стан ринку в цілому або окрему галузь, або сектор ринку.

Одним із найвідоміших є індекс Доу-Джонса. Він розраховується за формулою:

(7.1),

де, - сума цін акцій усіх компаній, які входять в розрахунок індексу Доу-Джонса на момент часу t.

Dt - поправочний коефіцієнт, який розрахований на час останньої зміни в кількості або структурі компаній.

Незважаючи на те що індекс фактично є середньоарифметичною ціною, він вимірюється в пунктах.

При зміні кількості або структури компаній, в певний момент часу t0, на основі курсів акцій яких розраховується індекс, вводиться новий поправочний коефіцієнт Dt, який дозволяє порівнювати попередній і наступний індекси:

(7.2),

де, Dt-1 – попередній поправочний коефіцієнт, який використовувався до зміни структури компаній що входять в індекс Доу-Джонса,

ΣР1 – сума цін усіх акцій, які входять в розрахунок індексу Доу-Джонса після внесення змін в момент часу t0,

ΣР0 – сума цін усіх акцій, які входили в розрахунок індексу Доу-Джонса до внесення змін, в момент часу t0.

При розрахунку фондових індексів використовуються агрегатні індекси, що будуються на базі формул Ласпейреса і Пааше, для яких ціни акцій зважуються за обсягом їхньої присутності на ринку.

Формула Ласпейреса передбачає розрахунок фондових індексів за формулою:

(7.3),

де - індекси Ласпейреса відповідно у базовому та звітному періодах;

, – ціни акції і-того виду відповідно за поточний і базовий момент – кількість акцій і-того виду відповідно за базовий момент часу;

– показник капіталізації за базовий період.

Формула Пааше передбачає розрахунок фондових індексів у такому вигляді:

(7.4)

Більшість індексів акцій, що використовують формули Ласпейреса та Пааше, є індексами, що відбивають капіталізований дохід, тобто дохід, отриманий на різниці цін купівлі і продажу акцій.

Розвиток українського фондового ринку привів до того, що на початку 1997 року з’явилися українські фондові індекси.

Одним із українських фондових індексів є ПФТС –індекс, який є офіційним показником Першої фондової торгової системи і розраховується на основі простих акцій підприємств, які пройшли лістинг в ПФТС.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты