Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні організаційно-методичні вказівки до заняття
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВОГО ЗАНЯТТЯ

З ПРЕДМЕТУ «ТАКТИКА»

ВОС 030400, 030500, 097000

 

Суми

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник М.М. Ляпа

„ ____ ” _____________ 201__ р

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття

заняття з навчального предмету

ТАКТИКА

 

Тема 9 „ДІЇ ВЗВОДУ УПРАВЛІННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БАТАРЕЇ В БОЮ”

Заняття 3 „ Дії взводу управління при підготовці та під час наступу”

Навчальна група:слухачі 4 курсу.

Час: 6 годин.

Місце:навчальна аудиторія.

 

Навчальна та виховна мета:

1. Перевірити рівень теоретичних знань слухачами з питань теми 9.

2. Вивчити призначення та види спостережних пунктів, роботу командира взводу управління з організації бойових дій після одержання завдання в наступі.

3. Виховувати у слухачів почуття відповідальності за рівень знань з обраної спеціальності, розвивати у слухачів тактичне мислення, ініціативу, вміння виявити головні питання і спрямувати свою пізнавальну діяльність на їх з’ясування.

4. Виховувати почуття патріотизму та любові до держави.

 

Навчальні питання і розподіл часу:

Вступ -___хвил.

1. Спостережні пункти, їх види і призначення, вимоги до них -___хвил.

2. Робота командира взводу управління до переходу в наступ. Організація ведення розвідки та зв'язку -___хвил.

3. Робота командира взводу управління по організації бойових дій в ході наступу -___хвил.

Підведення підсумків занять -___хвил.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

а) наочні посібники:

стенди, слайди до теми заняття;

б) технічні засоби навчання: проектор Літер 1250

Навчальна література:

1. Боевой устав артиллерии Сухопутных войск. Часть ІІ Дивизион, батарея, взвод, орудие. - М.: Воениздат, 1990. – 368с.

2. Тактическая подготовка. Учебник. - М.: Воениздат, 1988. – 432с

3. Артилерія у вогневому ураженні противника. Навчальний посібник. - Суми: ВАТ „СОД” Видавництво „Козацький вал”, 2003. – 86с.

4. Основи бойового застосування артилерійської батареї. (частина ІІ). Дії батареї в наступі. Навчальний посібник. - Суми: Видавництво СумДУ, 2001. – 102 с.

5. Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск. Книга 3. Часть ІІ. Для подразделений артиллерии. - М.: Воениздат. 1985. – 88с.

 

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Загальні організаційно-методичні вказівки до заняття

 

Групове заняття із слухачами проводить викладач, який проводить практичні заняття в даному взводі. Напередодні групового заняття викладачу необхідно вивчити методичні вказівки, матеріали лекції, скласти план проведення групового заняття.

Для якісного і активного проведення групового заняття викладачу необхідно підготувати проблемні питання , які дадуть змогу більшій кількості слухачів прийняти участь в вивченні і обговоренні питань групового заняття.

Перед початком групового заняття викладач робить вступ до 10 хв., а потім називає тему, навчальну та виховну мету, питання які виносяться на групове заняття і послідовність їх обговорення; порядок заслуховування і обговорення питань, які виносяться на групове заняття. Проводить фронтальне опитування слухачів.

Для основних повідомлень по кожному основному питанню необхідно відвести час згідно плану проведення заняття. Потім дається можливість слухачам виступити по бажанню, доповнити, або довести свою точку зору по даному питанню. На такі виступи відводити до 5 хв. Виступаючих по основним питанням доцільно призначати викладачу.

Під час обговорення питань групового заняття викладач не перериває доповідача, який допускає неточності, повторення, а бере їх до уваги для подальшого виправлення. Якщо доповідач допускає грубі помилки, невірно доповідає ті чи інші положення, говорить не по змісту питання, тоді викладач зупиняє доповідь і направляє її в потрібному напрямі. Час обговорення кожного із навчальних питань плану групового заняття викладач визначає виходячи із аналізу виступів слухачів, але він повинен дотримуватися відведеного часу для розгляду кожного питання.

Після обговорення кожного питання викладач робить короткий підсумок, доповнює, або уточнює відповіді (окремі положення), щоб у слухачів склалося чітке розуміння питання, яке було розглянуте, формувалися єдині погляди.

При кресленні схем, та написанні скорочень слід звертати увагу на охайність і правильність написання. Після закінчення заняття провести фронтальне опитування слухачів по пройденим питанням заняття.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 117; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты