Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники статистики цінних паперів
Для всебічного аналізу ринку цінних паперів застосовують систему статистичних показників, яка дозволяє найповніше охарактеризувати ефективність вкладень коштів інвесторів у цінні папери, ступінь використання акціонерного капіталу, вартість цінних паперів. Вона включає такі показники:

· коефіцієнт виплат (КВ):

, (7.5)

де D – дивіденди; - дохід на одну акцію.

· коефіцієнт дивідендного покриття – показник, зворотний коефіцієнту виплат. Він показує, у скільки разів чистий дохід компанії перевищує суму виплачуваних цією компанією дивідендів;

· показник вартості акцій за балансом (ВА) – демонструє, яка величина акціонерного капіталу та резервного (страхового) фонду припадає на одну випущену акцію і розраховується за формулою:

, (7.6)

де АК – акціонерний капітал; РФ – резервний фонд; А – кількість акцій.

· дивідендна віддача акцій (), яка встановлює зв’язок між величиною дивідендів і ціною акції:

, (7.7)

де РА – ціна акції.

· коефіцієнт ціна-дохід (P:Д), який встановлює зв’язок між ціною акцій та величиною чистого доходу компанії, що припадає на 1 акцію:

, (7.8)

де Д – дохід на одну акцію.

· показник капіталізованої вартості акцій (КВА), який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорацій:

, (7.9)

де КА – курс однієї акції.

· показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу на чистий дохід і за обсягом реалізації (продажу) являють собою відношення:

a) чистого доходу корпорації за досліджуваний період до капіталізованої вартості акцій;

, (7.10)

де КЧД – коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу на чистий дохід; ЧД - чистий дохід;

b) обсягу реалізації (продажу) до капіталізованої вартості активів:

, (7.11)

де КРК – коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за обсягом реалізації (продажу); Р – обсяг реалізації (продажу).

· показник повного доходу (Дк) від капіталу відображає всі доходи та збитки, які приносять акції:

, (7.12)

де ЦК , ЦП - ціна на кінець та початок року відповідно.

· показник середньої ціни акцій ( ) – це величина вартості однієї акції пакета, що формується, як правило, протягом деякого періоду часу, на кількість куплених акцій:

, (7.13)

де СРП – сума регулярних перерахувань; Т – час.

· курсова вартість акцій – це її поточна ціна, яка створюється на фондовому ринку внаслідок попиту та пропозиції цінних паперів.

· дійсна вартість акцій – визначається з урахуванням необхідного рівня прибутковості й суми отриманого доходу. Дійсна вартість акцій (ДА) визначається за такою формулою:

, (7.14)

де - сума дивідендів; К – необхідний (що вимагається) рівень прибутковості.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты