Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Читайте также:
  1. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  2. Аеродинамічна якість літака та засоби її підвищення
  3. Билет 5. Публицистический стиль речи
  4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
  5. Вопрос 35. Синергетика и стиль современного научного мышления
  6. Вопрос 9. Отношения предпринимателя с партнерами и стиль работы.
  7. Где стильно одеться в Калининграде?
  8. Готичний стиль наприкінці XIV століття
  9. Демократический стиль управления
  10. Джерела прибутку у професійному спорті

План

1. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

2. Оформлювання результатів наукової діяльності.

3. План, тези, конспект як засіб організації розумової праці.

4. Загальноприйняті скорочення.

5. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

6. Анотування і реферування наукових текстів.

7. Стаття як самостійний науковий твір.

8. Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт.

9. Рецензія, відгук.

1. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ І ПРОФЕСІЙНОГО НАУКОВОГО ВИКЛАДУ ДУМКИ

Науковий стиль української мови має свої особливості. Його основна функція - інформативна (повідомлення, пояснення, з'ясування, обґрунтування, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання - передавання інформації. Загальні ознаки наукового стилю - поняттєвість, об'єктивність, точність, логічність, доказовість, аргументованість, переконливість, узагальнення, абстрагованість, висновки; мовні ознаки - усна і писемна форми, широке використання термінів та іншомовної лексики, номенклатурних назв, символів, таблиць, діаграм, схем, графіків, цитат, переважання складних речень; форма тексту - монологічна (опис, міркування).

Активно функціонуючи в різних формах вираження наукової думки (найчастіше - у письмовій, рідше - в усній), науковий стиль розгалужується, за традиційною класифікацією, на три основні різновиди: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний.

Основне призначення власне наукового підстилю – об'єктивувати наукові відомості і кінцеві результати аналітико-синтетичного перероблення даних. Цей підстиль збагачений інтернаціональними загальнонауковими термінами. У межах власне наукового підстилю виділяють науково-інформативний різновид з жанрами (реферат, анотація, резюме, огляд) та науково-довідковий (довідники,словники, каталоги).

Науково-популярний – застосовується для дохідливого, доступного викладу інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців, із використанням у неспеціальних часописах і книгах навіть засобів художнього та публіцистичного стилів;

Науково-навчальний – наявний у підручниках, лекціях, бесідах для доступного, логічного й образного викладу. Головною рисою науково-навчальногопідстилю є доступність викладу інформації, спрощеність системи доведень, програмність викладу матеріалу, спрямованою на активізацію мислення учня, послідовність уведенням термінологічної лексики.Науковий текст - спосіб репрезентації наукової інформації, результат наукового дослідження.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 93; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты