Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди інформаційних правовідносин.
Читайте также:
  1. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  2. Етапи розвитку інформаційних технологій
  3. Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг
  4. Запропонуйте заходи щодо підвищення ефективності комунікаційно-інформаційних процесів у сфері діяльності підприємства
  5. Зміст правовідносин.
  6. Класифікація інформаційних систем за ступенем автоматизації
  7. Класифікація інформаційних системза функціональною ознакою
  8. Навчання основ інформаційних технологій
  9. Об'єкти правовідносин.

Інформаційні правовідносини можн класифікувати за різними критеріями.

За галузевою сферою їх можна поділити на конституційні, адміністративні, цивільні, екологічні тощо.

За сферою поширення – зовнішні та внутрішньоорганізаційні.

За тривалістю у часі – постійні та тимчасові. Постійні виникають в будь який час і їх тривалість не обмежується хронологічними рамками. Тимчасові – обмежуються певними рамками. (передвиборча агітація)

Розглядаючи інформаційне право як комплексну галузь права, розрізняють регулятивні та охоронні інформаційні правовідносини.

Правовідносини регулятивні, пов’язані із дозволеною діяльністю з пошуку, отримання, передачі, виробництва і поширення інформації. Такими, є правовідносини, які складаються із доступом фізичних та юридичних осіб до державних інформаційних ресурсів.

Охоронні правовідносини виникають у зв'язку з вчиненням правопорушення. Дане правовідношення має місце, коли виникають незаконні обмеження прав засобів масової інформації;

Інформаційні відносини поділяють також на матеріальні і процесуальні.

Так, матеріальні інформаційні відносини складаються з приводу реалізації прав і обов’язків суб’єктів цих відносин.

Прикладами подібного роду відносин у спеціальних джерелах називають відносини, які виникли в результаті реалізації журналістом права бути прийнятим посадовими особами у зв’язку із запитом інформації, або в результаті реалізації права громадянина чи організації на спростування відомостей, які не відповідають дійсності і порочать їх честь і гідність.

Своєю чергою процесуальні інформаційні правовідносини складаються з приводу процедури їх виникнення, зміни чи припинення.

Інформаційні правовідносини поділяються також за структурою зв’язку між суб’єктами на абсолютні та відносні.

Абсолютні інформаційні правовідносини характеризуються тим, що в них управомоченому суб’єкту протистоїть невизначена кількість пасивно зобов’язаних осіб, які не вправі чинити ніяких перепон в реалізації юридичних можливостей управомоченого.

В літературі зустрічаються й інші специфічні види інформаційних правовідносин.

Інформаційні правовідносини поділяються на активні інформаційні правовідносини, на активні інформаційні дії, пасивні інформаційні дії, посередницьку інформаційно-правову роботу, допоміжні інформаційні дії, а також на організаційні майнові та немайнові правовідносини.Змістом інформаційних правовідносин є взаємні права та обов'язки учасників інформаційних правовідносин.

До прав відносяться:

· правомочність на власні дії, що полягає в можливості здійснення фактичних і юридично значущих дій;

· правомочності на чужі дії, які полягають у можливості вимагати від зобов'язаної особи виконання покладених на нього обов'язків;

· правомочність на захист, полягає в можливості вдатися до державно-примусовим заходам у випадку порушення суб'єктивного права або невиконання одним з учасників правовідносини своїх обов'язків.

Обов'язки:

· необхідність здійснювати певні дії або утриматися від них;

· необхідність виконати вимоги уповноваженої суб'єкта;

· необхідність віднести відповідальність за порушення суб'єктивних прав інших учасників правовідносини або за невиконання їх законних вимог.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 174; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты