Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. I. Методика диагностики объема восприятия.
  3. I.СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ЛИЧНОСТЬ.
  4. II. Методика исследований
  5. II. Структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников
  6. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  7. III. Линейно-функциональная структура.
  8. III. Примерная структура фронтального занятия.
  9. IV. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО СОЧИНЕНИЯ
  10. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

При засвоєнні теми №7 із змістовного модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

 

Оцінка Бали
“5”(відмінно)
“4” (добре)
“3”(задовільно)
“2” (незадовільно)

 


Технологічна карта заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Рівень засво- єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу (хв.)
  1. 2.     3.     Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація   Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь 1. Клінічні ознаки закритих і відкритих пошкоджень м’яких тканин, черепу, грудної кліт­ки, живота 2. Об’єми надання першої медичної допомоги постраж­далим з різноманітними травматичними ураженнями та способи їх транспортування 3. Причини виникнення, кліні­чні ознаки, діагностика, ліку­вання, профілактика травма­тичного токсикозу   ІІ   ІІ     ІІ     Індивідуальне опитування Тести ІІ р. Задачі ІІ р.         П.1 "Актуальність теми" П.2 "Навчальні цілі"   Питання ІІ р. Тести ІІ р. Задачі ІІ р.   Таблиця: способи транспортування постраждалих Тести ІІ р.   Тести ІІ р. Задачі ІІ р Питання ІІ р.       1-3      
  4.   Основний етап 1. Вміти проводити дифе­ренційну діагностику за­критих і відкритих пош­коджень м’яких тканин, черепу, грудної клітки, живота. 2. Проводити тимчасову зу­пинку кровотечі при від­критих травмах голови, шиї, грудної клітки. 3. Вміти надавати допомогу постраждалим з відкритим пневмотораксом. 4. Вміти організувати тран­спортування пораненого в залежності від виду травматичного ушкод­ження.   ІІІ   ІІІ   ІІІ     ІІІ       Професійний тренінг у вирі­шенні нетипових клінічних задач     Практичний тренінг     Практичний тренінг   Професійний тренінг у вирішені нетипових задач     Задачі ІІІ р.   Джут, закрутка, бинти   Бинт, ІПП     Шини Крамера, Дітерікса, пневматичні Задачі ІІІ р.                
  5.     6.   7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок   Підведення підсумків заняття Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)   ІІІ       Індивідуальний контроль навичок Задачі ІІІ р.       Шини Крамера, Ді­терікса, пневматичні Джут, закрутка, бинти Задачі ІІІ р.   Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою      

Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ медичних сестерпід час проходження сестринської практики

Модуль 2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты