Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік імпорту та експорту по комісійних та консигнаційних операціях.
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  2. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  3. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  4. Бухгалтерський облік запасів
  5. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  6. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  7. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  8. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  9. Випадки змін статутного капіталу. Облік збільшення статутного капіталу.
  10. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку

При імпорті товарів для продажу на умовах комісії підприємство України є комітентом, а іноземний партнер - комісіонером. Тому, товари, що надходять від комісіонера-нерезидента не є власністю підприємства, а тому оприбутковуються на позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні», субрахунок 024 «Товари на комісію».

Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію, ведеться за видами товарів і комітентами.

Згідно П(С)БО 15 суми, що надійшли комісіонеру за договором комісії на користь комітента не визнаються доходом комісіонера. Проте згідно норм П(С)БОЗ такі суми входять в загальний дохід комісіонера, але виключаються при підрахунку чистого доходу. Для дотримання цих вимог комісіонер відображує вартість реалізованого товару в складі доходу від реалізації товарів по кредиту субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів», а потім зменшується дохід на суму, що необхідно перерахувати комітенту (дебет субрахунку 704 «Вирахування з доходу».

Комітент облік товарів, що передані комісіонеру на продаж веде на субрахунку 283 «Товари на комісії», витрати на комісійну винагороду комісіонеру за угодою комісії на продаж відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут».

При придбанні комісіонером для комітента за договором купівлі товари обліковуються на позабалансовому субрахунку 025 «Майно в довірчому управлінні» рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні». Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за об'єктами, видами товарно-матеріальних цінностей та їх власникам.

Витрати комітента на оплату комісіонеру винагороди за договором на купівлю відносяться на субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» (не входять в первісну вартість запасів).

Комісіонер може вивозити товар за межі митної території України по договору комісії на продаж так і придбання. В першому випадку комітентом буде резидент (продаж), в другому - нерезидент.

Для виконання доручення комітента - нерезидента комісіонер заключає від свого імені договір купівлі-продажу з продавцем товару (резидентом). За умовою якого він купує товар (новий) на території України і здійснює його вивезення за межі митної території України. Одержання комісіонером коштів в іноземній валюті, перерахованих комітентом-нерезидентом на покупку товару не має податкових наслідків з ПДВ. Податкові зобов'язання виникають в комісіонера в момент передачі товарів комітенту. Проте, в момент перерахування грошових засобів продавцю, комісіонер має право на податковий кредит з ПДВ. Послуга посередника по придбанню товару для комітента-нерезидента вважається наданою на території України і підлягає оподаткуванню в розмірі 20%. Момент виникнення податкових зобов'язань у комісіонера визначається за датою першої події.Якщо експорт здійснюється за договором комісії на продаж, то комісіонер за дорученням комітенту (резидента) здійснює поставку нового товару нерезиденту за межі митної території України.

Підтвердженням експорту за договором комісії є належним чином оформлена вантажна митна декларація. Митне оформлення здійснює комісіонер, проте у ВМД мають бути відомості про комітента, що надає право комітента на використання нульової ставки ПДВ і одержання бюджетного відшкодування.

Комісійна винагорода підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%. Витрати комісіонера на виконання угоди (суми, що сплачуються при митному оформленні товару) відшкодовуються комітентом і відносяться до його валових витрат.Приклад:

Комітентом передано комісіонеру товар вартістю 10 000 грн. для продажу на експорт. Комісіонер здійснює митне оформлення вивозу товару. Сума митних витрат склала 1000 грн. Товар був реалізований нерезиденту за 1500 євро. Курс НБУ склав: на дату митного оформлення товару 10,0 грн. за 1 євро, на дату надходження валюти - 10,2 грн. Комісійна винагорода комісіонеру 1200 грн., в тому числі ПДВ.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты