Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПродовження таблиці 1.5
Вузол (ПС) ΔPх . кВт ΔQх. кВар ΔPк. кВт Rв /Rт. Ом Rс. Ом Rн. Ом Xв /Xт. Ом Xс. Ом Xн. Ом Gт. 10-6 Вт. 10-6
11.5 50.4 14.7 - - 220.4 - - 0.87 3.81
7.95 - - - - 1.06 5.29
7.95 1.06 5.29
142.2 82.7 1.29 8.32
142.2 82.7 1.29 8.32
4.38 86.7 1.44 8.47

 

Примітка. Регулювання напруги трансформаторів здійснюється за рахунок РПН ±9х1.78 % у нейтралі ВН і ПБЗ ±2х2.5 % на стороні СН.


Таблиця 1.6 Визначення числа включених трансформаторів ПС у режимі мінімуму електричного навантаження

ПС Sразрнм. МВА Sн.т. МВА DРх. кВт DРк. кВт Sкрит. МВА nт. шт.
4.1 6.3 11.5 4.55
5.3 6.83
6.83
7.04 6.69
7.66 6.99
7.75 10.7

 

Для заданої у вузлі «А» КЕС 110 -330 кВ із генераторами 2х220 + 3x320 МВт на основі даних [2] на стороні 110 кв прийнята схема ВРП «Дві робочі і обхідна система шин» (шифр схеми 110-7). а на стороні 330 кВ «Півтора вимикача на приєднання» (шифр схеми 330-11). Зв'язок ВРП 110-330 кВ здійснюється автотрансформаторами зв'язку АТДЦТН – 125000/330/110.

Основні технічні дані турбогенераторів КЕС приведені в табл.1.7.

Таблиця 1.7 Основні технічні дані турбогенераторів КЕС

Тип Pн.г. МВт Uн.г. кВ Xd". від. од. Xd'. від. од Xd. від. од. X2. від. од X0. від. од.
ТВВ – 220 – 2 15.75 0.20 0.290 1.97 0.24 0.09
ТВВ – 320 – 2 0.173 0.258 1.698 0.211 0.09

Примітка. соsjг = 0.85.

 

Основні технічні дані двухобмоточных підвищувальних трансформаторів 110-330 кВ КЕС приведені в табл. 1.8.

Основні технічні дані автотрансформаторів зв'язки 330-110 кВ КЭС приведені в табл. 1.9


Таблиця 1.8 Основні технічні дані двухобмоточных підвищувальних трансформаторів КЭС

Тип Uн.в. кВ Uн.н. кВ uк. % DPх. кВт DPк. кВт DQх. квар Rт. Ом Xт. Ом Gт. 10-6См Bт. 10-6См
ТДЦ-250000\110 10.5 0.15 6.1 13.66 85.38
ТДЦ-400000\330 10.5 0.08 3.8 21.86 122.9

Таблиця 1.9 Основні технічні дані автотрансформаторів зв'язку 330-110 кВ КЭС

Тип Uн.в. кВ Uн.с. кВ uк.в-с. % uк.в-н. % uк.с-н. % DPк. кВт DPх. кВт
АТДЦТН-125000\330\110

Продовження таблиці 1.9

DQх. квар Rв. Ом Rс. Ом Rн. Ом Хв. Ом Xс. Ом Хн. Ом Gт. 10-6 См Bт. 10-6 См
1.3 1.3 2.6 91.5 213.4 1.06 5.74

 

Приведення навантаження дво-, триобмоткових трансформаторів ПС до сторони ВН виконано по формулах (табл. 1.10):

1) двообмоткові трансформатори (рис. 1.1)

Sв' = Sн + DSт; Sв = Sв' + DSх·nт. (1.18)

де DSт = ((Рн2 + Qн2)/Uном2)×(Rт + jXт)/nт;

2) триобмоткові трансформатори (рис.1.2)

Sн' = Sн + DSн; Sc' = Sc + DSc; Sв'' = Sн' + Sc';

Sв' = Sв'' + DSв; Sв = Sв' + DSх×nт. (1.19)

де DSн = ((Рн2 + Qн2)/Uном2)×(Rн + jXн)/nт;

DSс = ((Рc2 + Qc2)/Uном2)×(Rс + jXс)/nт;

DSв = ((Рв''2 + Qв''2)/Uном2)×(Rв + jXв)/nт.

Розрахункове навантаження вузлів визначене по формулі (табл.1.10):

Sp = SвjåQзар /2. (1.20)

Визначення параметрів режиму річного максимуму електричного навантаження виконано методом ітерацій у три етапи. На першому етапі. при допущенні відсутності втрат потужності на ділянках і рівності номінальних напруг у вузлах. визначені потоки потужності на головних ділянках по формулах методу розщеплення мережі. використовуваного для розрахунків слабонеоднородных мереж. Потужність на інших вузлах мережі обчислювалася по першому законі Кирхгофа. На другому етапі, при допущенні рівності номінальних напруг у вузлах, визначені потоки потужності на ділянках мережі з урахуванням утрат. Розрахунок виконаний від електрично найбільш вилученої від джерела «Б» вузла «А» (однієї з крапок потокораздела). На третьому етапі. при заданій напрузі джерела UБ = 1.1Uном.в. визначені напруги у вузлах.

Визначення параметрів режиму мінімуму електричного навантаження виконано методом ітерацій у два. На першому етапі, при допущенні відсутності втрат потужності на ділянках і рівності номінальних напруга у вузлах, визначені потоки потужності на ділянках. На другому етапі при заданій напрузі джерела живлення UБ = Uном.в. визначені напруги у вузлах.

Визначення параметрів післяаварійних режимів виконано методом ітерацій у два етапи. На першому етапі, при допущенні рівності номінальних напруга у вузлах, визначені потоки потужності на ділянках з урахуванням утрат. На другому етапі, при заданій напрузі джерела живлення UБ = Uном.в. визначені напруги у вузлах.

Параметри режимів річного максимуму і мінімуму електричного навантаження, а також характерного післяаварійного режиму приведені на плакаті 1 графічної частини роботи.

 


Таблиця 1.10 Приведення навантажень трансформаторів ПС до вищої сторони і визначення розрахункових навантажень вузлів

Вузел Режим Sн. МВА Sн. МВА Sн'. МВА Sc. МВА Sc. МВА Sc'. МВА
макс. 8.37+j3.33 0.02+j0.28 8.39+j3.61 4.45+j2.25 0.01+j0 4.46+j2.25
мин. 2.51+j1 0.003+j0.05 2.51+j1.05 2.67+j1.35 0.004+j0 2.68+j1.35
п/ав. 6.7+j2.66 0.01+j0.18 6.71+j2.84 3.56+j1.8 0.003+j0 3.56+j1.8
макс. 7.44+ j2.96 0.01+j0.22 7.45+j3.18 8.9+j4.5 0.02+j0 8.92+j4.5
мин. 3.72+ j1.48 0.01+j0.11 3.73+j1.59 3.56+j1.8 0.01+j0 3.57+j1.8
п/ав. 5.58+ j2.22 0.01+j0.12 5.59+j2.34 6.67+j3.37 0.01+j0 6.68+j3.37

Продовження таблиці 1.10

Вузел Режим Sв''; Sн. МВА Sв; ∆Sт. МВА Sв'. МВА Sв. МВА Sp. МВА
макс. 6.51+j2.59 0.03+j0.45 6.54+j3.04 6.56+j3.14 6.56+j2.23
мин. 1.95+j0.78 0.01+j0.08 1.96+j0.86 1.97+j0.93 1.97+j0.02
п/ав. 5.86+j2.33 0.02+j0.36 5.86+j2.69 5.88+j2.79 5.88+j2.34
макс. 13.02+j5.18 0.06+j1.11 13.08+j6.29 13.11+j6.43 13.11+j5.63
мин. 5.86+j2.33 0.03+j0.46 5.89+j2.79 5.9+j2.86 5.9+j2.06
п/ав. 11.72+j4.88 0.05+j0.9 11.77+j5.56 11.8+j5.7 11.8+j5.3
макс. 11.16+ j4.44 0.05+j0.83 11.21+j5.27 11.24++j5.41 11.24+j3.5
мин. 5.58+j2.22 0.03+j0.53 8.96+j4.08 8.99+j4.22 5.61+j0.8
п/ав. 8.93+j3.55 0.03+j0.53 8.96+j4.08 8.99+j4.22 8.99+j3.27
макс. 8.37+j3.33 0.04+j1.14 12.89+j7 12.92+j7.22 12.92+j5.16
мин. 2.51+j1 0.03+j0.71 10.3+j5.35 5.22+j2.89 5.22+j0.83
п/ав. 6.7+j2.66 0.03 +j0.71 10.3+j5.35 10.33+j5.57 10.33+j4.54
макс. 7.44+j2.96 0.071+j2.12 16.44+j9.8 16.47+j10.02 16.47+j8.37
мин. 3.72+j1.48 0.03+j0.76 7.33+j4.15 7.35+j4.26 7.35+j2.16
п/ав. 5.58+j2.22 0.04+j1.07 12.31+j6.78 12.34+j7 12.34+j6.18
макс. 14.41+j5.73 0.04+j0.86 11.45+j6.59 11.49+j6.81 11.49+j6.12
мин. 7.2+j2.87 0.02+j0.43 7.22+j3.33 7.24+j0.11 7.24+j2.72
п/ав.          
А макс. 22.5+j15.8 25.5+j15.8
мин. 11.47+j7.11 11.47+j8.72
п/ав. 22.5+j15.8 19.65+j8.82

 

Рисунок 1.1 Схема заміщення двообмоткових трансформаторів

 

 

 

Рисунок 1.2 Схема заміщення триобмоткових трансформаторів

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты