Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки по розділі
Читайте также:
  1. Виконати перетворення координат земельної ділянки, отриманих в розділі 4, в іншу систему координат для якої відомі параметри трансформації
  2. Вимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділів
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Представлені в розділі результати основних етапів рішення поставленої задачі проектування розвитку й аналізу сталих режимів роботи електричної мережі 110 кВ свідчать про її успішне рішення.

Виконані розрахунки сталих режимів схеми мережі, що рекомендується. Визначенні потоки потужності, втрати потужності і рівні напруги для умов максимуму і мінімуму електричних навантажень, а також характерного післяаварійного режиму при відключенні найбільш завантаженої лінії підтвердили правильність вибору схеми і параметрів мережі, дозволили вибрати засобу регулювання напруги, визначити показники надійності елементів мережі, розглянути одне з енергозберігаючих технічних рішень, розрахувати втрати потужності й електроенергії в мережі.

Регулювання напруги на всіх ПС електричній мережі здійснюється трансформаторами з пристроями РПН і дозволяє забезпечити його нормативні значення.

Розрахунковий час погашення споживачів електричної мережі tпогаш.спож.=0.0028 год./рік свідчить про високий ступінь надійності електропостачання.

Основні техніко-економічні показники електричної мережі такі як утрати потужності (1.47%) і електроенергії (1.24 %); питомі показники капітальних вкладень для ліній (0.137грош. од./(МВт×км)). підстанцій (29.58 грош. од./МВт) і електричної мережі в цілому (61.33 грош. од./МВт). дохід (3883.3 грош. од.). балансовий прибуток (3478.4 грош. од.). інтегральний ефект (19538. 2 грош. од.). рентабельність інвестицій (0.39 грош. од.). строк окупності ( 2. 56 років). знаходяться в діапазоні найбільш прийнятних значень.

Таким чином, розроблений проект розвитку електричної мережі 110 кВ задовольняє всьому комплексові техніко-економічних вимог економічного електропостачання споживачів при дотриманні нормативів надійності і якості.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

1. Нормы технологического проектирования энергетических систем и электрических сетей 35 кВ и выше. ГКД. 341.004.003 - 94. К.: Минэнерго Украины.1995.

2. Справочник по проектированию электроэнергетических систем./Под ред. С.С. Рокотяна. И.М. Шапиро. М.: Энергоатомиздат. 1985.

3. Определение экономической эффективности капитальных вложений. Методика. Энергосистемы и электрические сети. ГКД.340.000.002 - 97. К.: Минэнерго Украины. 1997.

4. Проектирование развития и анализ установившихся режимов электрической сети 110 кВ. Методические указания к курсовому проектированию и выполнению раздела бакалаврской работы по курсу «Электрические системы и сети» для студентов специальности 7.090602 «Электрические системы и сети» / Сост. И.В. Барбашов. С.М.Лебедка. О.В.Шутенко. – Харьков: НТУ «ХПИ». 2005.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты