Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА. 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения и воспитания в общеобразовательной школе: Пособие для учителя
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения и воспитания в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112с.

2. Абдуллін Е.Б, Миколаєва Є.В. Теорія музичної освіти. АКАДЕМІЯ. М., 2004.

3. Дмитрієва Л.Г. , Черноіваненко Н.М. Методика музичного виховання в школі. Просвітництво, М., 1989.

4. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. – М.: просвещение,1983. – 224с.

5. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5 – 8 класи. – К.: Перун, 1996. – 102с.

6. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 1997. – 248с.

7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч. Метод. Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 272с.

8. Методика хорового співу в щколі. – Вид. 2-е. – К.: Муз. Україна, 1971. – 124с.

 

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України ( з педагогічної спадщини композитора). – К.: Муз. Україна, 1989. – 134с.

2. Тевлина В.К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. – Вып. 15. М.: Музыка, 1982. – С.43 – 77.

3. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Изранные труды: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1985. – 222с.

 

Запитання та завдання КСР

1.Проаналізуйте вікові особливості учнів основної школи.

2.Назвіть види музичної діяльності учнів на уроках музики в основній школі.

3.Назвіть форми позаурочної роботи з музики з учнями основної школи.

4.Проаналізуйте форми і методи роботи з слухання музики з учнями основної школи.

5.Розкрийте принципи і методи художньо-педагогічного аналізу музичного твору.

 

МОДУЛЬ П. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДИК ТА СИСТЕМ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

 

Заняття 1. (2 години). Тема: «Музичне навчання в Україні від найдавніших часів до середини ХІХ століття»

Мета –аналіз та узагальнення традицій музичного навчання в Україні від часі Київської Русі до середини ХІХ століття; вивчення особистого внеску діячів української культури у формування традицій музичного навчання

Ключові слова:церковний спів; народне виконавство; усні традиції, писемні традиції, народні співаки; багатоголосний спів; українська музична культура.

 

 

ПЛАН

1. Вплив християнської релігії на формування традицій церковного співу Київської Русі.

2. Музичне виконавство в Київській Русі. Основи методики навчання давноьму співацьому мистецтву.

3. Музичне виконавство в Україні ХІУ – ХУІ століть. Усні та писемні традиції передачі музичного досвіду.

4. Становлення традицій багатоголосного співу в Україні ХУП століття.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты