Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Читайте также:
  1. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
  2. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  3. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  4. А12. ОСНОВНАЯ ДИЛЕММА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
  5. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, его структура.
  6. Еврорегионы — основная форма организации приграничного и межрегионального сотрудничества ЕС и СНГ
  7. Как основная проблема теории государства и права.
  8. Ландшафт как основная физико-географическая единица.
  9. Література
  10. Література

1. Абдуллін Е.Б, Миколаєва Є.В. Теорія музичної освіти. АКАДЕМІЯ. М., 2004. – С. 39 – 50.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч.посібник. Вид. 2-ге перероблене і доп. / За ред. Проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 ст. з іл.

3. Масол Л. М. та ін. Художня культура України : Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 2004. - 239 с. : с іл.

4. Корній Л.П. Історія української музики / Л. П. Корній. – Київ – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2001. – 480 с.

5. Кушка Я. С.Методика музичного виховання дітей : Навчальний посібник. - Вінниця: НОВА КНИ ГА, 2007. – С. 41 – 50.

6. Ольховський А. Нарис історії української музики // Андрій Ольховський. – Київ, «Музична Україна», - 2003. – 512 с. : нот.

7. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 ст.

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Дещинський Л.Є., Денісов Я.Я., Скалецький М.П., Цубов Л.В., Барановська Н.М., Макарчук О.Г. Українська та зарубіжна культура. Вид.4-е, перероблене і доповнене: Навчальний посібник. – Львів: «Бескид Біт», 2005. – 304 ст.

2. Історія української культури / Упорядник І. Крипۥякевич – К.: «Либідь», 2002. – 656 с.

3. Музична освіта в школі. Під ред. Л.В. Школяр. АКАДЕМІЯ, М., 2001. – С. 49-58.

4. Левчук Л. Українська естетика: традиції та сучасний стан / Лариса Левчук. – Київ, МАКЛАУТ, 2011. – С. 7 – 27.

5. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К.: «АртЕк», 1998. — 728 с: іл.

 

Запитання та завдання КСР

1.Розкрийте вплив християнської релігії на формування традицій церковного співу в Україні.

2.Порівняйте традиції церковного співу в Україні з традиціями церковного співу в країнах Західної Європи.

3.Проаналізуйте сутність методів навчання церковному співу.

4. Яке місце посідало музичне мистецтво та музичне виховання в Україні доби ХІУ – ХУІ століть?

5.У чому полягають відмінності між традиціями церковного співу та традиціями багатоголосного співу ХУП – ХУШ століть?

 

 

Заняття 2. (2 години). Тема: «Внесок українських композиторів другої половини ХІХ – початку ХХ століть у розбудову теорії і практики методики музичного виховання»Мета –знайомство з музично-педагогічною та громадсько-організаційною діяльністю провідних українських композиторів другої половини ХІХ – початку ХХ століть,аналіз та узагальнення музично-педагогічної спадщини, оцінка внеску українських композиторів у становлення системи музично-естетичного виховання в Україні.

Ключові слова:музично-педагогічна діяльність, музично-педагогічні ідеї, музично-педагогічна концепція, музично-педагогічна спадщина.

ПЛАН

1.Музично-педагогічна та громадсько-організаційна діяльність композитора М. В. Лисенка.

2.Творча та музично-педагогічна діяльність М. Леонтовича.

3.Музично-педагогічна спадщина К.Стеценка та Я.Степового.

4.Музично-педагогічні ідеї та внесок в українську національну систему музично-естетичного виховання композиторів В.Сокальського, А.Казбирюка, В.Матюка, С.Воробкевича, Д.Січинського, Ф.Колесси, С.Людкевича.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты