Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкспертиза заявки на винахід за формальними ознаками
Читайте также:
  1. Документи , що додаються до заявки
  2. Експертиза заявки на винахід по суті
  3. За якими зовнішніми ознаками ідентифікується глибокий спокій у лісового насіння?
  4. Класифікація безробіття за різними ознаками
  5. Класифікація видань за інформаційними ознаками
  6. Кроме того, органами военного управления медицинской службы готовятся указания, распоряжения, заявки и другие документы по организации медицинской эвакуации.
  7. Лекція 11. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід
  8. Медико-соціальна експертиза
  9. Методи ранжирування. Експертиза Е4".

 

Формальна експертиза (експертиза за формальними озна­ками) - це експертиза, під час якої:

‒ встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 13 За­кону;

‒ визначається належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами;

‒ перевіряється відповідність заявки та її оформлення вста­новленим вимогам;

‒ перевіряється на відповідність встановленим вимогам до­кумент про сплату збору за подання заявки. Експертизу за формальними ознаками ще називають попе­редньою. Бона проводиться без спеціального клопотання заявни­ка протягом двох місяців від дати подання заявки до Установи. У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність не­обхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається питання щодо відповідності заявле­ного об'єкта умовам надання правової охорони.

Перше повідомлення заявникові щодо формальної експер­тизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, по­винно бути надіслане не пізніше як шість місяців від встановленої дати подання заявки.

Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог За­кону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені не­доліки і він повинен протягом двох місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або подати відсутні документи.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути відхилена за таких причин:

• винахід не відповідає умовам надання правової охорони, тобто вимогам п.1 формальної експертизи;

• якщо заявник не подасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (2 місяці віддати одержання повідомлення Установи);

• якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит заявки закладу експертизи, не містять необхідних виправ­лень та уточнень;

• якщо додаткові або виправлені матеріали надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи;

• якщо прийнято рішення про можливість проведення екс­пертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не пода­но протягом трьох років від дати подання заявки.

Якщо заявка не відповідає вимогам п.1 формальної експер­тизи, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у ви­дачі патенту (деклараційного патенту).Якщо заявка не відповідає вимогам пункту 2 формальної ек­спертизи, то про цс повідомляється заявнику у письмовій формі.

Для внесення змін до матеріалів заявки, а також виправлень і уточнень, заявнику надається два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи.

Якщо Установа приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.

Якщо заявка на видачу патенту на винахід (корисну модель) пройшла формальну експертизу, заявнику надсилається за заяв­кою стосовно:

• патенту на винахід — повідомлення про завершення фор­мальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

• деклараційного патенту на винахід (корисну модель) - рішення Установи про видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты