Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСутність, види та економічні передумови появи процента як економічної категорії.
Читайте также:
  1. ALM. Чувствительность облигаций к изменению ставки процента. Дюрация и выпуклость.
  2. В) менш розвинута в економічній, але більше в політичній та національно-культурній сферах
  3. В) ожидается умеренное падение краткосрочных ставок процента;
  4. В) соціально-економічні
  5. Вычислить массовую долю в процентах элементов входящих в молекулу данного вещества.
  6. Доходи та витрати друкованого видання. Самоокупність, прибутковість, збитковість як фактори економічної діяльності ЗМІ.
  7. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  8. Економічні інтереси.
  9. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
  10. Економічні потреби.

Позичковий процент існував не завжди. Він виник тоді, коли товарне виробництво уже досягло певного ступеня розвитку, на якому склався регулярний грошовий обіг та виникли більш-менш розвинуті кредитні відносини. Процент взагалі неможливий без існування кредиту, хоч останній іноді, як виняток, може надаватись на безпроцентній основі. Процент (від лат. pro centum — на сотню) — сота частка будь-якого числа, що взяте за ціле. В українській мові його синонімом є слово «відсоток». Такою часткою він був як у період існування лихварського кредиту, так і в умовах сучасної ринкової економіки. В умовах ринкової економіки його сутність полягає в тому, що позичковий процент є платою за користування позичковим капіталом, його ціною. При цьому між кредитором і позичальником відносно величини процента, строків і методів його сплати виникають певні економічні відносини, тому процент є економічною категорією. Процентна сума повністю переходить від позичальника до кредитора. Цей перехід вартості за напрямом протилежний рухові кредиту, що надається, але збігається з рухом кредиту, котрий повертається. Проте сплата процента, як правило, не збігається в часі з поверненням кредиту. Процентні ставки диференціюються залежно від виду кредиту, його цільового призначення та забезпеченості повернення, його розміру і строків користування, особистості клієнта тощо. Джерелом сплати процента є додаткова вартість, що створюється у процесі виробництва, а його кількісним визначенням — його ставка, або норма.

 

118. Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх виміру та сплати.На практиці норма позичкового процента виступає у формі процентної ставки — відносної величини доходу за фіксований проміжок часу, тобто відношення доходу (процентних грошей) до суми боргу за одиницю часу. Процентна ставка визначається в процентах і у вигляді десяткового чи звичайного дробу. В останньому випадку вона фіксується у договорах позички з точністю до 1/16 чи 1/32. Інтервал часу, до якого застосовується процентна ставка, називається періодом нарахування процентів. За такий період беруть рік, півріччя, квартал, місяць або день. Щоб визначитись із величиною процентної ставки, потрібно її привести до річної ставки, помноживши ставку за півріччя, квартал, місяць чи день відповідно на 2, 4, 12 чи 365. Абсолютна величина доходу, який отримують від надання грошей у борг у будь-якій формі, називається процентними грошима, або, коротко, процентами.119. Поточна вартість та дисконтування майбутнього доходу, порядок їх розрахунку та значення.Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки. Це поняття грунт.на тому, що грошы виплач через рык э менш цынними для кредитора в майбутньому ніж сьогодні. Коли визначають скільки отриманий в майб. Дохід коштуватиме сьогодні, то такий процесс розрахунку назив. Дисконтуванням майбутнього. При цьому корист такою формулою PV майб.1грн=1грн/(1+і)n

PV-поточна дисконтова на вартість майбутньої гривні, і-проста проц..ставка, п-кількість років після надання позики. Отже певна сума , отримана через п років сьогодні буде коштувати більше, бо за ці роки на суму будуть нараховані проценти.

120. Процентний дохід та норма віддачі цінного паперу, способи їх визначення та практичне значення.Поточний дохід є наближенням до доходу на момент погашення за купонними облігаціями.Він визначається як шорічний купонний дохід поділений на ціну цінного паперу. Коли не було комп.то обчисл. Проц..ставку на момент погашення було важко, тому зазвичай визначали проц. Ставку як дохід на дисконт.основі або дисконт.дохід. Цей спосіб часто використ і сьогодні із застос такої формули: іdb=((F-Pd)/F) * 360/число днів погашення, де F-номінал.варт. дисконтної облігації, Pd – ринкова ціна дисконтної обл..Але цей метод знижує проц..ставку більш як на 10%, проти тієї, яка визначається як дохід на момент погашення.Окрім проц..ставки на рівень дох. Вплив.постійна зміна ринкових цін ц.п.Норма віддачі облігації склад з поточного доходу+норма доходу від приросту капіталу внаслідок зміни курсу цінного папера. Розгорнуто цей показник можна визначити: RET=C/Pt+(Pt+1-Pt)/Pt , де C- купонний платіж(дохід), Pt –ціна облігації в час t, Pt+1–ціна облігації в час t+1.Отже доходи або збитки від зміни вартості ц.п. виклик суттєву різницю між нормою віддачі і процент.ставкою(крім випадку коли період до погашення ц.п. = періоду володіння ним, при цьому норма віддачі = доходу на момент погашення.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты