Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика розрахунку.
Читайте также:
  1. I. Методика диагностики объема восприятия.
  2. II. Методика исследований
  3. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  4. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  5. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  6. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  7. VІІІ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
  8. А) методика проведения вступительной части.
  9. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  10. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.

Основними вартісним показником є питомі витрати на одиницю кінцевої продукції (кубометр ґрунту). Ці витрати являють собою суму вартісних показників та нормативних відрахувань від капіталовкладень у виробничі фонди. Їх визначають кожному варіанту окремо:

де – загальна собівартість розробки ґрунту, грн.; – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень( встановлений у будівництві у розмірі 0,12, крім районів Крайньої Півночі та прирівняної до них місцевості, і 0,15 при використанні нової техніки, винаходів та прирівняної до них місцевості і раціоналізаторських запропонувань); - інвентарно- розрахункова вартість і-ї машини(і = 1,2,3…,n), що бере участь у механізованому процесі, грн.; та – кількість годин роботи і-ї машини відповідно на об’єкті та протягом року.

Загальна собівартість 1 машино-зміни землерийної або земле рійно-транспортної машини, що входить до комплекту, з урахуванням одноразових витрат, грн.,

Смаш.-зм. =

де О – одночасні витрати з доставки машини на об’єкт, її монтажу, пробному пуску, переміщенню у процесі роботи на даному об’єкті і т.п., Ті – тривалість роботи машини на об’єкті, грн., Р – річні амортизаційні відрахування,грн.; Тр – нормативна кількість використання машини за рік у відповідності з установленим режимом її роботи ( в середньому 3150 грн.); Се – експлуатаційні витрати на годину роботи машини, в тому числі витрати, пов’язані з виробництвом усіх видів ремонтів( крім капітального); на енергоматеріали, а також на заробітну плату персоналу, управляючого роботою машини і здійснюючого щомісячний поточний догляд за нею, грн.

Собівартість розробки ґрунту:

 

 

де Сдод – додаткові одночасні витрати, пов’язані з організацією механізованих робіт та не враховані в собівартості машино-години по виконанню даного процесу,грн. ( при виконанні повністю механізованих робіт ∑Зі =0); 1,08 і 1,5 –коефіцієнти накладних витрат відповідно на експлуатацію машин , механізмів та заробітну плату робітників, що виконують ручні операції.

Примітка: Визначення собівартості машино-зміни машини можливе по ДБН[6]


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты