Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок витрат праці.
Читайте также:
  1. Frac34; Характеристики: Рецепти і Витрата.
  2. II. Розрахунок коротких трубопроводів
  3. III. Розрахунок розгалуженої мережі довгих трубопроводів
  4. А – САР тиску пари на виході з барабану котла; б – САР витрати повітря; в – САР тиску палива; г – САР температури палива; д – САР тиску пари перед форсунками
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  8. БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ
  9. Взаємозв’язок ресурсів з витратами підприємства
  10. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням

Трудомісткість влаштування земляних споруд майданчика, котловану, земляного полотна доріг і т.п. складається з сумарних витрат праці, пов’язаних з процесами зведення. Частіше за все ці витрати відносять до одиниці об’єму – 1 м3.

В будівельному виробництві трудомісткість прийнято вимірювати в людино-днях або людино-годинах ( витрати праці одного робітника протягом робочої зміни або години). Роботу будівельних машин і механізмів вимірюють в машино-годинах або машино – змінах. Норму витрат праці характеризують витрати праці одного робітника відповідної професії і кваліфікації (або одної ланки) на виготовлення одиниці доброякісної продукції в умовах нормальної організації трудового процесу при використанні сучасних засобів праці. При виконанні робіт одним працівником ця норма співпадає з нормою часу. Норми витрат праці на виконання різних виробничих процесів, наведені разом з одиничними розцінками в збірниках ЄНіР на будівельно – монтажні роботи. В них для кожного процесу прийнятий такий запис: в чисельнику без дужок наводиться норма витрат праці, люд. –год., для бригади (ланки) робітників ті машиністів ( або для одного виконавця), за виконання вказаної у ЄНіР одиниці об’єму робіт.

Трудомісткість механізованої розробки одиниці об’єму ґрунту визначають за формулою, люд. –год.,

Qе = ,

Де - витрати праці робітників, пов’язані з виконанням механізованого процесу ( включаючи роботу машини, її монтаж, демонтаж та обслуговування), люд. –год.; n – кількість машин, що приймають участь у процесі; - витрати праці робітників, пов’язані з виконанням немеханізованого процесу j – ю бригадою або ланкою та невраховані у ∑ , визначаються за калькуляціє, люд. –год.; m – кількість немеханізованих процесів; V – загальний обсяг земляних робіт, м3.

Втрати визначають для всіх машин, що входять в комплект:

= ТiMic+qM+qTP+qдоп,

де Тi - тривалість роботи i - ї машини, зміни; Mi – кількість робітників, що керують машиною, люд., qМ.Д – витрати праці на монтаж і демонтаж, люд. – год.; qтр – витрати праці на транспортування (перебазування) машин до місця роботи, люд. – год.; qдоп – витрати праці на виконання допоміжних робіт, пов’язаних з підготовкою машин до експлуатації та її демонтажу, люд. – год.Показник трудомісткості механізованого процесу дає можливість встановити кількість робітників, що вивільнюються для роботи на інших об’єктах, а також виявити економію у фонді заробітної платні, що може зіграти певну роль при порівнянні варіантів виробництва робіт. Якщо витрати праці на ручні( немеханізовані) роботи в варіантах що зіставляються однакові, то в попередніх розрахунках їх не враховують, а приймають до уваги в кінцевих обґрунтуваннях. При повністю механізованих процесах попередня формула приймає вигляд:

qe =


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты