Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМал.. 5
Визначити обсяг робіт по вертикальному плануванні майданчика розмірами 120×160 м з урахуванням нульового балансу земляних мас

Розв’язок

1. Майданчик розбиваємо на квадрати зі сторонами по 40 м.

2. Чорні відмітки визначаємо в кожній вершині квадрату методом інтерполяції і записуємо в нижньому правому куті.

3. При перевірці додаткових умов визначаємо, що Δ=0.

4. Середню планувальну відмітку визначаємо за формулою

Нср = Н0 =

 

5. Приймаємо згідно завданню проектні схили майданчика i1 = 0.004, і2 = 0,003.

6.Проектні відмітки кутів вершин А, В, С і D дорівнюють:

НА = 68,92 + +

НВ = 68,92 - +

НС = 68,92 + -

НD = 68,92 - -

 

Відмітки інших вершин квадратів визначаємо методом інтерполяції або шляхом додавання або віднімання перевищення δ. Наприклад, по стороні АВ δ =40∙0,004=0,16 м, що складає для квадратів № 2 69,4-0,16=68,92 м.За аналогією перевіряємо проектні відмітки всіх інших вершин та записуємо в верхньому правому куті. 7. Робочі відмітки визначаємо за формулою та записуємо зі своїм знаком в верхньому лівому куті квадрату. Наприклад для вершини А: hА = 69,4-67,25=+2,15 м, а для вершини С: hС = 68,92-68,94=-0,02 м.

8. Тип майданчика встановлюємо за знаком, який стоїть перед робочою відміткою: якщо «+» - на майданчику необхідно виконати насип, якщо «-» - влаштувати виїмку.

9.Точки, які належать нульовій лінії, знаходимо на сторонах квадратів, які в вершинах мають різнойменні знаки( див. мал.)

Коефіцієнт закладення укосів для суглинків приймаємо рівним 1:1,25, що відповідає α = 40о.

10. Визначаємо обсяг ґрунту в межах кожного квадрату насипу і виїмки та заносимо до таблиці 1.

11. Обчислюємо обсяг робіт з улаштування відкосів за формулами 10-11 та заносимо їх результати до таблиці 2.

12. Загальний обсяг з врахуванням відкосів та остаточного розпушення отримаємо просумувавши обсягів робіт в межах насипу ї виїмки.

Процент помилки

 

 

Враховуючи, що процент помилки складає менше 5 %, корегування обсягів насипу та виїмки не виконуємо і в наступних розрахунках приймаємо максимальний обсяг, що дорівнює 6111 м3 ґрунту.

 

Лабораторна робота №2 (2 години)Підрахунок обсягів земляних мас при вертикальному планування методом чотирьохгранних призм за умови нульового балансу робіт.

Мета заняття: Надбання навичок у розрахунку обсягів ґрунту при вертикальному плануванні майданчика.

Питання для підготовки і контролю: Визначення об’єму ґрунту в повних і перехідних квадратах. Нульовий баланс робіт.

Об’єм ґрунту в однойменному квадраті приймають рівним об’єму чотирьохгранної призми, одна основа котрої відповідає природному рельєфу, а інша – поверхні планування. Об’єм обчислюють як добуток середньої робочої відмітки (з чотирьох) та площі квадрата:

V= ( + ),

де a – сторона квадрату, м; робочі відмітки,м.

Об’єм ґрунту в межах перехідних квадратів при відносно невеликій їх кількості визначають за формулою:

,

де - сума робочих відміток насипу (при визначенні об’єму насипу) або виїмки (при визначенні об’єму виїмки) - сума абсолютних значень всіх робочих відміток перехідного квадрату.

Для зручності обчислення зводять до таблиці 1.

 

 

Обсяг робіт для майданчика. Таблиця 1

 

№ квадрату Робоча відмітка, м ∑h Обсяг робіт, м3
h1 h2 h3 h4 Насип Виїмка
2,15 1,34 0,49 1,56 5,54 - - -
1,34 0,54 0,01 0,49 2,38 - - -
0,54 1,17 0,42 0,01 2,14 - - -
1,56 0,49 -0,08 0,99 3,12 2,962 0,0021
0,49 0,01 -0,71 -0,08 1,29 0,194 0,484
0,01 0,42 0,03 -0,71 1,17 0,1808 0,431
0,99 -0,08 -0,74 0,42 2,23 0,632 0,301
-0,08 -0,71 -1,18 -0,74 2,71 - - -
-0,71 0,03 -0,19 -1,18 2,11 0,00043 0,05
0,42 -0,74 -1,19 -0,02 2,37 0,0744 1,604
-0,74 -1,18 -1,1 -1,19 4,21 - - -
-1,18 -0,19 -0,31 -1,1 2,78 - - -

 Обсяг квадратів 5642 5830

Обсяг укосів 297 46

Обсяг остаточного розпушення 4% - 235

 
 


Всього 5939 6111

Лабораторна робота №3.(2 години)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты