Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика розрахунків

Читайте также:
  1. I. Методика диагностики объема восприятия.
  2. II. Методика исследований
  3. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  4. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  5. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  6. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  7. VІІІ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
  8. А) методика проведения вступительной части.
  9. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  10. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.

Загальні положення

Розвиток сучасного будівельного виробництва характеризується все більш зростаючим обсягом будівельно-монтажних робіт,комплексною механізацією і автоматизацією будівництва, застосуванням ефективних будівельних машин і механізмів. Від правильного вибору оптимальних засобів механізації при виконанні земляних робіт залежать у багатьох випадках темпи зниження їх собівартості, підвищення якості робіт і зрештою ріст продуктивності праці.

Мета теперішніх методичних вказівок - надати допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт. Наявний приклад розрахунку полегшить студентам засвоєння даної теми. Лабораторні роботи виконуються на заняттях кожним студентом за індивідуальним завданням.

Цими методичними вказівками передбачено проведення шести лабораторних робіт, мета, зміст і послідовність виконання яких призвані вивчити тему: «Вертикальне планування майданчика».

Складовими для виконання лабораторних робіт є: ці методичні вказівки, письмовий папір, ручка, олівець та довідна література по цій темі.

Назва лабораторних робіт:

1. Визначення чорних, червоних, робочих відміток, середньої планувальної відмітки

2. Підрахунок обсягів земляних мас при вертикальному планування методом чотирьохгранних призм за умови нульового балансу робіт.

3. Визначення обсягу робіт з улаштування укосів.

4. Графічний метод визначення середньої відстані переміщення ґрунту.

5. Визначення тривалості механізованих робіт.

6. Визначаємо тривалості роботи комплектуючих машин (розпушувача та катка).

7. Визначення техніко-економічних показників.

8. Калькуляція трудових та грошових витрат.

9. Технологічні розрахунки та календарний графік.

Звіт по кожній лабораторній роботі повинен включати: зміст одержаного завдання, хід виконання робіт, результати, отримані після виконання лабораторної роботи.

У звіті повинні бути відображені відомості: група, студент, номер, викладач, дата виконання.

 

Лабораторна робота №1.(2 години)

Визначення чорних, червоних, робочих відміток, середньої планувальної відмітки

Мета заняття: Надбання навичок в підрахунку обсягів при вертикальному плануванні майданчика.

Питання для підготовки і контролю: Розбивка площадки на квадрати. Визначення чорних, червоних відміток, середньої планувальної відмітки.Методика розрахунків

На плані в горизонталях (М 1:500 або 1:1000) наносять сітку квадратів зі стороною 10-100 м в залежності від рельєфу місцевості: в квадраті повинна бути як мінімум одна максимум дві горизонталі (мал.1).

 

мал. 1

Перетинання сторін квадратів утворює вершину Hn, де n – кількість квадратів,прилеглих до вершини. Кожному квадрату надається власний порядковий номер.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приложение 17. Профиль по воде (пример №1) | Мал.. 5
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты