Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗертханалық жұмыс.Құбыр бойындағы қысымның азаюы. «Гидравлика» тақтасы.
Читайте также:
  1. Быр бойымен қысымның азаюы (екпіннің жоғалуы).
  2. Дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтардың тақырыптық жоспары
  3. Жергілікті гидравликалық кедергілер. Кенеттен ості симметриялы кеңейетін құбырда қысымның жоғалуы.
  4. Зертханалық жұмыс. Стокс әдісі бойынша сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау(глицерин).
  5. Зертханалық жұмыс.Ағыс режимдерінің ауысуын зерттеу. Рейнольдс тәжірибесі. «Гидродинамика» тақтасы.
  6. Зертханалық жұмыс.Бернулли интегралының қолданылуын тексеру. «Гидродинамика» тақтасы.
  7. Зертханалық жұмыс.Пуазейль әдісі бойынша сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау.
  8. Зертханалық жұмыс.Стокс әдісі бойынша сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау(гицерин мен мотор майын салыстыру).
  9. Кенеттен, өзегіне қарағанда симметриялы кеңеюі кезіндегі, құбыр бойындағы екпіннің жоғалуы.

Гидравлика тақтасы келесі экспериментальдық зерттеулер жасау үшін арналған:

- Сұйық ағысының режимін анықтау үшін;

- Гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау үшін;

- Жергілікті гидравликалық кедергі коэффициентін анықтау үшін;

- Құбыр бойындағы қысымның азаюын анықтау үшін және т.б.;

Құбыр бойындағы қысымның азаюы

Құбыр бойындағы қысымның жоғалуы - бірқа

Құбыр бойындағы қысымнының жоғалуы келесі Дарси – Вейсбах формуласымен есептеледі

Мұндағы, λ - гидравликалық үйкеліс коэффициенті; l , d –қысымның жоғалуы анықталатын құбырдың ұзындығы және диаметрі; v – ағысытың орташа жылдамдығы;

Көлденең қимасы кез келген құбыр үшін кысымның жоғалуын есептеу үшін формуладағы d орнына D гидравликалық диаметрді қоямыз.

Гидравликалық үйкелісті анықтаудың 2 әдісі бар:

Бірінші әдіс. Бұл әдіс бойынша λ экспериментальдық жолмен анықталады.

және v эксперимент жүзінде алынады.

құбырдың бастапқы және соңғы қимасындағы пьезометрлік қаысымы;

Екінші әдіс. Бұл әдіс бойынша барлық мүмкін ағыс режимдері бес аралыққа бөлінеді

1) Re<2300 болғанда

2) 2320<Re<4000 болғанда Френкель формуласы

3) 4000< Re<20*d/ болғанда Блазиус формуласы

4 ) 20*d/ <Re<500*d/ болғанда Альтшуля формуласы

5) Re>500*d/ болғанда Шифринсон формуласы

Құбырдың кенеттен кеңейген жеріндегі пайда болған жергілікті гидраликалық кедергінің әсерінен қысымның азаюын келесі формула арқылы жазса болады:

Мұндағы,

жергілікті гидравликалық кедергі;

 

Зертханалық жұмыс. Құбыр бойындағы сұйық ағынның гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау. Гидравлика тақтасы.

Гидравлика тақтасы келесі экспериментальдық зерттеулер жасау үшін арналған:

- Сұйық ағысының режимін анықтау үшін;

- Гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау үшін;

- Жергілікті гидравликалық кедергі коэффициентін анықтау үшін;- Құбыр бойындағы қысымның азаюын анықтау үшін және т.б.;

Құбыр бойындағы сұйық ағынның гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау.

Жұмыстың мақсаты:

1) Гидравликалық үйкелісті анықтау әдістерін зерттеу;

2) Темір құбырдың гидравликалық үйкелісті анықтау;

3) гидравликалық үйкелісі мен Рейнольдс санының арасындағы тәуелділікке байланысты график тұрғызу;

Сұйықтық құбыр бойымен қозғалған кезде үйкеліс күштері әсерінен гилравликалық кедергі пйда болады. Үйкелістен құбыр бойындағы қысымнының жоғалуы келесі Дарси – Вейсбах формуласымен есептеледі:

Мұндағы, λ - гидравликалық үйкеліс коэффициенті; l , d –қысымның жоғалуы анықталатын құбырдың ұзындығы және диаметрі; v – ағысытың орташа жылдамдығы;

Гидравликалық үйкелісті анықтаудың 2 әдісі бар:

Бірінші әдіс. Бұл әдіс бойынша λ экспериментальдық жолмен анықталады.

және v эксперимент жүзінде алынады.

құбырдың бастапқы және соңғы қимасындағы пьезометрлік қаысымы;

Екінші әдіс. Бұл әдіс бойынша барлық мүмкін ағыс режимдері бес аралыққа бөлінеді

1 аралықта Ренольдс саны 2300ден кіші, Re<2300

2 аралықта 2320<Re<4000 Френкель формуласы

3 аралықта 4000< Re<20*d/ Блазиус формуласы

4 аралықта 20*d/ <Re<500*d/ Альтшуля формуласы

5 аралықта Re>500*d/ Шифринсон формуласы 

 

 

Зертханалық жұмыс. Құбырдың кенеттен кеңейген жеріндегі пайда болған жергілікті гидраликалық кедергінің әсерінен қысымның азаюын зерттеу. Гидравлика тақтасы.

Гидравлика тақтасы келесі экспериментальдық зерттеулер жасау үшін арналған:

- Сұйық ағысының режимін анықтау үшін;

- Гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау үшін;

- Жергілікті гидравликалық кедергі коэффициентін анықтау үшін;

- Құбыр бойындағы қысымның азаюын анықтау үшін және т.б.

Жұмыстың мақсаты:

4) Жергілікті гидравликалық кедергінін анықтау;

5) Жергілікті гидраликалық кедергінің әсерінен қысымның азаюын зерттеу;

 

Жергілікті гидравликалық кедергі – ағынның жылдамдығының өзгеруі немесе құйынның пайда болуы әсерінен энергияның жоғалуы болатын құбырдың қысқа бөлігі.

Құбырдың кенеттен кеңейген жеріндегі пайда болған жергілікті гидраликалық кедергінің әсерінен қысымның азаюын келесі формула арқылы жазса болады:

Мұндағы,

жергілікті гидравликалық кедергі;

Құбыр кенеттен кеңейген кезде <

Эксперименттік жолмен 2 және 3інші қимадағы толық қысымды анықтап, яғни Н2 және Н3 анықтап, келесі формула арқылы жергілікті гидравликалық кедергі әсерінен пайда болатын қысымның азаюын осылай жазса болады:

Мұндағы және келесі формуламен анықтаймыз

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 29; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты