Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕСТ (2)
Навчання діалогічного мовлення

І. Прочитайте уважно подані питання, до кожного з яких додаються три варіанти відповідей. Визначте, який варіант ви вважаєте правильним і обведіть його кружечком на бланку відповідей.

1. Що є кінцевою метою навчання діалогічного мовлення у середній школі?

а) зв’язне висловлювання за темою чи ситуацією;

б) обмін репліками;

в) ведення бесіди у комунікативній ситуації.

 

2.Яка з вправ належить до першої групи у навчанні діалогічного мовлення?

а) обмін думками про фільм, що переглянули;

б) обмін репліками між вчителем та учнем;

в) складання діалогічної єдності двома учнями.

 

3.Що є характерним для діалогічного мовлення?

а)підготовленість;

б) широке використання готових фраз;

в) логічність і послідовність;

 

4.Що таке репліка?

а) фраза, продукована одним із співрозмовників;

б) одиниця діалогічного мовлення;

б) висловлювання, межею якого є зміна співрозмовника;

5.Яка з поданих вправ належить до комунікативних?

а) Складіть діалог на тему “на вокзалі”;

б) Заповніть пропуски у діалозі-зразку та вивчіть його напам’ять;

в) Ваша подруга не прийшла до школи. Зателефонуйте їй та поцікавтеся, що трапилося.

 

6.Яка з поданих вправ не належить до 3 групи вправ?

а) ведення бесіди в комунікативній ситуації з опорою на функціональну схему;

б) ведення бесіди в комунікативній ситуації в опорі на план міста;

в) ведення бесіди в комунікативній ситуації з опорою на структурно-мовленнєву схему.

 

7.Яку з поданих опор доцільно використовувати у слабкому класі?

а) структурно-мовленнєва схема;

б) мікродіалог-підстановча таблиця;

в) функціональна схема;

 

8.Що є одиницею навчання діалогу?

а) діалогічна єдність;

б) репліка;

в) фраза.

 

.

 

ІІ. Наведіть приклади вправ 1-4 груп (по 1 з кожної) в межах теми «Job. Professions”

 

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів ІІ-ІІІ курсів

Інституту іноземних мов

та груп поєднаних спеціальностей

Інституту журналістики

 

 

Вінниця 2005


 

РЕЦЕНЗІЯ

на “ Комп’ютерну програму тестових завдань

з граматики англійської мови (для ІІ-ІІІ курсів

денної та заочної форм навчання )”

Кузьміна Є.В., Кузьміної С.А., Луценко Л.Т., Глазунової Т.В.

 

 

У сучасному суспільстві зрозстає роль застосування комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов як з навчальною ціллю, так і з метою контролю. За таких обставин запропонована комп’ютерна програма є актуальною та своєчасною.

Дана програма призначена для інтерактивного тестування англомовних граматичних навичок студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання Інституту іноземних мов та груп поєднаних спеціальностей Інституту журналістики.

Вона може виконуватися в аудиторний, позаурочний час та в режимі “он-лайн”.

Програма охоплює всі граматичні теми, передбачені програмою; вона виконана у формі тесту множинного вибору і складається з 22 питань, до кожного з яких пропонуються 8 варіантів відповідей, лише одна з яких правильна. Перевагою програми є те, що варіанти відповідей подібні між собою і відрізняються незначними нюансами, що виключає можливість вгадування правильної відповіді.

Обмеженість у часі (15 хвилин на виконання всієї програми) та необхідність підтримувати зворотний зв’язок вимагає від студентів напруженої роботи, постійної реакції. У разі потреби студент, працюючи в індивідуальному режимі, може припинити тестування та звернутися по допомогу до довідкової літератури, що створює умови для самоосвіти, самоствердження та підвіщення самооцінки.

Програма виконана на належному науково-методичному рівні та може бути рекомендована для впровадження в навчальний процес.

 

Рецензент: канд. філол. наук,

доцент, зав. кафедри

англійської філології

ВДПУ

С.В.Гладьо


РЕЦЕНЗІЯ

на “ Комп’ютерну програму тестових завдань

з граматики англійської мови (для ІІ-ІІІ курсів

денної та заочної форм навчання )”

Кузьміна Є.В., Кузьміної С.А., Луценко Л.Т., Глазунової Т.В.

На сучасному етапі розвитку української державності у зв’язку з прагненням України увійти до європейської спільности постає необхідність переходу системи вузівського навчання на кредитно-модульну систему та, відповідно, загострюється потреба у застосуванні у навчальному процесі сучасних комп’ютерних технологій.

Метою запропонованої програми є рубіжний контроль сформованості англомовної граматичної навички у студентів ІІ-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання Інституту іноземних мов та груп поєднаних спеціальностей Інституту журналістики.

Програма складається з 22 тестових завдань, що охоплюють всі теми, предбачені програмою. До кожного з завдань подаються 8 відповідей, з яких студенти повинні обрати правильну. Характерною рисою є подібність відповідей за лексичним наповненням, що дещо ускладнює вибір і унеможливлює випадкове вгадування правильної відповіді.

Застосування запропонованої програми в навчальному процесі дозволить враховувати та розвивати індивідуально-психологічні особливості студентів (обсяг оперативної пам’яті, увагу, логіку мислення, спроможність до порівняння та аналізу).

Програма супроводжується детальною інструкцією, чітка й проста у виконанні та може виконуватися в позаурочний час без безпосереднього керівництва з боку викладача.

Запропонована комп’ютерна програма виконана на належному науковому та методичному рівні та може бути рекомендована до застосування в навчальній практиці.

 

 

Рецензент канд. філол. наук,

доцент кафедри

англійської мови

ВДПУ

С.Д. Чугу

 Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты