Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчання читання.
1. Ознайомтесь з фрагментом 3 навчання читання з повним розумінням (див. Практикум..., стор.152-156).

2. Беручи згаданий фрагмент за основу, складіть власний план фрагменту уроку

а) навчання вивчаючого читання – тривалістю 8-9 хвилин ( на матеріалі текстів “National Traditions, Habits, and Customs of Great Britain” у підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 кл.; “A Christmas Journey” у підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 7 кл.)

б) навчання переглядового читання –тривалістю 2-3 хвилини (на матеріалі текстів “Blue Jeans” з підручника “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 класу та “Drahomanov –the Prominent Figure in the History of Ukraine” з підручника “Англійська мова” О.Д.Карпюк для 11 класу).

в) навчання ознайомлювального читання –тривалістю 2 хвилини ( на матеріалі тексту “The Problem of Pollution in Ukraine” з підручника О.Д.Карпюк “Англійська мова” для 11 класу).

 

Додаткова література

Ніколаєва С.Ю., Метьолкіна О.Б. Тестовий контроль лексичних навичок читання . –К.: Ленвіт, 1997. –88с.

Петращук О.П. Тестові завдання з читання для рубіжного/підсумкового контролю у навчанні англійської мови в середній загальноосвітній школі// Іноземниі мови. –2000.-№1. –С.20-24.

Шостак Т.Г. Газета на уроках англійської мови //Іноземні мови. –2001. -№1. –С.16-18.


Навчання діалогічного мовлення

1. Характеристика діалогічного мовлення як виду мовленнєвої діяльності .

Під діалогічним мовленням розуміють обмін висловлюваннями, що породжуються у процесі розмови між двома та більше співбесідниками.

До психологічних характеристик діалогічного мовлення відносять вмотивованість, зверненість, ситуативність, емоційну забарвленість, спонтанність, двосторонній характер мовлення.

Лінгвістичні характеристики діалогу: еліптичність, наявність готових речень, заповнювачів пауз, скорочені та слабкі форми слів.

Діалогом називають форму мовлення, у процесі якої відбуваєтьсябезпосередній обмін взаємопов’язаними та взаємозумовленими висловлюваннями. Першоелементом діалогу є репліка. Репліки бувають різної протяжності – від однієї до кількох фраз. Найбільш типовою вважається однофразова репліка.

Розрізняють такі види реплік: репліка-спонукання, репліка-реакція. Студенти повинні оволодіти вмінням формулювати репліку-спонукання, тобто розпочинати розмову і відповідати реплікою-реакцією: реагувати на висловлювання співрозмовника реплікою-реакцією, яка б містила також і спонукання щоб підтримати розмову. Навчання ДМ починається з навчання реплікування. Потім переходять до навчання створення діалогічних єдностей.

Діалогічна єдність – сукупність реплік, які характеризуються структурною, інтонаційною та семантичною завершеністю називають діалогічною єдністю. Діалогічна єдність (ДЄ) вважається одиницею навчання ДМ.

Єдність декількох ДЄ, що характеризуються синтаксичною та комунікативною завершеністю, називають структурою діалогу.

Найпоширеніші види ДЄ:

-запитання-відповідь;

запитання-контрзапитання;

повідомлення-повідомлення;

повідомлення-запитання.

Класифікація діалогічних єдностей (за комунікативно-логічним принципом – в залежності від характеру першої репліки):

1 група –повідомлення-повідомлення, повідомлення-запитання, повідомлення-спонукання;

2 група – спонукання-згода, спонукання-відмова, спонукання- запитання;

3 група –запитання-відповідь, запитання-контрзапитання.

Проаналізуємо види діалогічних єдностей, що входять до складу діалогу:

- Hello, I’d like a pound of apples.

- Here you are. Anything else?

- No, thank you.

- 40p, please.

- Here you are.

- Thank you, goodbye.

- Goodbye.

ДЄ Вид ДЄ

1-2 Повідомлення- повідомлення+спонукання

- Hello, I’d like a pound of apples.

- Here you are, anything else?

-No, thank you.

- 40p, please. Відмова – повідомлення

3-4

- Here you are.

- Thank you, good-bye. Повідомлення –повідомлення+ повідомлення

- Good-bye.

Найпоширеніші функціональні типи діалогу:

Діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін враженнями,

діалог-обговорення.

 

3.Підходи до навчання діалогічного мовлення.

1.Згідно з дедуктивним підходом (згори донизу) навчання ДМ починається із засвоєння діалогу-зразка з його наступним варіюванням і створенням власних діалогів.

2. Індуктивний підхід (знизу-догори) передбачає шлях від засвоєння елементів діалогу до самостійного його ведення на основі навчально-мовленнєвої ситуації.

В процесі навчання ці підходи треба інтегрувати.

Розглянемо навчання ДМ з позицій індуктивного підходу.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты