Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчання читання. 1. Організуйте в необхідній послідовності навчальні дії вчителя та навчаючі дії учнів 4 класу, спрямовані на оволодіння читанням про себе та перевірку
1. Організуйте в необхідній послідовності навчальні дії вчителя та навчаючі дії учнів 4 класу, спрямовані на оволодіння читанням про себе та перевірку прочитаного.

1). Учні читають текст про себе.

2). Учні знаходять ключові речення у тексті.

3). Учитель дає передтекстове завдання.

4). Учитель розкриває значення незнайомих слів.

5). Учитель пропонує учням тест множинного вибору з метою перевірки прочитаного.

6). Учні вибирають одну із запропонованих картинок, яка відповідає основному змісту прочитаного.

7). Учні читать текст вдруге зі спеціальним завданням з метою більш глибокого його осмислення.

2. Проаналізуйте фрагмент уроку в 6 класі, присвячений вдосконаленню уміння читання про себе, а також техніки читання вголос.

Назвіть прийоми перевірки розуміння тексту та види читання вголос. Мовний матеріал тексту засвоєний класом в усному випередженні.

T: Children, open your books at page 98, read the question before the text and translate it. Read the text to yourselves and answer the following question.

Клас читає текст про себе. Вчитель підходить до слабких учнів, з’ясовує, чи нема в них труднощів.

T: Now answer my questions, please. Did Ivan Petrovich and Mike sleep near the lake?

P1: Yes, they did.

Вчитель продовжує задавати питання за текстом. Слабкі учні знаходять відповіді у тексті та зачитують їх.

T: Now, children, say if the sentences I’ll say about the text are correct or not.

Mike didn’t want to show that he was afraid.

P1: That’s right. He didn’t want to show that he was afraid.

Вчитель задає ще декілька true/false statements.

T: Now give your own true/false statements.

Учні висловлюють власні твердження, інші погоджуються чи не погоджуються з ними.

Учні читають текст хором за вчителем, потім читають окремі учні. Робота над технікою читання ведеться за такою схемою: сильний учень –клас –середні учні –слабкі учні.

 

3. Завданням одного з етапів уроку в 9 класі є навчання читання з повним розумінням на базі тексту “Science in Ukraine”. (Підручник В.М.Плахотника Англійська мова для 9 класу).

Скажіть, чи правий учитель, проводячи роботу наступним чином.

T: Today, children, you will read the new text “Science in Ukraine”. Now, Helen Petrova, begin reading, please.

Учні читають текст уголос, абзац за абзацом. Потім учитель переходить до перевірки розуміння прочитаного тексту.

Як, на вашу думку, необхідно організувати ознайомлення з текстом?

 

 

4. Проаналізуйте передтекстові завдання до тексту ... в підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для ...класу та оберіть ті з них, які, на вашу думку, відповідають характеру тексту та його більш глибокому осмисленню.

5. Проаналізуйте та порівняйте передтекстові завдання до текстів у підручниках “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 кл. та Headway Intermediate. Що в них спільного та відмінного? Визначте цілі завдань/вправ передтекстового етапу.

1). Підготовка до пред’явлення тексту для читання Science in Ukraine.

T: Before reading the text “Science in Ukraine” I’d like you to give your associations with the word “science”(Учні називають ЛО, наприклад: laboratory, experiment, computer, academy, etc.) All right. That’s enough. You’ll meet these words in the text and there will be lots of international words which are easy to understand but difficult to pronounce. Let us practise their pronunciation. Say after me:potential, elementary, thermonuclear, synthesis, genetic, resourses, accelerator, isotop, hydrogen, cybernetics.

(В.М.Плахотнік “Англійська мова” для 9 класу, стор.53).

2).Підготовка до читання тексту “In Search of Good English Food”.

Pre-reading task.

a). Do you know any typical food from the following countries?

France Turkey Italy England

India Spain Mexico Switzerland

America Greece

What do you think influences a country’s food? What influences the food in your country?

b). Read the quotations about English food. Do all the people have the same opinion about English food?

“It takes some skill to spoil a breakfast –even the English can’t do it.” (J.K.Gilbraith, economist).

“If the English can survive their food, they can survive anything!” (G.B.Shaw, writer).

( From “Headway Intermediate”, p.60).

6. Складіть передтекстові завдання, спрямовані на вилучення основної інформації з текстів ...та .... підручника “Англійська мова” В.М.Плахотника для ...класу.

7. Складіть тестові завдання для перевірки розуміння учнями текстів... та... з підручника “Англійська мова” В.М.Плахотніка для ...класу.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты