Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКакая форма доверенности от юр.лица на покупку 1000 столов
Читайте также:
  1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
  2. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
  3. A) Технологии, ориентированные на полученную обработку, передачу информации с помощью технических средств
  4. B) Информационные системы в логистике
  5. CASE-технология создания информационных систем
  6. II. Форма договора.
  7. V1: Основы информационного права Российской Федерации
  8. Автоматизированные информационные системы в учетной и научно-фондовой работе.
  9. Автоматизированные информационные системы и технологии в биржевом деле.
  10. Автоматизированные информационные системы и технологии в предприятиях и организациях различных организационных форм.

а) письменная ф., удостоверена нотариально;

б) письменная, скрепленная подписью уполномоченого уставом лица и печатью; (ст. 245, ст. 246 ЦКУ)

в) простая письменная, а в случаях предусмотренных законодательством с нотариальным удостоверением.

 

956. Якщо жінка або (і) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до РАГСУ:

а) за них можуть подати заяви їхні законні представники;

б) представники можуть підписати заяву на підставі нотаріально посвідченої довіреності;

в) нотаріально засвідчену заяву можуть подати їхні представники на підставі нотаріально посвідченої довіреності. (ч. 3 ст. 28 СКУ)Іспит

 

957. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом:

а) суд визнає спадщину відумерлою; (ч. 1 ст. 1277 ЦКУ)

б) спадкове майно переходить за правом спадкоємства до держави;

в) спадкове майно визнається рішенням суду, як безхозне і передається в управління органу місцевого самоврядування.

 

958. Види забезпечення виконання зобов’язань:

а) неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток; (ч. 1 ст. 546 ЦКУ)

б) штраф, пеня;

в) рухоме і нерухоме майно.

 

959. Оскарження анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю:

а) місяць з дня одержання; (останній абзац ст. 12 ЗУ «ПН»)Іспит

б) один рік;

в) три роки.

 

960. Коли повинна бути складена довідка про перевірку нот.діяльності:

а) п’ять днів; (п. 5 Порядку проведення перевірки)

б) три дні;

в) чотири дні.

 

961. Додаткове рішення суду може бути ухвалено:

а) за заявою осіб, які беруть участь у справі або з власної ініціативи суду; (ч. 1 ст. 220 ЦПК України)Іспит

б) за заявою осіб, які беруть участь у справі;

в) з власної ініціативи суду.

 

962. Не можуть бути свідками при посвідченні нотаріусом заповіту:

а) представник органу місцевого самоврядування;

б) брат спадкодавця;

в) спадкоємець за заповітом. (ч. 4 ст. 1253 ЦКУ)

 

963. Коли Вища Кваліфікаційна Комісія є правомочна:

а) 2/3 від більшості голосів; (п. 13 Положення про ВКК)Іспит

в) половина від більшості голосів;

в) в повному складі.

 

964. Фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою:а) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом трьох років;

б) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом одного року; (ч. 1 ст.43 ЦКУ)

в) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом шести місяців.

 

965. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування:

а) дрібні побутові правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб;

б) дрібні побутові правочини за участю фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

в) договори за участю малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації. (п. 3 ч. 1 ст. 71 ЦКУ)

 

966. При посвідченні заповіту свідком не може бути:
а) посадова особа органу місцевого самоврядування
б) рідний брат спадкодавця
в) спадкоємець за заповітом ("ПРИ ПОСВІДЧЕННІ НОТАРІУСОМ" заповіту) (ч. 4 ст. 1253 ЦКУ)

 

 

967. Позовна давність у десять років застосовується до вимог:
а) про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману
б) про визнання недійсним фіктивного правочину
в) про застосування наслідків нікчемного правочину (ч. 4 ст. 258 ЦКУ) 

968. Суперфіцій встановлюється:
а) за договором або заповітом (ч. 1 ст. 413 ЦКУ)Іспит
б) рішенням суду
в) законом

 

969. Акції ЗАТ:

а) можуть продаватися шляхом відкритої підписки

б) можуть продаватися на біржі

в) не можуть продаватися на біржі або шляхом відкритої підписки (абз. 1 ст. 25 ЗУ «Про господарські товариства»)

 

970. За договором довічного утримання відчужувачем може бути:

а) лише непрацездатна особа;

б) лише неповнолітня особа;

в) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я. (ст. 746 ЦКУ)Іспит

 

971. Неповнолітньою є дитина:

а) віком від 14 до 18 років (ст. 32 ЦКУ)Іспит

б) до 18 років

в) до16 років

 

972. Хто має переважне право виділ частки в натурі із спадкового майна:

а) Спадкоємці-співласники (ч. 2 ст. 1279 ЦК)

б) діти спадковавця

в) Дружина спадкодавця

 

973. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникає:

а) на підставі договору або заповіту (ч. 1 ст. 413 ЦКУ)Іспитб) на підставі договору,закону або рішення судув) на підставі договору, закону, заповіту або рішенням суду

 

974. Зміст договору становлять:

а) умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. (ч. 1 ст. 628 ЦКУ)Іспит

б) умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними

в) умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

 

975. У чию власність переходить безхазяйна річ:а) у комунальну; (ч. 2 ст. 335 ЦКУ)Іспит

б) державі;

в) комунальну або державі.

 

976. Заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення є:

а) недійсним;

б) нікчемним; (ч. 1 ст. 1257 ЦКУ)Іспит

в) дійсним, якщо він відповідав волі особи, яка його вчинила.

 

977. Особа, яка управляє спадщиною ......:

а) має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини; (ч. 2 ст. 1285 ЦКУ)Іспит

б) має обов’язок на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини.

 

978. Скаcування заповіту здійснюється:

а) заявою або новим заповітом; (ст. 1254 ЦКУ)Іспит

б) обрвязковим посвідченням нового заповіта;

в) не допускаетьса.

 

979. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, можуть спадкувати у:

а) третю чергу;

б) четверту чергу; (ст. 1264 ЦКУ)Іспит

в) не спадкують взагалі.

 

980. Підлягає державній реєстрації прав на нерухомість:

а) право власності;

б) право власності, виникнення, перехід і припинення права власності;

в) право власності та інші речові права на нерухомість, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення. (ч. 1 ст..182 ЦКУ)Білет

 

981. Часом відкриття спадщини вважається:

а) є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою; (ч. 1 ст. 1220 ЦКУ)Іспитб) є день внесення відомостей у свідоцтво про смерть;в) є день подання заяви про прийняття спадщини.

 

982. Не можуть бути свідками при посвідченні заповіту:

а) близькі родичі спадкодавця;

б) спадкоємці за законом;

в) особи, які не можуть прочитати чи підписати заповіт. (п. 4) ч. 4 ст. 1253 ЦКУ)Іспит

983. Реєстраційне посвідчення видається:а) Головними управліннями; (абз. 5 ст. 24 ЗУ «ПН»)Іспитб) Міністерством юстиції;в) Вищою Кваліфікаційною комісією нотаріату. 984. Внесення відомостей у Спадковий реєстр та Єдиний реєстр довіреностей здійснюється:а) в день їх отримання; (п.2.12 Положення про ЄРД, п.2.7. Положення про СР)Іспитб) не пізніше наступного дня;в) протягом п’яти днів з дня посвідчення. 985. Вклад у банку(фінансовій установі) може успадковуватись:а) за законом, за заповітом, за заповідальним розпорядженням; (ч. 1 ст. 1128 ЦКУ)Іспитб) за заповідальним розпорядження;в) за заповітом.

 

986. Безспірне стягнення заборгованості щодо відносин, що випливають з:
1) правовідносин, що випливають з авторського права; Іспит
2) договір позики, укладений в письмовій простій формі;
3) відшкодування шкоди здоров’ю.

 

987. Спадкоємцями за законом можуть бути:

а) юридичні особи, а також фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини та особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини;

б) фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини та особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини; (ч. 1 ст. 1222 ЦКУ)

в) юридичні та фізичні особи, а також інші учасники цивільних відносин.

 

988. Простий вексель для вчинення протесту про неоплату приймається нотаріусом:

а) на протязі двох днів після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12-ї години наступного після цього строку дня;

б) на наступний день;

в) після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12-ї години наступного після цього строку дня. (п. 296 ІнстрПВНД)Іспит

 

989. Загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю скликаються:

а) не менш ніж два рази на рік; (ст.61 ЗУ «Про господарські товариства»)

б) не менше одного разу на рік;

в) раз у півріччя, якщо інше не встановлено установчими документами.

 

990. Наказ про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса може бути оскаржений ним:

а) до судуб) до Міністерства юстиціїв) Міністерства юстиції України або до суду (абз. 3 ст. 29-2 ЗУ «ПН»)Іспит

991. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

а) порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;

б) нотаріусом вимог, передбачених частиною першою статті 3, частиною другою статті 8 та статтею 19 цього Закону;

в) знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів. (П. и) ст. 12 ЗУ «ПН»)Іспит

 

992. Перевірці підлягає дотримання конторою, архівом, нотаріусом правил ведення нотаріального діловодства:

а) додержання конторою, архівом, нотаріусом вимог чинного законодавства щодо звітності спеціальних бланків нотаріальних документів;

б) додержання конторою, архівом, нотаріусом вимог чинного законодавства щодо порядку витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів;

в) додержання конторою, архівом, нотаріусом вимог чинного законодавства щодо порядку витрачання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів. (П.1.2. порядку перевірок)Іспит

 

993. Спадщина, що визнана судом відумерлою, переходить у власність:

а) держави;

б) територіальної громади; (ч.3 ст. 1277 ЦКУ)Іспит

в) фінансового органу.

 

994. Запис до реєстру для реєстрації нотаріальних дій здійснюється:а) до підписання документів нотаріусом;б) після вчинення нотаріальної дії; (ст. 52 ЗУ «ПН»)Іспитв) до підписання нотаріусом посвідчувального напису та проставляння печатки.

 

995. Взаємні права і обов'язки іпотекодавця та іпотекодержателя виникають:

а) з моменту його нотаріального посвідчення, або з дня набрання законної сили рішенням суду;

б) з моменту його нотаріального посвідчення або з дня вчинення відповідного правочину,

на підставі якого виникає іпотека, або з дня набрання законної сили рішенням суду; (абз. 2 ст. 3 ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

в) з моменту його нотаріального посвідчення.

 

996. Здатність особи до складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і його скасування визначаються по праву тієї країни:

а) де заповідач мав місце проживання в момент складання акта; (ст. 47 Мінської конвенції)

б) ...де помер;

в).. де мав громадянство.

 

997. У разі заміщення приватного нотаріуса, нотаріус який здійснює заміщення:

а) прикладає свою печатку сам підписується і діє від свого імені; (абз. 4 ст. 29 ЗУ «ПН»)

б) прикладає печатку нотаруіса якого він заміщує але діє від свого імені;

в) прикладає свою печатку, але діє від імені нотаріуса якого він заміщує.

998. Договір оренди земельної ділянки укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі і нотаріально посвідчується;

в) у письмовій формі і на бажання однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. (ст. 14 ЗУ «Про оренду»)Іспит

 

999. Договір купівлі-продажу нежилої будівлі вважається укладеним з моменту:

а) нотаріального посвідчення:
б) підписання;
в) державної реєстрації договору; (ч. 3 ст. 640, ч. 1 ст. 657 ЦКУ)

г) нотаріального посвідчення та держреєстрації. (КЛЮЧ+всі однозначно на форумі підтримали цю відповідь+я буду відповідати саме так)

1000. Де проводиться внесення у депозит грошових сум:

а) місце виконання зобов’язання (абз. 3 ст.85 ЗУ «ПН») )Іспит

б) місце знаходження кредитора;

в) місце знаходження боржника.

 

1001. Чия присутність є обов′язковою при розгляді судом справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності:

а) Батьків;

б) Одного з батьків, з ким проживає дитина;

в) Органу опіки і піклування. (ст. 244 ЦПКУ)

 

1002. Коли нотаріус може прийняти документи на зберігання без опису:

а) якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса, упаковка скріплена печаткою, підписом нотаріуса та підписом особи, яка здала документи на зберігання(п. 309 ІнстрПВНД)Іспит

б) у заклеєному конверті з підписом генерального директора та головного бухгалтера;
в) на прохання правоохоронних органів та прокуратури.

 

1003. Хто приймає рішення про відчуження земель державної та комунальної власності:

А) ОМС;
б) орган виконавчої влади;
в) ОМС або орган виконавчої влади.(Ст. 127 ЗКУ)

1004. Які правочини може самостійно вчиняти обмежено дієздатна особа:

а) Дрібні побутові; (ч. 2 ст. 37 ЦКУ)

б) Розпорядження майном за згодою ОПП;

в) Не може ніякі.

 

 

1005. Перевірці підлягає організація нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса та виконанняними правил ведення нот. діловодства:

а) за весь період, що минув з часу проведення попередньої планової комплексної перевірки;

б) за весь час, що минув з часу проведення попередньої планової комплексної перевірки, але не рідше ніж 2 роки; (п. 6. Наказу МЮУ N 105/5 від 14.09.2004, що втратив чинність 24.12.2008 року: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1149-04 «Комплексній перевірці підлягає діяльність приватного нотаріуса за весь період з часу попередньої комплексної перевірки.Комплексна перевірка діяльності приватного нотаріуса має проводитись не рідше одного разу на два роки.». Зараз діє редакція в п. 5 Порядку проведення перевірки - не частіше 1 разу на 2 роки.)

в) за весь період, що минув з часу проведення попередньої планової комплексної перевірки згідно з Графіком проведення планових комплесних перевірок погоджених з Мінюстом, затверджени начальником Головного управління юстиції на рік. Аватаріс??????

 

1006. Що таке садиба:

а) садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями; (ч. 1 ст 381 ЦКУ)

б) у разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

1007. Трасат може вимагати, щоб вексель був повторно йому пред’явлений:

а) протягом двох робочих днів після настання строку платежу;

б) в перший день після настання строку для пред’явлення;

в) наступного дня після першого пред’явлення. (Ст.24 Уніфікованого закону)Іспит

1008. Іпотечний договір укладається:

а) між одним іпотекодавцем та іпотекодержателем у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;

б) між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;Іспит

в) між одним іпотекодавцем та іпотекодержателем у письмовій формі.

 

1009. Особа, яка управляє спадщиною ......:

а) має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини; (ч. 2 ст. 1285 ЦКУ)

б) має обов’язок на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини.

 

1010. Моментом припинення шлюбного договору за взаємною згодою подружжя є:

а) день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. (ст. 101 СКУ)Іспит

б) не помню

 

1011. Рішення КК нотаріату оформлюється протоколом, який підписується:

а) всіма присутніми на засіданні членами КК нотаріату;

б) секретарем КК нотаріату;

в) головою та секретарем КК нотаріату. (п. 19 Положення про ККН)Іспит

 

 

1012. Не є підставою припинення права власності на землю –

а)

на экзамене я запуталась с "НЕ" и подчеркнула конкретно "підставу припинення права власності на зем ельну ділянку",а надо было "НЕ підставу"

 

1013. Кому видаються дублікати нотаріально посвідчених документів:

а) фізичним та юридичним особам, щодо яких або за дорученням яких вчинялась нотаріальна дія (ст.53 ЗУ «ПН», п.29 ІнстрПВНД) )Іспит

 

1014. Якщо видано свідоцтво про право на спадщину після особи оголошеної померлою:

а) нотаріус накладає заборону на 5 років(ст. 47 ЦКУ, п.250 ІнстрПВНД)

 

1015. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів проводиться нотаріусом:

а) за місцем проживання кредитора;

б) за місцем проживання боржника;

в) за місцем виконання зобов’язання(ст. 532 ЦКУ+ст. 537 ч.1 ЦКУ)

 

1016. Позовна давність при заміні сторони в зобов’язані:

а) не змінює порядку її обчислення та перебігу;(ст. 262 ЦКУ)Іспит

 

1017. Кому відсилають у 3 денний строк рішення про зупинення діяльності:

а) нотаріусу;(ст.29-2 ч.2 ЗУ «ПН»)

б) нотаріусу + інформцентру;

в) всем подряд (там где-то 5 инстанция перечислено).

 

1018. Ким затверджується опис і зображення печатки нотаріуса:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством Юстиції України; (абз. 2 ст. 26 ЗУ «ПН»)

в)

 

1019. При комплексні перевірці нот діяльності перевіряється:

a)

б) дотримання нотаріусами вимог чинного законодавства щодо документів, долучених до примірника правочину, свідоцтва про право на спадщину та ін., а у випадках, передбачених чинним законодавством, копій з них, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.(П.4.5.Порядку)

в)

 

1020. Хто ставить відмітку на держ. акті в разі відчуження зем. ділянки:

а) нотаріус;

б) ще щось;

в) нотаріус та орган зем ресурсів;.( ч.6 ст. 126 ЗКУ)

 

 

1021. Комплексна планова перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріуса та

виконання ним правил нотаріального діловодства здійснюється:

а) не частіше одного разу у два роки; Іспит( ст.33 ЗУ «ПН»)

б) кожні два роки;

в) через два роки після першої попередньої перевірки.

 

1022. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульоване:

а) управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

б) Міністерством юстиції України; (ст. 12 ЗУ «ПН»)

в) на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату, управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

1023. Підстави для реєстрації права власності на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки:

а) договір іпотеки, де є відповідне застереження;

б) договір про задоволення вимог іпотекодержателя……………..;

в) договір про задоволення …………… або відповідне застереження в іпотечному договорі

(абз. 1 ст.37 ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

 

1024. Дружина та чоловік мають право скласти заповіт на свою частку у праві спільної сумісної власності подружжя:

а) до її визначення та виділу в натурі; (ст.67 ч.2 СКУ)Іспит

б) після її визначення та виділу в натурі;

в) за взаємною згодою.

 

1025. Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки може бути здійснена на підставі:

а) договору іпотеки;

б) договору про задоволення вимог іпотекодержателя ,який передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок основного зобов’язання;(ст.37 абз.1 ст. ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

 

1026. У разі недодержання письмової форми договору дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому це має наслідком:

а) необхідність встановлення судом дійсності такого договору;

б) такий договір є нікчемним; (ст. 719 ЦКУ)

в) сторони можуть домовитися про дійсність такого договору.

 

1027. До якого моменту може бути укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя:

а) До моменту набрання законної сили рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки (ст.. 36 ЗУ «Про іпотеку»).

 

1028. Чи може дарувальник відмовитися від договору дарування в односторонньому порядку і в яких випадках:

а) Якщо після укладення договору дарування з обов′язком передати дарунок у майбутньому його майновий стан істотно погіршився. (Ст..724 ЦКУ)

1029. Хто не може бути свідком при заповіті:

а) особа, яка не може прочитати або підписати заповіт (ст.1253 ЦКУ)

 

1030. На який час призупиняється нотаріальна діяльність у звязку з підвищенням кваліфікації:

а) до закінчення проходження підвищення кваліфікації, але не більше ніж на 2 тижні. (ст. 29-1 ЗУ «ПН»)

 

1031. Хто не може бути свідком при заповіті:

а) особа, яка не може прочитати або підписати заповіт (ст.1253 ЦКУ)

 

1032. Розмір плати за видачу свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю встановлюється:

а) КМУ;(ст.11 ЗУ «ПН»)Іспит

1033. Якщо за пред’явленим для вчинення протесту про неоплату векселем здійснено його часткова оплата, нотаріус:

а) повертає вексель векседавцю без вчинення протесту;

б) вчиняє протест векселя на суму, яка не була оплачена; (КЛЮЧ+МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Про затвердження методичних рекомендацій з питань вчинення протестів векселів, пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків» ЗАТВЕРДЖЕНІ Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області Протокол № 12 від 15.12.2009)

в) вчиняє протест векселя на суму, яка зазначена в векселі.

 

1034. Яка плата проставлення штампу"Апостиль" громадяни та особи без громадянства:

1) 1 неопод. мінімум дох. гр-н

2) 3 н. м. гр-н- для фіз. осіб(Наказ МЮ № 161.5 від 18.12.2003р., або 51 грн.)Іспит

3) 5 н. м. – для юридичних

 

1035. До складу спадщини входять:

а) права і обов’язки , що належали на момент відкриття спадщини і не припинились внаслідок смерті спадкодавця;(ст. 1218 ЦКУ)Іспит

б) права і обов’язки , що належали на момент відкриття спадщини, в тому числі особисті немайнові права, і не припинились внаслідок смерті спадкодавця та нерозривно пов’язані з ним

в) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також інші права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця на момент оформлення права на спадкування.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.068 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты