Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПро момент набуття права власності на нерухомість за договором відчуження
Читайте также:
  1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
  2. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  3. E. договором
  4. II момент
  5. III. Государство и муниципальные образования как субъект гражданского права
  6. N1, n2 – количество полных месяцев с момента ввода (выбытия).
  7. Negotiorum gestio. Права и обязанности сторон.
  8. Quot; Права человека
  9. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.
  10. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.

а) нотаріального посвідчення договору;

б) підписання договору сторонами;

в) державної реєстрації договору

г) нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору. (повтор)

909. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату затверджує:

а) Кабінет міністрів України;

б) Міністерство юстиції України; (п. 1 Наказу МЮУ №87/5)

в) територіальне управління юстиції.

 

910. Майно не є особистою приватною власністю одного з подружжя:

а) якщо воно набуте одним із них до шлюбу;

б) якщо воно набуте одним із них за час шлюбу, але на підставі договору дарування в порядку спадкування;

в) якщо воно набуте за час шлюбу, але за кошти, що належали одному з них особисто;

г) речі професійних занять кожного із подружжя, котрі набувались за час шлюбу. (ч. 4 ст. 61 СКУ)Іспит

 

911. Акції ВАТ можуть даруватись:

а) не можуть;

б) можуть але за згодою інш. Акціонерів;

в) можуть без згоди інш. Акціонерів. КЛЮЧ

 

912. Секретний заповіт посвідчується:

а) шляхом вчинення посвідчувального напису на заповіті та з подальшим зберіганням його в сейфі у нотаріуса;

б) шляхом вчинення посвідчувального напису на конверті з особистим підписом заповідача, в якому знаходиться написаний спадкодавцем заповіт з подальшим зберіганням його у нотаріуса в іншому опечатаному конверті;

в) шляхом вчинення посвідчувального напису на конверті з особистим підписом заповідача, в якому знаходиться власноручно написаний спадкодавцем заповіт з подальшим зберіганням його у нотаріуса з складанням опису в іншому опечатаному конверті. (ст. 1249 ЦКУ) КЛЮЧ

913. Які документи приймаються судами:

а) рішення і наказі;

б) постанови і рішення;

в) ухвали і рішення. (ч. 1 ст. 208 ЦПКУ)

 

914. В яких формах викладаються судові рішення:

а) рішення і наказі;

б) постанови і рішення;

в) ухвали і рішення (ч. 1 ст. 208 ЦПКУ).Іспит

 

915. Договір оренди земельної ділянки може бути укладений:

а) не більше 5 років;

б) не більше 50 років; (ч. 4 ст. 93 ЗКУ)Іспит

в) не менше 50 років.

 

916. Нотаріуси виявивши при чиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття заходів:а) управління юстиції;

б) прокуратуру або суд;

в) відповідні підприємства або прокуратуру (ст. ЗУ «ПН» - стара редакція)
Станом на 23.08.2010 р. правильно – тільки правоохоронні органи згідно п. 30 ІнстрПВНД+ст. 51 ЗУ «ПН)

917. Учасники повного товариства:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) особи, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності; (п.7 ст.80 ГКУ)

г) всі відповіді вірні;

д) вірні відповіді а) і в).

 

918. Які держави є учасницями Конвенції про пр. допомогу з урахуванням Протоколу 7 1997р.:

а) Польща;

б) Україна і СНД (Протокол до мінської конвенції від 28.03.1997 року)Іспит

в) Україна, СНД, Прибалтика.

 

919. Кто может изменить текст векселя:

а)держатель;

б) трассат;

в) векселедавцем (трасантом). (ст. 13 ЗУ «Про обіг векселів в Україні»)

 

920. Яке рішення суду виконується негайно:

а) відібрання дитини та повернення її тому з ким вона постійно мешкає; (п. 5 ст. 367 ЦПКУ)

б) аліменти;

в) не помню.

 

921. Що врегульовує конвенція СНД:

а) оформлення спадкових справ, вжиття заходів до охорони спадкового майна, звільнення від консульської легалізації; (ч. 1 ст. 13, ст. 45 , ст. 50 Мінської конвенції)Іспитб) звільнення від консульської легалізації;

в) оформлення спадкових справ та звільнення від консульської легалізації.

 

922. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою припиняється:

а) у разі прийняття спадщини спадкоємцями;

б) у разі скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою

)Іспит

в) у разі оголошення фізичної особи померлою.

 

923. Нотаріус при засвідченні вірності перекладу:

а) засвідчує вірність перекладу і справжність підпису перекладача;
б) засвідчує вірність перекладу; (п. 265 ІнстрПВНД)
в) засвідчує справжність підпису перекладача.

 

924. Куда оплачивается плата за выдачу свидетельства на право занятием нотариальною деятельностью:

а) в державний бюджет; .1 Пост. № 102 Про розмір плати від 22.02+ст.11 ЗУ Нотар

б) в місцевий бюджет;

в) на рахунок МЮУ.

 

925. Протягом якого часу нотаріус повинен внести страхову суму в депозит банку чи укласти страховий договір:

а) протягом трьох місяців від дня одержання реєстраційного посвідчення; (ст. 28 ЗУ «ПН»+ ч. 4 ст. 24 ЗУ «ПН» - в старій редакції, яка діяла до 01.10.2008 року, зараз в ч. 4 ст. 24 зазначено таке: «Приватний нотаріус зобов'язаний розпочати нотаріальну діяльність протягом 30 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення. )

б) протягом трьох місяців від дня одержання реєстраційного свідоцтва;

в) протягом одного року від дня одержання реєстраційного посвідчення.

 

926. У комунальній власності перебувають :

а)усі землі в межах населених пунктів;

б)усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об"єкти комунальної власності) (ч.2 ст.83 ЗКУ)в)усі землі в межах населених пунктів, крім земель державної та приватної власності.

 

927. Спадкодавець в заповіті може підпризначити спадкоємцем :

а) не має права призначити іншого спадкоємця;

б) дітей, одного з подружжя, що пережив,батьків;

в) физичну особу, що є живою на момент відкриття спадщини або була зачата при житті спадкодавця і народилася живою після його смерті. (Ст. 1222, 1244 ЦКУ)

 

928. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

а) ліцензійний договір; ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; (ст.1107 ЦКУ)

б) ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;

в) ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 

929. Від сплати держ мита звільняються громадяни - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину:

а) на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця; (п. 16) ст. 4 Декрету «Про державне мито»)

б) на жилий будинок з земельною ділянкою під ним пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця.

 

930. За який період підлягає плановій комплексній перевірці організація нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса:

а) за певний період, але не частіше одного разу в два роки; Іспит???????

б) за весь період, що минув з часу проведення попередньої планової комплексної перевірки. ( п. 2 Порядку від 25.12.2008 рвус, №1244/15935)

 

931. Між подружжям можуть бути укладені договори щодо майна, яке належить їм:

а) на праві особистої власності;

б) є об'єктом права спільної сумісної власності;

в)що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (ст. 64 СКУ) Іспит

 

 

932. Відчудження нерухомого майна неповнолітнім:

а) згода батьків, пііклувальників;

б) згода батьків і органів опіки і піклування;

в) згода батьків, піклувальника та органів опіки та піклування. (ч. 2 ст. 32 ЦКУ)

 

 

933. Якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно:

а) є спільною сумісною власністю подружжя;

б) може бути визнане за рішенням суду об'єктом права спільної сумісної власності подружжя; (ч.1 ст. 62 СКУ)

в) є особистою власністю.

 

934. Якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід (приплід, дивіденди), одержаний від цього майна:

а) є спільною сумісною власністю подружжя;

б) є особистою власністю;

в) може бути визнане за рішенням суду об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. (ч.2 ст. 62 СКУ)

 

935. Розмір резервного фонду господарського товариства:

а) 35%;

б) 25%; (абз. 1 ст. 14 Закону України "Про господарські товариства")Іспит

в) 30%.

 

936. Допускается ли множественность на одной из сторон ипотечного договора:

а) допускається;

б) не допускаєтся;

в) допускаєтся на стороні іпотекодавця. (ст. 18 ЗУ «Про іпотеку»)

 

937. Хто виришуе питання про звернення рішення суду до виконання:
а) державний виконавець;
б) суд місцевий, що виніс рішення; (ч. 1 ст. 368 ЦПКУ)
в) аппеляціонний.

 

938. Яку дію виключили з повноважень нотаріусів з 1 червня 2009 року:

а) Факт тотожності особи з особою, зображеною на фотокартці; (5

в) факт перебування в певному місці; Часу пред’явлення документів

г) видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них.

 

939. За ст.17 Конвенції 1993 року органи юстиції між собою листуються (питання не дословно

а) державною, англійською, французькою;

б) державною;

в) державною, російською; (ст.17 Мінської конвенції )

 

940. До комунальних земель відносяться:

а) земельні ділянки, крім земел. ділянок державної або приватної власності, які розташовані в межах міста;

б) земельні ділянки, крім земел. ділянок державної або приватної власності, які розташовані в межах міста, землі за межами міста на яких розташовані об’єкти комунальної власності. (ч.2 ст.83 ЗКУ)

 

941. Добровільна відмова не допускается (НЕ БУДУ ВІДПОВІДАТИ НА ЦЕ ПИТАННЯ, бо відповіді некоректно складені, я обідилась на відповіді J:

а) от земельного участка выделенного для строительства и обслуживания жилого дома;

б) от земельного участка (по-моему), границы которого определены в натуре, для строительства и обслуживания жилого дома;

в) от земель, что-то вроде, на которых находятся объекты культурного и исторического фонда или сами земли относятся к этим фондам.

 

942. Ким легалізуються документи, видані органами іноземних держав:

а) МЮУ та консульськими представництвами,????

б) тільки МЮУ,

в) тільки консульськими представництвами. (Оскільки консулька легалізація передбачає 3 послідовні етапи легалізації,а саме: 1. Міністерство юстиції України, 2. Міністерство закордонних справ України, 3. з наступним засвідченням у Консульських відділах посольств тієї країни, для якої вони призначені і оскільки для документів, виданих на території іноземних держав поширюється те, що МЗС України їх не легалізовує, то 1. Міністерство юстиції України, та 3. у Консульських відділах посольств тієї країни, для якої вони призначені – ЗАЛИШАЮТЬСЯ, так як МЮУ ніхто не виключав з вищевказаного переліку + Лист МЮУ N 12-48-488 від 29.01.96 «Щодо документів, підписаних за кордоном з участю іноземних влад або які від них виходять»)


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты