Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧи переходять до спадкоємця права та обов'язки правоволодільця за договором комерційної концесії у разі смерті ?
а) так (ч. 2 ст. 1127 ЦКУ)Іспит

б) ні

 

834. До складу спадщини входять:

а.) право спадкування прав використання об`єкту інтелектуальної власності (п.3.2. Метод. Рекоменд по спадщині.+ п. 1) ст.424 ЦКУ )

б.) право участі у Товаристві.

в.) належні але не отримані страхові суми, аліменти

 

835. Хто голова КК - про начальника управління ні слова,

а) обирається членами,

б) представник МЮ, начальник відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або його заступник, до повноважень якого належать питання діяльності нотаріату

в) заступник начальника з питань нотаріату (п.6. (положення про ККН) Кваліфікаційну комісію очолює її голова, який має заступника. Головою кваліфікаційної комісії є начальник відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або його заступник, до повноважень якого належать питання діяльності нотаріату.)

 

836. Коли Договірна держава має право відмовити у наданні правової домопоги:

а) якщо це завдасть шкоди фінансовим інтересам Договірної країни;

б) завдасть шкоди суверенітету, національній безпеці та суперечить законодавству Договірної країни; (ст.19 Мінської Конвенції)Іспит

в) завдасть шкоди суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та суперечить законодавству Договірної країни.

 

837. Не є особистою приватною власністю кожного з подружжя:

а)премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги;

б) коштовності, куплені за спільні кошти подружжя;

в) майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо один з них не мав з поважної причини. самостійного заробітку (ст. 60 СКУ)

 

838. Застава рухомого майна може бути зареєстрована з внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі:

а) заяви заставодержателя;

б) заяви заставодавця;

в) заяви заставодержателя або заставодавця. (ч. 3 ст. 577 ЦКУ)

 

839. Якщо заява для забезпечення судового провадження подана до позовної заяви, то остання подається у строк:1. 10 днів; (ч. 5 ст. 151 ЦПК в старій редакції, а від 07.07.2010 року вірна відповідь – 3 дні)

2. 5 днів;

3. 3 дні.

 

840. Якщо на нотаріально посвідчуваному документі не вистачає місця для викладення посвідчувального напису, або він повністю не вміщується на документі:

а) допускається підклейка аркуша;

б) допускається підшивання спецбланка нотаріального документа; (абз. 5 п. 24 ІнстрПВНД)

в) допускається підшивання аркушу паперу.

 

841. На підставі чого може іпотекодержатель набути право власності на предмет іпотеки:

а) договору іпотеки, в якому є застереження про задоволення вимог іпотекодержателя; (ст. 36 ЗУ «ПН»)

б) договору про задоволення вимог іпотекодавця згідно з яким іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки у випадку невиконання зобов’язання в рахунок основного забовязання.

 

842. Суд може накласти арешт на майно до подання позовної заяви у справах:

А) Інтелектуальної власності; (ч. 4 ст. 151 ЦПКУ)

Б) нерухомого майна;

В) у справах неповнолітніх.

 

843. З якого моменту виникає право інтелектуальної власності:

А) з моменту створення; (ст. 11 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»)Б) з моменту оприлюднення твору;

В) з моменту публічного використання.

 

844. Майно придбане протягом недійсного шлюбу належить подружжю на праві:

А) спільної сумісної власності;

Б) спільної часткової власності; (ч. 2 ст. 45 СКУ)

В) особистої власності.

 

845. Правочин підлягає нотаріальному посвідченню:

а) лише у випадках передбачених законом;

б) якщо це передбачено у тексті правочину;

в) у випадках передбачених законом або за бажанням сторін (ч. 1 ст. 209 ЦКУ)

 

846.Свідоцтвопро право на зайняття нотаріальною діяльністю анулюється:

а) Міністерством юстиції України; (ст. 12 ЗУ «ПН»)

б)Головним управлінням юстиції,

в)за поданням Міністерства юстиції;

 

 

847.За результатами перевірки нотаріуса складається:

а) доповідна записка про результати перевірки;

б) довідка про результати перевірки (п. 2.10 абз.3 +п.5. Порядку перевірок)

в) акт про результати перевірки

 

848. Зазначити умову,яка не є істотною для укладення іпотечного договору:

а) відомості про іпотекодавця;

б) відомості про іпотеко держателя;

в) зміст та розмір основного зобов’язання ;

г) зобов’язання щодо страхування предмета іпотеки; (ст. 18 ЗУ «ПН»)

д) опис предмета іпотеки.

 

849.Спадкування фермерського господарства здійснюється:

а) двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону; (ч. 2 ст. 23 ЗУ “Про фермерське господарство”)

б) на загальних підставах, без зміни цільового призначення земельної ділянки;в) двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає.

 

850. Комісіонер для забезпечення своїх вимог за договором комісії:
а) має право притримати річ, яка має бути передана комітентові (ч. 1 ст. 1019 ЦКУ)
б) не має права притримати річ, яка має бути передана комітентові
в) за певних умов має право притримати річ, яка має бути передана комітентові

 

851.Нотаріальна діяльність здійснюється:

а) в межах нотаріального округу; (ст. 13-1 ЗУ «ПН»)

б) відповідно до адміністративно-територіального поділу України, в межах нотаріального округу. Аватаріус

 

852. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту:

а) на заробітну плату; (ч. 4 ст. 152 ЦПКУ)

б) на житловий будинок в якому мешкає відповідач;

в) на земельну ділянку, яка належить на праві приватної власності відповідачу.

853. Договір комерційної концесії укладається у:

а) письмовій формі (ч. 1 ст. 1118 ЦКУ)

б) усній

в) письмовій з нотаріальним посвідченням

 

854. Правоволоділець зобов’язаний:

а) здійснити державну реєстрацію, надавати користувачеві технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників, контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії; (ч. 2 ст. 1120 ЦКУ)

б) здійснити державну реєстрацію, контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії;

в) контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

 

855. Іпотекодавець зобов'язаний:

а) застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо це передбачено іпотечним договором;

б) застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадк.знищ., вип. пошкодження або псування, якщо це передбачено законом;

в) застр.предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадк.знищ.,вип.пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не покладено на іпотекодержателя. (абз. 1 ст. 8 ЗУ «ПН»)

 

 

856. Виконавчий напис вчиняється на :

а) векселі; (п. 11 Постанови КМУ №1172 від 29.06.1999 року+п. 288 ІнстрПВНД)

б) на акті про протест векселя;

в) на спеціальному нотаріальному бланку.

 

857. При посвідченні спадкового договору нотаріус правовстановлюючий документ:

а) залишає в справах;

б) видає відчужувачу; (абз. 3 п. 233 ІнстрПВНД)

в) видає набувачу.

 

858. При відшкодуванні шкоди, заподіяної боржником при невиконанні основного зобов’язання, боржник:

а) не виплачує основне зобов’язання;

б) часткового виплачує основне зобов’язання;

в) виплачує основне зобов’язання в натуральній формі. (ст. 622 ЦКУ)

 

859. Повними учасниками командитного товариства можуть бути:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. (ч.7 ст. 80 ГКУ) Мій коментар – вірна відповідь саме в), а не б) згідно цієї норми, а також тому, що не кожна юридична особа є суб’єктом підприємницької діяльності, до прикладу – благодійна організація, в якої не є метою отримання прибутку.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты