Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНабувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути: .
Читайте также:
  1. Щодо передачі грошей при укладанні договору про надання одноразової грошової компенсації при розірвання договору про утримання одного з подружжя.
  2. Яким чином забезпечується збереженість рухомого майна набувача (не транспортних засобів) за договором довічного утримання?

а) повнолітня дієздатна фізична або юридична особа; (ч. ст.746 ЦКУ)

б) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я;

в) лише члени сім’ї відчужувача.

 

553. 3 дозволу органу опіки та піклування опікун має право:

а) укладати договори дарування від імені підопічного;

б) укладати договори лише від імені підопічного, які потребують нотаріального посвідчення; (ст. 68 ЦКУ)Іспит

в) зобов’язуватися порукою від імені підопічного.

 

554. Виконавчий напис, за яким стягувачем та боржником є громадянин, може бути пред’явлено до примусового виконання протягом:

а) трьох років з моменту вчинення виконавчого напису;

б) одного року з моменту вчинення виконавчого напису; ( ст. 91 ЗУ «Про нотаріат») КЛЮЧ (Іспит)

в) п’яти років з моменту вчинення виконавчого напису.

 

555. Виконавчий напис вчиняється нотаріусом за місцем:

а) виконання вимоги;

б) проживання (знаходження) боржника;

в) звернення кредитора. (п.282 ІнстрПВНД)

 

556. Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою у разі:

а) передання ним своїх прав іншій особі за правочином відступлення права вимоги, правонаступництва, і виконання обов’язку боржника поручителем або іпотекодавцем (майновим поручителем), виконання обов’язку боржника третьою особою; (ст. 512 ЦКУ)

б) тільки у порядку правонаступництва;

в) тільки за згодою боржника.

 

557. Довідки про заповіти видаються:

а) тільки після смерті заповідача; ( абз. 8 ст. 8 ЗУ «Про нотаріат»)

б) на письмову вимогу суду у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами;

в) на письмовий запит адвоката у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами.

 

558. Правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню:

а) якщо це прямо зазначено в тексті правочину;

б) лише у випадках встановлених законом або домовленістю сторін; (ч. 1 ст. 209 ЦКУ)

в) якщо цього вимагають правоохоронні органи.

 

559. Довіреність видається на строк:

а) до 3-х років;

б) до 10-ти років;

в) строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. (ч. 1 ст. 247 ЦКУ)

 560. Нотаріус вчиняє виконавчий напис за умови, якщо з дня виникнення права вимоги у відносинах між підприємствами, установами та організаціями минуло не більше:

а) п’яти років;

б) трьох років;

в) одного року. (ст. 88 ЗУ «ПН»)

 

561. Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті:

а) склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження у банку (фінансовій установі); (ч. 1 ст. 1228 ЦКУ)

б) склавши заповіт;

в) зробивши відповідне розпорядження у банку (фінансовій установі).

 

562. Право оренди земельної ділянки підтверджується:

а) державним актом про право оренди земельної ділянки;

б) державним актом про право оренди земельної ділянки та договором оренди;

в) договором оренди земельної ділянки. (ст. 124 ЗКУ)Іспит

 

563. Нотаріус на прохання громадянина посвідчує:

а) факт перебування його в певному місці; (п. 15 ) ст. 34 ЗУ «ПН»)

б) факт перебування його на утриманні;

в) факт перебування його у шлюбі.

 

564. Яка довіреність є нікчемною:

а) строк дії якої не зазначено;

б) в якій не встановлено імені обдаровуваного; (ч. 4 ст. 720 ЦКУ)Іспитв) в якій не зазначено паспортних даних представника.

 

565. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим:

а) зупиняє виконання цієї ухвали; (ч.11 ст. 153 ЦПКУ)

б) не зупиняє виконання цієї ухвали;

в) скасовує виконання цієї ухвали.

 

566. Умова, визначена у заповіті є нікчемною, якщо вона:

а) суперечить моральним засадам суспільствам; (ч. 2 ст. 1242 ЦКУ)

б) існує на час відкриття спадщини;

в) не пов’язана з поведінкою особи, яка призначена у заповіті.

 

567. Судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для:

а) осіб, які брали участь у справі;

б) сторін по справі;

в) всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових та службових осіб і громадян. (ч. 1 ст. 14 ЦПКУ)Іспит Білет

 

568. За результатами перевірки діяльності нотаріуса комісія складає:

а) доповідну записку;

б) акт;

в) довідку. (п. 5 порядку перевірки організації нотар діяльності держ і приват нотарів...) )Іспит

 

 

569. Опис справ постійного строку зберігання складається у:

а) двох примірниках, підписуються відповідальною за діловодство особою державної нотаріальної контори чи приватним нотаріусом;

б) чотирьох примірниках, підписуються відповідальною за діловодство особою державної нотаріальної контори чи приватним нотаріусом. (п.9.5 Правил ведення нот.діловодства)Іспит

 

570. До нотаріально посвідчених прирівнюються:

а) заповіти та довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками по медичній частині, старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів; (ст. 40 ЗУ «ПН»)б) заповіти та довіреності громадян, які перебувають під час плавання на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором України, посвідчені капітанами цих суден;

в) довіреності громадян, які перебувають під час плаванням на морських суднах, посвідчені капітанами цих суден або першим помічником капітана.

 

571. Опротестований вексель видається:

а) векселедавцю;

б) векселедержателю або уповноваженій особі; (п. 301 ІнстрПВНД)

в) уповноваженій особі векселедавця.

 

572. Продаж заставної із зобов’язанням зворотного викупу здійснюється:

а) шляхом вчинення індосаменту без встановлення строку зворотного викупу заставної;

б) шляхом укладення договору купівлі-продажу;

в) шляхом вчинення індосаменту, в якому встановлюється строк зворотного викупу заставної. (абз. 2 ст.29 ЗУ "Про іпотеку")Білет

 

573. Які з нижчеперелічених нотаріальних дій вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування:

а) посвідчення спадкових договорів та договорів довічного утримання;

б) засвідчення справжності підписів на заявах та посвідчення спадкових договорів;

в) посвідчення заповітів і довіреностей, засвідчення вірності копій документів. (ст. 37, 40 ЗУ «ПН»)

 

574. Спадкова трансмісія - це:

а) перехід права на прийняття спадщини; (ч. 1 ст. 1276 ЦКУ)Іспит

б) передання спадкоємцем свого права на спадкування спадкоємцю іншої черги;

в) закликання до спадкування осіб, у яких право на спадкування виникає у разі смерті спадкоємця, який прийняв спадщину.

 

575. У виконавчому написі нотаріусом не повинно зазначатися:

а) адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи;

б) дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;

в) адреса, дата і місце народження осіб, які мають першу та другу ступінь спорідненості з боржником; (ст. 89 ЗУ «ПН», п. 287 ІнстрПВНД)

г) відомості, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню.

 

576. Право на відмову від прийняття спадщини має:

а) лише спадкоємець за законом;

б) спадкоємець за законом або за заповітом; (ч. 1 ст. 1273 ЦКУ)Іспит

в) лише спадкоємець за заповітом.

 

577. Протягом якого часу з дня отримання повідомлення про продаж учасники спільної часткової власності мають право скористатися переважним правом купівлі частки у нерухомому майні:

а) протягом одного місяця; (п. 55 ІнстрПВНД)

б) протягом трьох місяців;

в) протягом року.

 

578. Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності:

а) не допускається; (ч. 5 ст. 362 ЦКУ)

б) можливе;

в) допускається за погодженням з іншими співвласниками.

579. Заставна складається в:

а) письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; (абз. 1 ст. 21 ЗУ "Про іпотеку")Іспит

б) письмовій формі в трьох примірниках на бланку стандартної форми;

в) письмовій формі на бланках зразка, встановленого постановою Кабінетом Міністрів України.

 

580. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі і нотаріально посвідчується; (ч. 1 ст. 189 СКУ)Білет

в) у письмовій формі, нотаріально посвідчується та підлягає державній реєстрації.

 

581. Виконавчий напис за опротестованим векселем вчиняється на:

а) акті про протест векселя;

б) на оригіналі опротестованого векселя; ( п. 288 ІнстрПВНД)Іспит

в) на окремому спеціальному бланку нотаріальних документів.

 

582. Сервітут може бути предметом застави:

а) так;

б) ні; (ч. 2 ст. 101 ЗКУ)

в) у випадках встановлених законом або за рішенням суду.

 

583. Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), у цьому випадку:

а) спадщина не відкривається;

б) спадщина відкривається щодо всіх осіб одночасно;

в) спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб. (ч. 4 ст. 1220 ЦКУ)

584. Орган опіки та піклування встановлює опіку над:

а) малолітньою особою; (ст. 58 ЦКУ)

б) неповнолітньою особою;

в) малолітніми та неповнолітніми особами.

 

585. Договір про сплату аліментів укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі, нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації;

в) у письмовій формі і нотаріально посвідчується. (ч. 1 ст. 189 СКУ)

 

586. Які питання щодо нотаріальної діяльності врегульовані Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року:

а) оформлення спадкових справ, вжиття заходів до охорони спадкового майна, звільнення від консульської легалізації; ( ст. ст. 13, 44-50 цієї ж Конвенції)Іспит

б) звільнення від консульської легалізації;

в) оформлення спадкових справ та звільнення від консульської легалізації.

 

587. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства:

а) підлягають відчуженню; (ч. 4 ст. 81 ЗКУ) Іспит

б) вилучаються органами місцевого самоврядування;

в) передаються у власність територіальних громад.

588. Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису на документі:

а) посвідчує факти, викладені у документі;

б) підтверджує, що підпис зроблений певною особою.(абз. 3 ст. 78 ЗУ «ПН»)

589. Форма випуску цінних паперів:

а) іменні на пред’явника; (п. 4 ст. 3 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»)

б) емісійні, неемісійні;

в) документарні, бездокументарні. (ч. 3 ст. 195 ЦКУ)

 

590. Якщо подружжя або особи, шлюб між якими було розірвано, укладають договір про припинення права на утримання взамін одержання одноразової грошової виплати, обумовлена грошова сума:

а) передається під час укладення договору;

б) передається в строки, визначені договором;

в) має бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної контори до посвідчення договору нотаріусом. (ст. 89 СКУ)

 

591. При наявності згоди органів опіки та піклування на вчинення правочину за участю неповнолітньої дитини чи необхідно нотаріусу витребувати згоду батьків:

а) в обов’язковому порядку; (ч. 4 ст. 32 ЦКУ)

б) немає необхідності;

в) витребується згода тільки одного із батьків.

 

592. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя не може передбачати:

а) передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;

б) право іпотекодержателя на право переважної купівлі предмету іпотеки; (ст. 36 ЗУ "Про іпотеку")

в) право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки.

 

593. Позовна давність, встановлена законом:

а) може бути збільшена за домовленістю сторін; (ч.1 ст.259 ЦКУ)

б) може бути скорочена за домовленістю сторін;

в) не може бути змінена за домовленістю сторін.

 

594. Виконавчий напис за договором про сплату аліментів на дитину може бути вчинений:

а) у разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за цим договором; (ч.2 ст.189 СКУ)

б) за умови, якщо це передбачено цим договором;

в) за рішенням органу опіки та піклування.

595. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю після реєстрації приватної нотаріальної діяльності повертається:

а) Міністерству юстиції України;

б) кваліфікаційній комісії нотаріату;

в) особі, яка його подала. (останній абзац п. 2 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності»

 

596. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь:

а) будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги; (ч. 2 ст.1274 ЦКУ)Іспит

б) будь-кого із спадкоємців як за законом так і за заповітом;

в) будь-кого із спадкоємців за законом лише тієї черги спадкоємців, які закликані до спадкування.

 

597. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти:

а) дрібні побутові правочини; (ч.2 ст. 37 ЦКУ)Білет

б) правочини щодо розпорядження майном;

в) не має право вчиняти будь-якого правочину.

 

598. За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити:

а) вимогу за основним зобов’язанням;

б) вимогу за основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, витрати, пов’язані з пред’явленням вимоги за основним зобов’язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки; витрати на утримання і збереження предмета іпотеки; витрати на страхування предмета іпотеки; збитки, завдані порушенням основного зобов’язання умов іпотечного договору; (ст. 7 ЗУ Про іпотеку)

в) вимогу за основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів, неустойки.

 

599. Шлюбний договір може бути укладено тільки:

а) особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям; (ст. 92 СКУ)

б) особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу;

в) подружжям.

 

600. Піклування встановлюється над:

а) неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена; (ст. 59 ЦКУ)Іспит

б) малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування та фізичними особами, які визнані недієздатними;

в) малолітніми особами та неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування.

601. Не можуть бути предметом іпотеки:

а) космічні об’єкти;

б) об’єкт незавершеного будівництва;

в) культурні цінності; (ч.4 ст.576 ЦКУ)Іспит

г) нежитлові будівлі.

 

602. Позовна давність у п’ять років застосовується:

а) до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману;(ч.3 ст. 258 ЦКУ) Іспит

б) до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину;

в) до вимог про розірвання договору дарування;

г) до вимог про скасування оскарження дій виконавця заповіту.

 

603. Передача в іпотеку об’єкту незавершеного будівництва здійснюється:

а) шляхом передачі в іпотеку об’єкту незавершеного будівництва (майнових прав);

б) шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташован ОНБ; (ст. 16 ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

в) шляхом передачі в іпотеку самого об’єкту незавершеного будівництва разом з передачею майнових прав на земельну ділянку, на якій цей об’єкт знаходиться.

 

604. Склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується:

а) наказом Міністерства юстиції України; (п. 5 «Положення про вищу ККН»)Іспит

б) наказом Вищої кваліфікаційної комісії;

в) постановою Кабінету міністрів України.

 

605. Окремий договір між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя підлягає нот. посвідченню і може бути укладений в будь-який час до:

а) подачі позову до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки;

б) винесення рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки;

в) набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки. (абз. 1 ст. 36 ЗУ "Про іпотеку")Іспит

 

606. Заповіт подружжя може бути посвідч. нотар. на майно, яке належить подружжю на праві:

а) спільної сумісної власності; (ч. 1 ст. 1243 ЦКУ)Іспит

б) спільної часткової власності;

в) особистої власності (на все належне їм майно).

 

607. Довіреність може бути скасована:

а) нотаріусом у будь-який час відповідно до заяви представника за довіреністю;

б) особою, яка її видала за умови отримання попередньої згоди від представника за такою довіреністю;

в) у будь-який час, за винятком безвідкличної, особою, яка її видала. (ч. 1 ст. 249 ЦКУ)Іспит

 

608. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових документів на строк:

а) не більше десяти днів;

б) не більше чотирнадцяти днів;

в) не більше місяця; (абз. 3 ст. 42 ЗУ «ПН») – КЛЮЧ Іспит

г) не більше сорока п’яти днів.

 

609. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється:

а) на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок; (ч. 2 ст. 134 ЗКУ)

б) на конкурентних засадах (аукціон, конкурс),в тому числі при викупі земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок;

в) тільки шляхом викупу за ціну, згідно затверджених державним органом експертних оцінок земельних ділянок.

 

610. Чи підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню договір найму житла:

а) підлягає;

б) не підлягає; (ч. 1 ст. 811 ЦКУ) Іспит

в) підлягає, якщо договір укладається строком на три роки і більше.

 

611. За договором ренти майно:

а) передається другій стороні у власність; (ст. 731 ЦКУ)Іспит

б) передається другій стороні у користування за плату і на певний строк;

в) безоплатно передається другій стороні для користування протягом встановленого строку.

 

612. Форма договору лізингу:

а) обов’язково нотаріально посвідчений;

б) укладається у простій письмовій формі; (ч.1 ст.6 ЗУ "Про фінансовий лізинг»)

в) форму договору обирають сторони.

 

613. Чи є філії та представництва юридичними особами:

а) так;

б) ні; (ст.95 ЦКУ)

в) так, якщо це визначено їх положеннями.

 

614. Якщо місце виконання зобов’язання не встановлено у договорі, виконання за зобов’язанням про передання нерухомого майна провадиться:

а) за місцем проживання (місцезнаходженням) боржника;

б) за місцем проживання (місцезнаходженням) кредитора;

в) за місцезнаходженням цього майна. (п. 1 ) ч.1 ст.532 ЦКУ)Іспит

 

615. Хто і яким чином зобов’язаний давати згоду на прийняття спадкоємця до ТОВ:

а) збір учасників шляхом ухвалення відповідного рішення простою більшістю голосів;

(ст.ст. 145, ч.5 ст. 147 ЦКУ)

б) згодою кожного з товариства шляхом підписи (резолюції) на відповідній заяві спадкоємця.

616. Корпоративне підприємство створюється:

а) одним засновником;

б) двома засновниками;

в) двома або більше засновниками. (ч. 5 ст.63 ГКУ)

 

617. При виконанні Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та крим. справах, компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною:

а) через свої центральні та територіальні органи; (ст.5 Конвенції)Іспит

б) шляхом надсилання відповідних запитів в компетентні органи держав СНД;

в) шляхом надання відповідних запитів зацікавленим особам.

 

618. Довіренність виданна від юридичної особи на відчуження нерухомого майна:

а) повинна бути нотаріально посвідчена; (ч. 1 ст. 245 ЦКУ)Іспит

б) може бути видана посадовою особою підприємства;

в) письмова, скріплена печаткою

 

619. Нотаріус, який видав спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, яке належало особі, оголошеною померлою:

а) накладає заборону відчуження такого майна; (ч. 3 ст. 47 ЦКУ)

б) не вчиняє будь-які дії стосовно цього майна;

в) повідомляє суд, який визнав особу померлою, про видачу свідоцтва про право на спадщину.

 

620. Боржник вправі до дня продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах виконати вимогу за основним зобов’язанням чи ту її частину, виконання якої прострочено:

а) разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих іпотекодержателю, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо; (абз. 1 ст. 42 ЗУ "Про іпотеку")

б) разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків;

в) разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих іпотекодержателю, частково включаючи судові витрати.

621. Датою державної реєстрації застави рухомого майна є:

а) дата та час виникнення застави, незалежно від часу внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

б) дата та час подачі (відправки поштою) заяви про внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

в) дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.Іспит

(п.11 "Порядок ведення ДРО рух. Майна № 830 від 05.07.2004"+ч. 4 ст. 577 ЦКУ)

 

622. Протест простого векселя здійснюється:

а) про несплату; (в неакцепті не може бути, бо згідно Статті 25 Конвенції, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі: Акцепт вчинюється на переказному векселі. Отже на простих векселях акцепт не вчиняється, тому і протест простого векселя не здійснюється в неакцепті).

б) в неакцепті;

в) в неакцепті або про несплату.

 

623. Фізична особа, на користь якої заповідається майно:

а) не вправі підписувати заповіт за заповідача; (останній абзац п. 157 ІнстрПВНД)

б) може підписати заповіт, якщо цим заповітом визначено, крім цього, інших спадкоємців.

 

624. Ухвала про забезпечення позову виконується:

а) негайно; (ч.9 ст. 153 ЦПКУ)

б) після закінчення строків на її оскарження, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України.

625. Предметом договору купівлі-продажу може бути:

а) тільки товар, який є у продавця на момент укладення договору;

б) товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) подавцем у майбутньому; (ч. 1 ст. 656 ЦКУ)Іспит

в) особисті немайнові права.

 

626. Секретний заповіт після його оголошення:

а) видається на руки зазначеним в ньому спадкоємцям;

б) залишається в справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса); (абз. 1 п. 164 ІнстрПВНД)

в) передається на зберігання до державного нотаріального архіву.

 

627. Місцем відкриття спадщини є:

а) останнє місце проживання спадкодавця; (ч. 1 ст. 1221 ЦКУ)

б) місце проживання спадкоємця;

в) місце смерті спадкодавця.

 

628. Право власності на безхазяйну річ можливо набути:

а) після спливу 1 року з дня взяття на облік; (ч. 2 ст. 335 ЦКУ) Іспит

б) після спливу 3 років з дня взяття на облік;

в) після спливу 1 року з дня виявлення такої речі.

 

629. Моментом реєстрації застави рухомого майна є:

а) дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна; (п.11 "Порядок ведення ДРО рух. майна")

б) дата та час подачі (відправки поштою) заяви про внесення відповідного запису до Держаного реєстру обтяжень рухомого майна;

в) дата та час виникнення застави, незалежно від часу внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

 

630. Нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво виконавця заповіту за заявою:

а) особи, яка заповідачем або спадкоємцями заповідача призначена виконавцем заповіту; (абз. 1 п. 200 ІнстрПВНД)

б) особи, яка бажає бути призначена виконавцем заповіту;

в) прокурора в інтересах держави.

 

631. Посвідчення заповіту має відбуватися при свідках, якщо:

а) заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт; (ч. 4 ст. 1248 ЦКУ)

б) заповідач через фізичні вади не може сам підписати заповіт;

в) заповіт записується зі слів особи за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

 

632. Оцінка предмета застави:

а) є обов’язковою;

б) здійснюється у випадках, встановлених договором або законом. (ч. 1 ст. 582 ЦКУ)

 

633. Страхові суми, одержані дружиною, чоловіком за обов’язковим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням є особистою приватною власністю дружини, чоловіка:

а) так;

б) так, якщо страхові внески сплачрувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них; (ч. 5 ст. 57 СКУ)Іспит

в) ні.

 

634. Шлюбний договір може регулювати:

а) майнові та особисті відносини подружжя;

б) особисті відносини між подружжям та їхніми дітьми;

в) їх майнові відносини, майнові права та обов’язки як батьків. (ч. 1, 2. ст. 93 СКУ)Іспит

635. Предметом застави можуть бути:

а) національні культурні та історичні цінності;

б) майно, яке стане власністю заставодавця після укладання договору застави; (абз. 3 ст. 4 ЗУ "Про заставу")

в) майнові комплекси державних підприємств, що знаходяться у процесі корпоратизації.

 

636. В якому випадку, при посвідчені правочинів за участю дітей, дозвіл органів опіки та піклування нотаріусом не витребується:

а) при подачі заяви про прийняття спадщини неповнолітнім; (ч. 3 ст. 1269 ЦКУ)Іспит

б) при посвідченні довіреності від імені неповнолітньої дитини на право користування (розпорядження) транспортним засобом;

в) при посвідченні договору відчуження житлового будинку, право користування яким має дитина.

 

637. Заповідальний відказ втрачає чинність у разі:

а) смерті відказоодержувача, що сталася до відкриття спадщини; (ст. 1239 ЦКУ)Іспит

б) смерті заповідача;

в) смерті спадкоємця за законом.

 

638. Спадкоємцями за законом можуть бути:

а) юридичні особи;

б) держава;

в) особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. (ч. 1 ст. 1261 ЦКУ)

 

639. Нотаріусом може бути:

а) особа, яка досягла 25-ти річного віку;

б) особа, яка має ступінь бакалавра права;

в) особа, яка одержала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. (ст. 3 ЗУ «ПН»)

 

640. Піклування припиняється у випадку:

а) передачі малолітньої особи батькам;

б) досягнення фізичною особою 18-ти років; (п. 1) ст. 77 ЦКУ)

в) досягнення фізичною особою 16-ти років.

 

641. Місце укладення договору:

а) договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено договорам; (ст. 647 ЦКУ)

б) договір є укладеним у місці проживання фізичної особи.

 

642. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність:

а) один рік; (п.5 ч. 2 ст. 258 ЦКУ)Іспит

б) три роки;

в) п’ять років.

 

643. Договором є:

а) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків;

б) домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків; (ч. 1 ст. 626 ЦКУ)

в) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

 

644. За договором комісії:

а) одна сторона зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії;

б) одна сторона зобов’язується за дорученням другої сторони за плату та за її рахунок вчинити один або кілька правочинів від свого імені; (ст. 1011 ЦКУ)

в) одна сторона передає другій стороні на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати управління цим майном в її інтересах, або в інтересах вказаної нею особи.

 

645. Правочини від імені недієздатної особи вчиняють:

а) члени сім’ї;

б) представник органу опіки та піклування;

в) опікун. (ч.3 ст.67 ЦКУ)Білет

 

646. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до, відносин сторін щодо передання майна застосовуються:

а) положення про договір дарування;

б) загальні положення про договір довічного утримання(догляду);

в) загальні положення про купівлю-продаж. (ч. 2 ст. 734 ЦКУ)Білет

 

647. Заставна підлягає передачі боржнику:

а) у зв’язку зі зміною іпотекодержателя;

б) у зв’язку зі зміною іпотекодавця;

в) у зв’язку з виконанням зобов’язання. (ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

648. Застава рухомого майна реєструється в:

а) Державному реєстрі застав рухомого майна;

б) Державному реєстрі обтяжень рухомого майна; (ч. 3 ст. 577 ЦКУ)Іспит

в) Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

г) Державному реєстрі іпотек.

649. Договір про надання утримання одному з подружжя укладається:

а) у письмовій формі і нотаріально посвідчується; (ч. 1 ст. 78 СКУ)Іспит

б) у письмовій формі;

в) у письмовій формі, нотаріально посвідчується та підлягає державній реєстрації.

650. Договір довічного утримання (догляду) укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню; (ч. 1 ст. 745 ЦКУ)Іспит

в) в усній формі.

 

651. Оголошення секретного заповіту здійснюється нотаріусом:

а) у присутності тільки іншого з подружжя та дітей спадкодавця;

б) у присутності членів сім’ї та родичів спадкодавця;

в) у присутності заінтересованих осіб та двох свідків; (ч. 1 ст. 1250 ЦКУ)Іспит

г) у присутності осіб, які подали заяву на прийняття спадщини.

652. Одностороння відмова дарувальника від договору дарування:

а) не допускається взагалі;

б) допускається якщо посвідчений договір дарування на передання дарунка в майбутньому і після посвідчення договору майновий стан дарувальника істотно погіршився; (ч. 1 ст. 724 ЦКУ); Іспит
в) допускається, якщо проти цього не заперечує обдаровуваний.

 

653. Тлумачення заповіту може бути здійснено:

а) нотаріусом, який його посвідчив;

б) здійснено судом на вимогу спадкоємців до відкриття і спадщини;

в) тлумачення заповіту може бути здійснено самими спадкоємцями після відкриття спадщини. (ст. 1256 ЦКУ)

 

654. Заповідач може зобов’язати спадкоємця до:

а) вчинення дій майнового характеру;

б) вчинення дій щодо розпорядження цінними паперами заповідача;

в) вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети. (ч. 2 ст. 1240 ЦКУ)Іспит

 

655. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників якщо:

а) частка є незначною і не може бути виділена в натурі; (п. 1 ч. 1 ст. 365 ЦКУ)Іспит

б) співвласники не домовилися про порядок володіння та користування майном, що знаходиться у їх спільній частковій власності;

в) у випадку передачі співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.186 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты