Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПри передачі заяви фізичних осіб та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам, нотаріусу подається належним чином оформлена заява?
Читайте также:
  1. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  2. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів
  3. Государство может заявить о своем иммунитете в интересах государственной безопасности
  4. Заявить об основаниях для отвода
  5. Мікрофлора води. Фактори самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води у передачі інфекційних захворювань
  6. Облік розрахунків з підприємствами, організаціями та фізичними особами за утримані суми з грошового забезпечення і заробітної плати.
  7. Опишіть нестандартні прийоми передачі параметрів до дочірньої програми
  8. Педагогіка як наука і мистецтво професійно-педагогічної діяльності. Звязок педагогіки з іншими науками.
  9. Таким чином, втрата напору

а) не менше, ніж у трьох примірниках;

б) в одному примірнику;

в) не менше, ніж у двох примірниках. (п. 275 ІнстрПВНД)Іспит

 

706. Записи в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій не провадяться:

а) консультантом державної нотаріальної контори;( Діючим Законом України «Про нотаріат» не передбачено вимог до посади консультанта державних нотаріальних контор. Така посада вводиться згідно штатного розкладу державної нотаріальної контори, який затверджується Міністерством юстиції України. Свої повноваження консультанти державних нотаріальних контор виконують у відповідності з посадовими інструкціями, які існують в державних нотаріальних конторах, згідно внутрішнього трудового розпорядку. http://palata.notariat.org.ua/qa.html?page=82)+п. 4 Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій+ст. 13 ЗУ «ПН»)

б) особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом;

в) особою, яка перебуває на стажуванні в державній нотаріальній конторі.

 

707. Заповіт складений після того, як було зроблено заповідальне розпорядження банку:

а) повністю або частково скасовує його; (ч. 3 ст. 1228 ЦКУ)

б) залишає без змін;

в) повністю скасовує його.

 

708. Піклування над неповнолітньою особою припиняється:

а) у випадку передачі її батькам;

б) при досягненні 18-річного віку; (п. 1 ст.77 ЦКУ)

в) при досягненні 16-річного віку.

 

709. До держнотконтори за місцем відкр. спадщини заява про прийняття спадщини не може бути:

а) надіслана поштою;

б) послана представником спадкоємця чи на довіреності; (абз. 4 п. 207 ІнстрПВНД)Іспит

в) подана особисто спадкоємцем.

 

710.Нормативно-грошова оцінка земель застосовується:
а) при оформленні договору довічного утримання, де майном, що є об`єктом спадкування, є земельна ділянка;
б) при укладанні договору міни на іншу нерухомість; (ст. 5 ЗУ «Про оцінку земель»)Іспит
в) при укладанні договору купівлі-продажу ЗД.

 

711. Право на заповіт здійснюється:

а) через представника;

б) особисто; (ч.2 ст. 1234 ЦКУ) Іспит

в) на підставі рішення суду.

 

712. Чи може частка в статутному капіталі ТОВ перейти до спадкоємця фізичної особи:

а) так, якщо одержувач спадщини є учасником ТОВ.;б) ні, тільки юридичній особі;

в) так, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згоди інших учасників товариства. (ч.5 ст.147 ЦКУ)

713. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадку його невикористання протягом:

а) одного року;

б) трьох років; (п. г) ст. 102 ЗКУ)

в) п’ятнадцяти років.

 

714. Чи мають право нотаріуси згідно Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, передавати бланки між собою:

а) не мають права, оскільки повинні використати отримані бланки особисто;

б) можуть передати по акту прийому - передачі в межах свого округу;

в) можуть передати по акту приймання-передавання за погодженням з Держінформ’юстом чи його філією.(п.3.2. ПОЛОЖЕННЯ про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України)

 

715. Які особи мають прожив. в квартирі, де набувачем по договору найму (оренди) є юр. особа:

а) фізичні особи;б) фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою;

в) фізичні особи, що зазначені в договорі, як особи, що мають право проживати в орендованій квартирі. (ч. 2 ст. 813 ЦКУ+п.112 ІнстрПВНД)

 

716. Справи нотаріальних документів тимчасового (до 10 років) зберігання в нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса, після спливу терміну зберігання:

а) передаються до державного нотаріального архіву на тимчасове зберігання;

б) знищуються державною нотаріальною конторою, приватним нотаріусом у встановленому порядку. (п.9.8.-9.18. Правил ведення нот.діловодства)

 

717. Довіреність, призначена для дії за кордоном і не містить вказівки про строк її дії зберігає чинність:

а) протягом одного року;

б) до її відміни; ( ст. 247 ЦКУ)

в) протягом трьох років.

 

718. Звернення стягнення на предмет іпотеки, що є об’єктом права державної чи комунальної власності здійснюється:

а) на підставі виконавчого напису нотаріуса;

б) за рішенням суду; (абз. 4 ст. 33 ЗУ "Про іпотеку")

в) способом, визначеним сторонами іпотечного договору.

 

719. У третю чергу право на спадкування за законом мають:

а) особи, які проживали разом зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;

б) рідні брати та сестри спадкодавця, його баба і дід як з боку батька, так і з боку матері;

в) рідні дядько та тітка спадкодавця. (ст. 1263 ЦКУ)

 

720. Чи може нотаріус засвідчити справжність підпису особи на договорі:

а) нотаріус може засвідчити на договорі справжність підпису особи, яка діє від іншої особи - сторони по договору на підставі довіреності;б) справжність підпису особи на договорі не може бути засвідчена нотаріусом в жодному випадку;

в) нотаріус може засвідчити на договорі справжність підпису особи, що підписалася за іншу особу зі сторін по договору, якщо остання не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших причин. (п. 260 ІнстрПВНД)

 

721. На майно, що передано в заставу, наступна застава:

а) не допускається;

б) допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором застави або законом; (абз. 1 ст. 18 ЗУ "Про заставу")Іспит

в) допускається за бажанням заставодавця, якщо зобов’язання, забезпечене попереднім договором застави виконане більш, ніж на дві третини.

 

722. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може:

а) визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини;(ч. 3 ст. 1272 ЦКУ)Іспит

б) зобов’язати нотаріальну контору прийняти заяву про прийняття спадщини;

в) встановити факт, що він фактично прийняв спадщину.

 

723. У разі розірвання шлюбу судом моментом припинення шлюбу вважається:

а) день набрання чинності відповідним рішенням суду; (ч. 2 ст. 114 СКУ)

б) день реєстрації розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану;

в) день подачі відповідної заяви до органів державної реєстрації цивільного стану.

 

724. При посвідченні заповіту при свідках обов’язкова присутність:

а) одного свідка;

б) не менш як двох свідків. (ч. 2 ст. 1253 ЦКУ)

 

725. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає:

а) з моменту початку будівництва;

б) з моменту завершення будівництва (створення майна). (Ч. 2 ст. 331 ЦКУ)

 

726. Іпотекодержатель зобов’язаний письмово у 5-денний строк повідомити боржника:
а) про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов’язанням; (абз. 2 ст. 24 ЗУ «Про іпотеку») Іспит
б) про передачу предмета іпотеки в наступну іпотеку;
в) про передачу заставної у заставу.

 

727. Відступлення прав за іпотечним договором здійснюється:

а) за обов’язковою згодою іпотекодавця;

б) за погодженням сторін;

в) без отримання згоди іпотекодавця. (абз. 1 ст. 24 ЗУ "Про іпотеку»)

 

728. Номенклатура справ державного архіву погоджується з:

а) Територіальним управлінням юстиції;

б) Мін’юстом;

в) Відповідною державною архівною установою.( п. 6.4. «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», що втратив чинність 22.12.2008 року:Номенклатура справ (нарядів) державного нотаріального архіву затверджується завідуючим архівом і узгоджується з відповідною державною архівною установою (додатки NN 9-10).)

ЗАРАЗ ДІЄ: Мін'юст України; Наказ, Рекомендації, Акт, ... вiд 21.12.2009 № 2513/5 «Про затвердження Примірної номенклатури справ державного нотаріального архіву»

6. Індивідуальна номенклатура справ складається в 4-х
примірниках, кожен з яких повинен мати гриф погодження з
відповідним державним архівом.

Перший (недоторканий) примірник зберігається в архіві, другий
примірник використовується як робочий. Третій передається до
головного управління юстиції для контролю за формуванням справ, а
четвертий примірник надсилається до державної архівної установи, з
якою погоджувалася номенклатура справ.

Форма індивідуальної номенклатури справ архіву наведена в
додатку 1.

 

729. Якщо протягом трьох місяців без поважних причин приватний нотаріус не приступить до роботи то:

а) анулюється його свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;

б) реєстраційне посвідчення може бути анульовано; (ст. 24 ЗУ «ПН» в старій редації, зараз вже нотаріус повинен розпочати свою діяльність протягом 30 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення)

в) складається повторний кваліфікаційний іспит.

 

730. Відбір документів для знищення оформляється:

а) актом; (п.9.13. Правил ведення нот.діловодства)

б) протоколом;

в) описом.

 

731. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться за:

а) заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю; (абз. 1 ст. 24 ЗУ «ПН»)

б) рішенням кваліфікаційної комісії нотаріату;

в) рішенням Міністерства юстиції України.

 

732. Архів приватного нотаріуса повинен зберігатися у:

а) дерев’яних шафах з вирізними замками;

б) металевих шафах; п. 3. Положення про вимоги до робочого місця нотаріуса + п. 4 ст. 25 ЗУ «ПН»

в) сейфах.

 

733. Справи із строком зберігання до 10 років в державний архів:

а) здаються;

б) здаються за бажанням нотаріуса;

в) не здаються. (п.9.9. Правил ведення нот.діловодства)

 

734. Строк дії повноважень Вищої кваліфікаційної комісії становить:

а) п’ять років від дня проведення її першого засідання;(п. 6 Постанови КМУ №1689 від 08.12.2006 р.)Іспит

б) п’ять років від дня затвердження її складу;

в) три роки від дня проведення її першого засідання.

 

735. Приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце:

а) поза межами нотаріального округу;

б) в межах нотаріального округу; (ст. 13-1 ЗУ «ПН»)Білет

в) на його власний розсуд.

 

736. При припиненні приватної нотаріальної діяльності, приватний нотаріус зобов’язаний передати до держнотархіву нотаріальні документи у строк:

а) протягом місяця незалежно від строку їх зберігання; (абз. 5 ст. 30-1 ЗУ «ПН»)

б) протягом місяця залежно від строку їх зберігання;

в) окремі картки.

 

737. На справи тимчасового і постійного зберігання складаються:

а) окремі акти;

б) окремі описи; (п.9.1.3. Правил ведення нот.діловодства)

в) окремі картки.

 

738. За заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутись до суду для оспорювання права або факту, вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладено на строк:

а) не більше десяти днів; (до 01.10.2008 року ст. 42 ЗУ «Про нотаріат»)

б) не більше 1 місяця; (абз. 3 ст. 42 ЗУ «ПН»)Іспит

в) Вказаний в заяві заявника.

 

 

739. У разі коли у вчиненні нотаріальної дії відмовляє нотаріус, він зобов’язаний винести постанову про таку відмову у строк:

а) не пізніше як у десятиденний строк;

б) не пізніше як у триденний строк; (абз. 4 ст. 49 ЗУ «ПН»)Іспит

в) невідкладно.

 

740. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, проводиться за:

а) встановленими Мін’юстом тарифами;

б) домовленістю сторін; (абз. 2 ст. 31 ЗУ «ПН»)

в) встановленими тарифами для держнотконтор.

 

741. Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах:

а) вчиняють усі нотаріальні дії, які вчиняють нотаріуси держнотконтор;

б) Засвідчують вірність копій і виписок з документів, які видають нотаріуси держнотконтор;

в) видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів. (ст. 35 ЗУ «ПН»)Іспит

 

742. ДНК відкриваються та ліквідуються:

а) територіальними управлінням юстиції;

б) Кабінетом міністрів України;

в) Міністерством юстиції України. (абз. 1 ст. 17 ЗУ «ПН»)

 

743. У разі анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю особа зобов’язана передати не використані бланки до ІВЦУН у термін:

а) десятиденний;

б) п’ятиденний;

в) триденний. ( п. 22 ПОРЯДКУ витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання )

 

 

744. Комплексній перевірці підлягає діяльність приватного нотаріуса за:

а) весь період з часу попередньої комплексної перевірки; (п. 2.5. Про затвердження Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства)

б) останні два роки на час проведення комплексної перевірки;

в) період, який вибірково визначається територіальним управлінням юстиції.

 

745. Про зіпсовані анульовані або дефективні бланки складається:

а) протокол;

б) акт; (п. 19 «Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів …… від 05.08.2009 р., №812)

в) службова записка.

 

746. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю анулюється Міністерством юстиції України за:

а) поданням Головного управління юстиції, погодженого на засіданні кваліфікаційної комісії нотаріату;

б) поданням правоохоронних органів;

в) поданням Головного управління юстиції. (п. 2) ст. 12 ЗУ «ПН»)

 

747. Нотаріус не вправі вчиняти нотаріальні дії:

а) на своє ім’я і від свого імені, на ім’я та від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів;

б) на своє ім’я і від свого імені, на ім’я та від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів, а також на ім’я та від імені працівників даної нот контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом; (ст. 9 ЗУ «ПН»)

в) на своє ім’я і від свого імені, на ім’я та від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів, а також на ім’я та від імені працівників даної нот контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом та на ім’я та від імені їх близьких родичів;

 

748. На справи тимчасового та постійного зберігання складаються:

а) окремі описи у 2-х примірниках;

б) окремі описи у 4-х примірниках; ( п. 6.23. «порядок ведення нотаріального діловодства» в редакції, що втратила чинність 22.12.2008: На справи тимчасового і постійного зберігання складаються окремі описи. Опис складається з річних розділів і являє собою перелік назв справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і зміст.Описи справ складаються у 4-х примірниках за встановленою формою (додатки NN 13-15). (Зараз діє така норма: На справи тимчасового зберігання описи НЕ СКЛАДАЮТЬСЯ (п.9.10. Правил ведення нот.діловодства), а на постійного - в 4-х примірниках складаються (п.9.5. тих же Правил).

в) окремі акти у 4-х примірниках.

 

749. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути:

а) громадяни та юридичні особи;

б) громадяни, юридичні особи, на землі територіальних громад районні та обласні ради; (ч. 2, 3 ст. 86 ЗКУ)

в) громадяни, юридичні особи, держава, на землі територіальних громад районні та обласні ради.

 

750. Рішення загальних зборів товариства приймаються:

а) простою більшістю голосів від числа присутніх учасників; (ч. 2 ст. 98 ЦКУ)

б) не менш як ¾ голосів від числа присутніх учасників;

в) 50% плюс 1 голос від числа присутніх учасників.

 

751. Судові витрати складаються з:

а) судового збору;

б) держвного мита та витрат пов’язаних з розглядом справи;

в) судового збору; витрат пов’язаних з розглядом справи. (ч. 1 ст. 79 ЦПКУ)Іспит

 

752. Позовна давність це:

а) це термін, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого

цивільного права або інтересу;

б) це строк, по закінченні якого особа втрачає право звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;

в) це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого

цивільного права або інтересу; (ст. 256 ЦКУ)

 

753. Іпотекодавець це:

а) особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання перед іпотекодержателем;

б) особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем; (ст. 1 ЗУ «Про іпотеку»)Іспит

в) кредитор за основним зобов’язанням.

 

754. У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад вчиняють такі дії:

а) вживають заходи до охорони спадкового майна, посвідчують заповіти, довіреності, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах; (ст. 37+40 ЗУ «ПН»)Білет

б) вживають заходи до охорони спадкового майна, накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах;

в) вживають заходи до охорони спадкового майна, накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, посвідчують заповіти, довіреності, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах.

 

755. Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя:

а) так; (ч. 2 ст. 61 СКУ)Білет

б) так, якщо вони внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу;

в) ні.

 

756. Якщо особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути переведені їй:

а) нотаріусом або працівником нотаріальної контори чи працівником, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом;

б) перекладачем;

в) нотаріусом або перекладачем. (п. 9 ІнстрПВНД) Іспит Білет

 

757. Право інтелектуальної власності - це:

а) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом України та іншими законами; (ч. 1 ст. 418 ЦКУ)

б) обов’язок особи перед державою отримати результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Конституцією України;

в) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визнаний відповідним компетентним судом виключно за окремою фізичною або юридичною особою.

 

758. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом:

а) 10 днів з дня проголошення рішення; ( ч. 1 ст. 294 ЦПКУ в старій редакції, від 07.07.2010 року немає вже такого поняття, як заява про апеляційне оскарження…)Іспит

б) 20 днів з дня проголошення рішення;

в) 5 днів з дня проголошення рішення.

 

759. Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються:

а) Міністерством юстиції України; (ст. 17 ЗУ «ПН»)

в) управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

в) Кабінетом Міністрів України.

 

760. Які з зазначених прав не є особистими немайновими правами інтелектуальної власності:

а) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;

б) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; (ст. 423 ЦКУ)

в) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності.

 

761. У справах позовного провадження, особами, які беруть участь у справі, є:

а) сторони та треті особи;

б) сторони та їх представники;

в) сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. (ч. 1 ст. 26 ЦПКУ)

 

762. Не видається дублікат нотаріально посвідченого:

а) договору дарування:

б) іпотечного договору;

в) спадкового договору;

г) секретного заповіту. (абз. 7 п. 29 ІнстрПВНД)Іспит

 

763. Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення права на утримання взамін:

а) тільки набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно, при чому договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації;

б) виключно одержання одноразової грошової виплати;

в) набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно при чому договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації, або одержання одноразової грошової виплати. (ст. 89 СКУ)

 

764. Сторонами договору управління спадщиною є:

а) нотаріус та виконавець заповіту;

б) виконавець заповіту та спадкодавець;

в) нотаріус та будь-яка інша особа, яка прийме на себе зобов'язання по управлінню. (ст. 1285 ЦКУ)Іспит

 

765. Застава, встановлена первісним боржником, після заміни боржника:

а) припиняється, якщо первісний боржник не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником;

б) зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом; (ч. 2 ст. 523 ЦКУ)Іспит

в) припиняється у будь-якому випадку.

 

766. Страхування предмета іпотеки:

а) Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не покладено на іпотекодержателя (абз. 1 ст. 8 ЗУ «Про іпотеку»)

б) не обов’язкове;

в) обов’язково на вартість визначену стороною від її ринкової вартісті або іпотекодавцем, або іпотекодержателем.

г) може бути застрахований за згодою сторін на суму не вище ринкової

 

767. Плата за апостилирование документа с ГРАЖДАН:

а) 1 н.м.доходов граждан;

б) 3 н.м. доходов граждан-для Ф.особ;Іспит(Наказ Міністерства юстиції України "Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля" від 18 грудня 2003 року N 161/5)

в) 5 н.м. доходов граждан –для юр.особ.

768. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування:

а) дрібні побутові правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб;

б) дрібні побутові правочини за участю фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

в) договори за участю малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації. (ст. 71 ЦКУ)

 

769. Правочин підлягає державній реєстрації:

а) лише у випадках, встановлених законом; (ч. 1 ст. 210 ЦКУ)Іспит

б) якщо цього вимагає одна з сторін правочину;

в) якщо це передбачено в тексті правочину.

 

770. Одностороння зміна умов шлюбного договору:

а) допускається;

б) допускається, якщо це передбачено шлюбним договором;

в) не допускається. (ч. 1 ст. 100 СКУ)Іспит

 

771. Фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою:

а) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом трьох років;

б) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом одного року; (ч. 1 ст.. 43 ЦКУ)Іспит

в) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом шести місяців.

 

Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Чи можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання?

а) ні, не можуть, бо зазначений перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає;

б) договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання; (чю 2 ст. 546 ЦКУ)

в) тільки законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

 

773. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому укладається:

а) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

б) в усній формі;

в) у письмовій формі. (ч.3 ст. 719 ЦКУ)

 

774. Перевірка організації нотаріальної діяльності здійснюється:

а) не частіше одного разу в два роки, за графіком проведення планових комплексних перевірок, який надсилаєсть для затверження до Міністерства юстиції України;

б) не частіше одного разу в два роки, за графіком який затвержується начальником управління юстиції та направляется в МЮУ. (п. 2 + п. 2.6. Порядок перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства)Іспит

в) не рідше одного разу в два роки, за графіком який оприлюднюється та направляється на адресу нотаріуса. (АВАТАРІУС)

775. Нотаріус передає заяви громадян, підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, установам і організаціям:

а) поштою;

б) поштою із зворотним повідомленням або особисто адресатам під розписку; п. 75 Інстр.Білет

в) через посильного під розписку

 

776. Оскарження ухвали про забезпечення позову:

а) зупиняє її дію;

б) не зупиняє; (ст. 153 ЦПКУ)

в) зупиняє якщо це прямо передбаченно законом.

777. Предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не встановлено:

а) договором;

б) законом;

в) договором або законом. (ст. 9 ЗУ «Про заставу»)

 

778. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється на підставі:

а) договору про спільну часткову власність на земельну ділянку; (ч. 1, ч.2 ст. 88 ЗКУ) Іспит

б) договору про визначення часток у праві спільної часткової власності на земельну ділянку;

в) договору про поділ земельної ділянки, що є у спільній частковій власності.

 

779. Якщо справжність поданого нотаріусу документу викликає сумнів, нотаріус:

а) зобов’язаний затримати документ і направити на експертизу;

б) вправі затримати цей документ і направити на експертизу; (абз. 2 ст. 51 ЗУ «ПН»). Іспит

в) зобов’язаний затримати цей документ та повідомити відповідні слідчі органи для вжиття необхідних заходів;

 

780. Право спільної сумісної власності батьків і дітей виникає:

а) на майно, набуте в період шлюбу після народження дитини;

б) якщо дана умова вписана в шлюбному договорі подружжя;

в) майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів. (ч. 1 ст. 175 СКУ)Іспит

 

781. Не потрібно дозволу органу опіки та піклування у разі:

а) подання заяви про прийняття спадщини особи, що досягла чотирнадцяти років; (ч. 3 ст. 1269 ЦКУ)

б) вчинення правочинів, що підлягають нотаріального посвідчення:

в) видавати письмові зобов’язання від імені неповнолітньої особи.

 

782. Право власності за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу земельної ділянки виникає з моменту (СПІРНИЙ ТЕСТ):

а) нотаріального посвідчення;

б) державної реєстрації; (на сьогоднішній день ст. 125 ЗКУ: з моменту державної реєстрації цих прав (Аватаріус)

в) отримання акту на земельну ділянку та відповідної державної реєстрації. (ст. 125 ЗКУ в старій редакції

 

783. Виконання зобов’язання про передачу нерухомого майна, якщо у договорі не вказане місце виконання зобов’язання здійснюється:

а) за місцем знаходження боржника;

б) за місцем знаходження кредитора;

в) за місцем знаходження нерухомого майна. (п.1 ч. 1 ст. 532 ЦКУ)

 

784. Секретний заповіт подається нотаріусу:

а) прошитий та пронумерований, на конверті стоїть підпис заповідача;

б) у конверті, де нотаріус ставить свою підпис та печатку; (ст. 1249 ЦКУ)

в) заповідач передає через представника у конверті із своїм підписом на ньому.

 

785. Присутність свідків при посвідченні заповіту необхідна у разі:

а) складання заповіту малолітньою особою;

б) складання заповіту недієздатною особою;

в) складання заповіту особою, яка через фізичні вади не може ПРОЧИТАТИ заповіт самостійно. (п..158 ІнстрПВНД)

 

786. Обов’язковою вимогою законодавства не є присутність свідків:

а) складання заповіту фізичною особою, яка не може його прочитати;

б) заповіт посвідчено посадовими особами

в) заповіт складено особою, яка через фізичні вади не може підписати заповіт самостійно. ( ст. ст. 1248, 1252 ЦКУ);

 

787. Батьки можуть відкликати свою згоду на усиновлення власної дитини:

а) протягом двох місяців;

б) до набрання рішення суду про усиновлення дитини законної сили; (ч. 2 ст. 223 СКУ)

в) протягом місяця з дня набрання законної сили рішення суду про усиновлення.

 

788. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документі виданому фізичною особою, якщо:

а) зміст документу не протиричить діючому законодавству;

б) зміст документу не протирічить діючому законодавству та не містить відомостей, що порочать честь і гідність особи. ( п. 260 ІнстрПВНД)

 

789. При посвідченні перекладу з однієї мови на іншу нотаріус посвідчує:

а) вірність перекладу; (п. 265 ІнстрПВНД)

б) підпис перекладача;

в) підпис перекладача та його кваліфікацію.

 

790. Для вчинення акту про морський протест нотаріусу подається:

а) судновий журнал та копія виписка з суднового журналу засвідчена капітаном;

б) заява капітана, судновий журнал та заяви чотирьох свідків;

в) заява капітана, судновий журнал та копія виписка з суднового журналу засвідчена капітаном. (п. 304, п. 305 ІнстрПВНД)

 

 

791. Морський протест вчиняється на захист прав:

а) судновласників; (п. 304 ІнстрПВНД)

б) вантажоперевізників;

в) капітану судна та членів команди.

 

792. Рішення суду підлягає негайному виконанню:

а) рішення про відібрання дитини; (п. 5) ст. 367 ЦПКУ)

б) рішення про визнання факту рідства;

в) про стягнення аліментів за три роки.

 

793. Кому може бути виданий дублікат виконавчого листа:

а) за заявою боржнику;

б) за заявою стягувача або поданням державного виконавця. (ч. 1 ст. 370 ЦПКУ)

 

794. Строк подання касаційної скарги(ст. 325 ЦПК):

а) протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду; (ч. 1 ст. 325 ЦПКУ в старій редакції), зараз в новій редакції змінено на: 1. Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду)

б) протягом десяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

 

795. Усиновлення може бути визнане недійсним:

а) тільки за рішенням суду; (ч. 1 ст. 236 СКУ)

б) не може бути визнане недійсним.

 

796. Чия присутність є обов’язковою при розгляді справи судом про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі:

а) одного( обох) батьків або піклувальника;

б) одного з батьків з ким проживає дитина;

в) органу опіки та піклування. (ч. 1 ст.244 ЦПКУ)

 

797. Справа про відмову у вчиненні нотаріальної дії розглядається судом у порядку:

а) позовного провадження; (ч.8 Розділ 11 Перехідних положень ЦПКУ) КЛЮЧ Іспит

б) окремого провадження;

в) наказного провадження.

 

798. Не є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини:

а) майно, придбане нею, ним за час шлюбу;

б) майно, придбане нею ним за час шлюбу, але на кошти, належні їй, йому особисто; (п. 3) ст.57 СКУ)
в) майно, придбане подружжям за час шлюбу;

 

799. Майновим правом інтелектуальної власності є:

а) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності;

б) право на визнання людини творцем;

в) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності. (п. 1 ст. 424 ЦКУ)

 

800. Особисті немайнові авторські права можуть належати:

а) тільки творцеві; (ст. 438 ЦКУ+ ст. 14 ЗУ «Про авторське право»)

б) творцеві або особі, визначеної законом;

в) творцеві або особі, визначеної законом або авторським договором.

 

801. Не вчиняється виконавчий напис про:

а) повернення об'єкта лізингу; (п. 8 Постанови КМУ №1172 выд 29.06.1999 року – передбачено вчинення ВН)

б) стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним та комунальним майном; (передбачено вчинення ВН: ч. 6. ст. 19 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»: Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

в) стягнення заборгованості з орендної плати за користування майном, належним громадянину на праві приватної власності.Іспит

 

802. Відумерла спадщина переходить до:

а) органів місцевого самоврядування; (ч. 3 ст. 1277 ЦКУ)

б) держави;

в) податкових органів.

 

803. Обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей підлягають:

а) посвідченні нотаріусом довіреності на право користування та розпорядження майном;

б) посвідченні нотаріусом довіреності, їх скасування або припинення дії; (п. 2.1. Положення про ЄРД)

в) посвідчені нотаріусом довіреності на право користування та розпорядження транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення;

 

804. Кому видається свідоцтво коли спадщину визнано відумерлою:

а) органам місцевого самоврядування;

б)фінансовому органу;

в) не видається. (ч. 3 ст. 1277 ЦКУ +п.п. 5.4. п. 5 , стор. 388 Науково-практичного коментаря України ЦКУ-Том 12 за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої)

 

 

805. Сім’я створюється на підставі:

а) шлюбу;

б) шлюбу і кровного споріднення;

в) шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.---- (ч. 4 ст.3 СКУ)Білет

 

806. Приватний нотаріус вправі зупинити діяльність:

А) на 3 місяці

Б) на 2 місяці

В) на 2 або більше(хвороба...) (Ст.29-1 ЗУ «ПН»)

 

807. Відумерла спадщина:

а)1 рік (ч. 1 cт.1277 ЦКУ )

б) 6 місяців

 

808. Строк дії особистих немайнових прав:

А) встановлений ЦКУ; ????

Б) 10 років;

В) безстроково; (ч. 1 ст. 425 ЦКУ)

 

809. Акіїї ЗАТ можуть:

А) купуватись шляхом випуску;

Б) шляхом купівлі-продажу лише на біржі;

В) не розповсюджуватись шляхом випуску, купуватись та розповсюджуватись на біржі; (абз. 1 ст. 25 ЗУ «Про господарські товариства»)

 

810. Нормативна грошова оцінка витребується нотаріусом при посвідченні:

А) договору довічного утримання земельної ділянки;

Б) договору міни земельної ділянки на інший об’єкт нерухомого майна; (ст. 13 ЗУ «Про оцінку земель»)

В) договору купівлі-продажу земельної ділянки;

 

811. Заміщення приватного нотаріуса:

А) здійснюється іншим приватним нотаріусом в межах нотаріального округу на підставі договору про заміщення приватного нотаріуса;

Б) здійснюється іншим приватним нотаріусом, який визначається наказом Головного управління юстиції;

В) здійснюється іншим приватним нотаріусом на підставі договору про заміщення приватного нотаріуса; (ст.ст. 13-1, 29 ЗУ «ПН»)Іспит

Г) діючим законодавством не передбачене.

 

812. Суб’єктами права спільної сумісної власності є:

А) лише громадяни;

Б) лише громадяни і територіальні громади;

В) лише громадяни та юридичні особи;

Г) держава, територіальні громади, юридичні особи, фізичні особи. (ч. 2 ст. 368 ЦКУ)

 

813. Питання, пов’язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує:

А) державний виконавець;

Б) місцевий суд, який розглядав справу; (ч. 1 ст. 368 ЦПКУ)

В) апеляційний суд.

 

814. Оскаржувати дії виконавця заповіту мають право:

А) нотаріус;

Б) лише спадкоємці;

В) спадкоємці, їх законні представники, орган опіки та піклування. (ч. 1 ст. 1293 ЦКУ)

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.105 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты