Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛИШЕ Трасант!!!!!!!????????????????????
Стаття 47

Всі трасанти, акцептанти, індосанти і особи, які забезпечують авалем платіж за переказним векселем, є солідарно зобов'язаними перед держателем.

Держатель має право пред'явити позов до кожної з цих осіб окремо і до всіх разом, при цьому необов'язково додержуючись тієї послідовності, в якій вони зобов'язалися.

Таке саме право належить кожній особі, яка поставила свій підпис на векселі, після того як вона прийме його і здійснить платіж за ним.

Пред'явлення позову до однієї із зобов'язаних осіб не перешкоджає пред'явленню позову до інших осіб, навіть якщо вони йдуть після особи, до якої пред'явлено позов. Стаття 9

Трасант відповідає за акцепт і за платіж.

Він може зняти з себе відповідальність за акцепт; будь-яка умова, за якою він знімає з себе відповідальність за платіж, вважається ненаписаною.

Стаття 15

Оскільки не обумовлено протилежне, індосант відповідає за акцепт і за платіж.

Він може заборонити новий індосамент; у такому разі він не несе відповідальності перед тими особами, на користь яких вексель був після нього індосований.

Стаття 27

Якщо трасант зазначив у переказному векселі місце платежу, відмінне від місця проживання трасата, не вказавши при цьому третьої особи, за адресою якої повинен бути здійснений платіж, то трасат може вказати на таку особу в момент акцепту. При відсутності такої вказівки вважається, що акцептант зобов'язався сам здійснити платіж за векселем у місці платежу.

Стаття 28

Шляхом акцепту трасат зобов'язується здійснити платіж за переказним векселем при настанні строку платежу.

У разі неплатежу держатель, навіть якщо він є трасантом, має право учинити проти акцептанта прямий позов, який грунтується на переказному векселі, щодо всього того, до чого може бути пред'явлена вимога відповідно до статей 48 і 49.

876. Якщо на спадкове майно накладено арешт, то нотаріус свідоцтво про право на спадщину:

а) видає, і повідомляє …

б) не видає поки не знімуть арешт (абз. 3 п. 216 ІнстрПВНД)

в) не видає

 

877. Статутний фонд акціонерного товариства становить не менше суми, еквівалентної:

а) 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства; (абз. 4 ст. 24 ЗУ "Про господарські товариства»)Іспитб) 1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства;

а) 500 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства;

 

878. Майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя ділиться між ними:

а) виключно судом;

б) на підставі договору або судом; (ст. 69, ч. 1 ст. 71 СКУ)

в) нотаріусом, який видає свідоцтва про право власності на частку в майні кожному з подружжя або судом.

 

879. Заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами подаються сторонами у строк:

а) протягом трьох місяців з дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду; (ч.1 ст.362 ЦПКУ в старій редакції, від 07.07.2010 року вже діє норма – протягом одного місяця, т.т вірна відповідь в), якщо тести будуть складені по-новому)

б) протягом трьох років з дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду;

в) протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду. 

880. Сервітут встановлюється:

а) договором, законом або рішенням суду;

б) договором, законом, рішенням суду або заповітом;(ч.1 ст. 402 ЦКУ)

в) договором або законом.

 

881.Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними:

а) протягом строків встановлених Цивільним кодексом;?????????????

б) безстроково. (ч. 1 ст. 425 ЦКУ)

 

882. Договір пожертви нерухомого майна є укладений з моменту:

а) прийняття пожертви та нотаріальне посвідчення передачі,

б) нотаріального посвідчення;

в) прийняття пожертви. (ч. 2 ст. 729 ЦКУ)

 

883. Емфітевзис – право користування чужою земельною ділянкою для:

а) сільськогосподарського виробництва; (ч. 2 ст. 407 ЦКУ)

б) використання за її призначенням;

в) будівництва.

 

884. Посвідчення правочинів щодо відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, провадиться :

а) за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна;

б) за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину;

в) за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину. (абз. 4 ст. 55 ЗУ «ПН»)Іспит

 

885. У разі повного розрахунку по сплаті штрафу та пені за прострочення платежу, боржник:

а) не виплачує основне зобов’язання;

б) часткового виплачує основне зобов’язання;

в) виплачує основне зобов’язання в натуральній формі. (ч. 1 ст. 522, ч. 1 ст. 622 ЦКУ)

886. Чи мають право посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів оформляти документи, призначені для дії за кордоном:а) так;

б) ні; (останній абзац ст. 37 ЗУ «ПН»)

в) так, лише у випадках встановлених законом.

 

 

887. Іпотека це –

а) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом; (ст. 1 ЗУ «Про іпотеку») Іспит

б) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що виникає з дня вчинення відповідного правочину, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом;

в) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки за вищим пріоритетом перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

 

 

888. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише:
а) за згодою кредитора; (ст. 520 ЦКУ)
б) з обов’язковим повідомленням кредитора перед такою заміною;
в) з обов’язковим повідомленням кредитора після такої заміни у трьохденний термін;

 

 

889.У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір:

 

а) нікчемним; (ч. 1 ст. 220 ЦКУ)Іспит

б) недійсним;

в) недійсним, але може бути визнаний дійсним судом.

 

 

890. Довідка після проведення перевірки видається протягом:

а) трьох днів;

б) п’яти; (п. 5 Порядку перевірки організації нот. діяльності….)Іспит

в) чотирьох.

 

891. Перевірка діяльності нотаріуса проводиться:

а) за весь період часу з моменту останньої планової перевірки;

б) за весь період часу, згідно списку Управління юстиції;

в) за весь період часу, з моменту останньої планової перевірки, що проводиться не рідше 1 разу на 2 роки. (п. 6. Наказу МЮУ N 105/5 від 14.09.2004, що втратив чинність 24.12.2008 року: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1149-04 «Комплексній перевірці підлягає діяльність приватного нотаріуса за весь період з часу попередньої комплексної перевірки.Комплексна перевірка діяльності приватного нотаріуса має проводитись не рідше одного разу на два роки.». Зараз діє редакція в п. 5 Порядку проведення перевірки - не частіше 1 разу на 2 роки.)

 

892. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю:

а) комісіонера;

б) комітента; (Ст. 1018 ЦКУ)Іспит

в) комісіонера та комітента за домовленістю (третий неточно)

 

893. Довіреність є нікчемною:

а) первый вариант ответа не помню:

б) якщо в довіреності не зазначено ідентифікаційний номер довірителя;

в) якщо в довіреності не вказана дата її вчинення. (ч.3 ст. 247 ЦКУ)Іспит

 

894. Чи можуть підприємства заключати між собою договори дарування:

а) да если этого захотят учередители;

б) да если это предусмотренно в уст. документах обдаровуваного;

в) да если это предусмотренно в уст. документах дарувальника.. (ч. 3 ст.720 ЦКУ)

 

 

895. Один із подружжя може скласти заповіт на спільне, сумісне майно:

а) до виділення частки в натурі; (ч. 2 ст. 67 СКУ)

б) після виділення частки в натурі.

 

896. Строк дій довіреності, яка не містить строку дії:

а) до її скасування; (ч. 1 ст. 247 ЦКУ)

б) рік;

в) до кінця календарного року, в який вона була посвідчена.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты