Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.
  3. Грошові кошти на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства
  4. Залежно від ступеня державного втручання методи державного
  5. Иван IV Грозный. Утверждение самодержавного правления.
  6. Мікрофлора води. Фактори самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води у передачі інфекційних захворювань
  7. Опишіть нестандартні прийоми передачі параметрів до дочірньої програми
  8. Охарактеризувати форми державного правлівння
  9. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.

 

508. Предметом заповідального відказу може бути:

а) право користування речами особистого вжитку;

б) право власності на майнові права або речі, що входять або не входять до складу спадщини; (ст. 1238 ЦКУ)Іспит

в) право користування житловим будинком, квартирою або іншою будівлею.

509. У разі ліквідації платоспроможності юр. особи, у першу чергу, задовольняются вимоги:

а) щодо податків зборів (платежів);

б) працівників, пов з трудов відносинами, вимогами автора по інтелектуальної власності;

в) щодо відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням, здоровя або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. (п. 1 ч. 1 ст. 112 ЦКУ)

510. Чи може нотаріус робити виконавчі написи на договорі позики, укладеного в простій письмовій формі:

а) виконавчий напис щодо правовідносин, що випливало з авторського права;Іспит

б) договір позики, ув’язнений у письмовій простій формі;

в) відшкодування шкоди здоров’ю.

alena_77, по поводу виконавчих написів на договорі позики. У меня был тест и три варианта: 1) вико напис щодо правовідносин, що випливають з авторського права. 2) договір позики ,укладений в письмовій простій формі: 3) відшкодування шкоди здоровью. Я выбрала безспірне стягнення заборгованості щодо відносин, що випливають з авторського права, методом исключения. Ошиблась. Правильный ответ - договори позики.

И КУДА МНЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПРАВДОЙ??????????????????? У МЕНЯ НЕ ХВАТИЛО 2 ТЕСТОВ ДЛЯ ЗДАЧИ. А РАЗВЕ МОЖНО ОТВЕТИТЬ НА ТАКИЕ ТЕСТЫ?????????????????

 

511. Неповнолітньою особою подається заява на виїзд на постійне місце проживання до іншої держави, яка підписується ним:

а) самостійно; (ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» : Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до

18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою

письмово і нотаріально засвідченою,

б) за згодою одного з батьків, з яким дитина виїжджає;

в) за згодою обох батьків.

 

512. Договір купівлі-продажу:

а) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає майно (товар) і сплачує за нього певну грошову суму;

б) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;

в) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. (ч. 1 ст. 655 ЦКУ)Іспит

513. Право на обов’язкову частину у спадщині мають:

а) батьки спадкодавця - пенсіонери за віком; (ч.1 ст.. 1241 ЦКУ)б) батьки спадкодавця пенсіонери за віком та ті, які мають право на пенсію на пільгових умовах;

в) опікуни спадкодавця.

 

514. Які документи прилагаются до договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності:

а) витяг з кадастру;

б) экспертно-денежная оценка;

в) державний акт на право власності на земельну ділянку. (ч. 6 ст. 126 ЗКУ)

 

515. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання:

а) правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі; (ч. 1 ст. 547 ЦКУ)

б) форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання повинна відповідати формі правочину, яким встановлено зобов’язання;

в) правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у будь-якій формі, якщо інше не встановлено договором або законом;

 

516. Суперфіцій може бути встановлений:

а) за заповітом;

б) за законом та заповітом;

в) за заповітом та договором. (ч. 1 ст. 413 ЦКУ+ч. 1 ст. 102-1 ЗКУ)

 

517. При посвідченні якого виду заповітів нотаріус має витребувати для огляду правовстановлювальні документи на нерухоме майно:

а) при посвідченні заповіту з умовою;

б) при посвідченні заповіту подружжя;

в) при посвідченні заповіту з під призначенням спадкоємця.

(Ст. 56 ЗУ «ПН» + п.15 ІнстрПВНД - не вимагається правовстановлюючий документ)

 

518. При посвідченні заповіту:

а) від заповідача вимагаються документи, що підтверджуються його право власності на майно, що заповідається;

б) від заповідача не вимагаються документи, що підтверджуються його право власності на майно, що заповідається. (ст. 56 ЗУ «ПН»)

519. Спадщина належить спадкоємцеві:

а) з часу прийняття ним спадщини;

б) з часу відкриття спадщини; (ч. 5 ст.1268 ЦКУ)Іспит

в) з часу отримання ним свідоцтва про право на спадщину.

 

520. Хто не може одержати право на спадкування:

а) особа, яка має право на обов’язкову частку у спадщині;

б) діти (внуки) особи, яка була позбавлена права на спадкування у разі її смерті до смерті заповідача;

в) особа з числа спадкоємців за законом, яка була позбавлена права на спадкування. (ч. 2 ст. 1235 ЦКУ) 

521. Договір про зміну черговості одержання права на спадкування укладається:

а) після видачі свідоцтв про право на спадщину;

б) до видачі свідоцтв про право на спадщину; (п. 229 ІнстрПВНД+ч. 1 ст. 1259 ЦКУ)

в) за домовленістю між спадкоємцями.

 

522. Охорона спадкового майна триває:

а) до закінчення строку, встановленого для прийняття Спадщини; (ч. 4 ст. 1283 ЦКУ)

б) до видачі свідоцтва про право на спадщину;

в) до терміну, встановленого нотаріусом.

г) прийняття спадщини всіма спадкоємцями;

д) до одержання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину.

 

523. При здійсненні перекладу документа з однієї мови на іншу перекладачем нотаріус засвідчує:
а) вірність перекладу та справжність підпису перекладача;
б) вірність перекладу;
в) справжність підпису перекладача. (ст. 79 ЗЦ «ПН» )

 

524. Договір застави рухомого майна повинен бути укладений у:

а) письмовій формі; (ст. 13 ЗУ «Про заставу», однак від 06.07.2010 року були зміни і договір застави транспортного засобу тепер підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню)

б) письмовій і нотаріально посвідчений;

в) усній формі.

 

525. Заповіт складений після того як було зроблене заповідальне розпорядження банку:

а) повністю або частково скасовує його; (ч. 3 ст. 1228 ЦКУ)

б) не впливає на заповідальне розпорядження;

в) повністю скасовує його.

 

526. В якому випадку робиться нормативна грошова оцінка земельної ділянки:

а) для визначення розміру земельного податку;

б) втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

в) економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

г) при визначенні державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;

д) при визначені орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

ВСІ ВІДПОВІДІ ПІДХОДЯТЬ – ст. 13 ЗУ «Про оцінку земель»

 

527. Повноваження виконавця заповіту тривають:

а) до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена в заповіті; (ч. 1 ст. 1294 ЦКУ)

б) до отримання свідоцтва про право на спадщину хоча б одним спадкоємцем.

 

528. Договір управління нерухомим майном укладається в письмовій формі:

а) на бажання однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально;

б) підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. (ч. 2 ст. 1031 ЦКУ)Іспит

529. Відмова у вчиненні нотаріальної дії оскаржується шляхом звернення до:

а) управління юстиції;

б) Міністерства юстиції України;

в) до суду. (абз. 1 ст. 50 ЗУ «ПН») ; Іспит

 

530. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на:

а) нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, або займаються приватною нотаріальною діяльністю; у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів; за кордоном вчинення нотаріальних дій покладається на консульські установи України або дипломатичні представництва України; (ст. 1 ЗУ «ПН»)

б) нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, або займаються приватною нотаріальною діяльністю;

в) нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю. 

531. Які із перелічених нотаріальних дій не вчиняються приватними нотаріусами:

а) видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів;

б) видача свідоцтва про передачу заяв;(п. 276 ІнстрПВНД - Передавання заяви та видача свідоцтва про передання заяви є самостійними нотаріальними діями і реєструються в реєстрі нотаріальних дій під окремими номерами.)

в) видача свідоцтва виконавцю заповіту. (П.п 4 п. 2 «Про порядок вчинення нотаріальних дій…» - в старій редакції. ) – Зараз нотаріус вчиняє всі вищеперераховані нот. Дії.!!!

 

532. Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється:

а) у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням;

б) у будь-якій формі за взаємною згодою кредитора і боржника;

в) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. (ст. 513, ст. 521 ЦКУ)

 

533. Припинення приватної нотаріальної діяльності можливе:

а) в разі припинення права власності чи права користування приміщенням, яке є робочим місцем нотаріуса;

б) коли приватний нотаріус не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди, або не поповнив страхову суму до встановленого розміру.

(ст. 28, ст. 30 ЗУ «ПН» в старій редакції. Треба звернути увагу, що зараз вже не існує поняття службове страхування, зараз від 01.10.2008 року згідно ст. 28 ЗУ «ПН» - страхування цивільно-правової відповідальності, отже треба відповідати по старому законодавству, беручи за основу зміст питання, на сьогоднішній день діяльність нотаріус дійсно призупиняється - п. 2)ст. 29-1, п. 3) ст. 30, 30-1 ЗУ «ПН»)Іспит

 

534. Які з нижчеперелічених фактів нотаріус не посвідчує:

а) факт про те, що громадянин є живим;

б) знаходження громадянина на утриманні; (ст. 34 ЗУ «ПН»)Іспит

в) перебування громадянина у певному місці.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты