Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГарантії і захист прав місцевого самоврядування.
Читайте также:
  1. В) захистити від боярської сваволі та надмірної експлуатації галицьких селян і міщан
  2. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  3. Висвітліть роль профспілок у представництві й захисті прав та інтересів працівників на підприємстві.
  4. Г) наявність ідейних постатей, які гуртували озброєнні загони народних месників для захисту честі й волі України
  5. Гарантії діяльності наодних депутатів України
  6. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  7. Єдина державна система захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій та її характеристика
  8. Забеспечення обвинуваченому права на захист.
  9. Засоби захисту шкіри і порядок їх використання

Найважливішим і необхідною умовою повного і ефективного здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування є гарантованість прав місцевого самоврядування.Система гарантій прав місцевого самоврядування охоплює всю сукупність умов і засобів , які забезпечують їх реалізацію та правовий захист. Вона включає: загальні гарантії , до яких належать економічні , політичні , духовні , та спеціальні ( власне юридичні ) гарантії .У політико -правовому механізмі діяльності органів місцевого самоврядування особлива роль належить правовим гарантіям захисту їх прав та законних інтересів. Конституція України закріплює різні механізми цього захисту , яку забезпечують органи законодавчої , виконавчої та судової влади. Правові гарантії захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування поділяються на конституційні та судові .Конституційні гарантії полягають у тому , що Конституція України покладає на органи державної влади обов'язок захищати і гарантувати місцеве самоврядування. Для цього органи законодавчої і виконавчої влади наділені певними повноваженнями з питань контролю за діяльністю інших органів. Так , Верховна Рада України може своїм парламентським контролем гарантувати права і законні інтереси місцевого самоврядування від посягання на них органів виконавчої влади.Певні конституційні гарантії захисту для місцевого самоврядування можуть забезпечити органи виконавчої влади, насамперед , глава держави - Президент України - Кабінет Міністрів України в межах їх контрольних повноважень. Так , Президент України може накласти вето на прийнятий Верховною Радою України закон , якщо він, наприклад , порушує конституційні функції і повноваження територіальних громад .Гарантією правового захисту місцевого самоврядування є обов'язковість рішень , прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян , рішень органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування. Ці рішення обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території підприємствами , установами та організаціями незалежно від їх організаційно- правових форм , а також органами місцевого самоврядування та громадянами. Стаття 71 Закону встановлює , що органи виконавчої влади , їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування , а також вирішувати питання , віднесені Конституцією України , цим та іншими Законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень , та в інших випадках , передбачених законом.Конституція України , Закон та інші законодавчі акти , гарантуючи місцеве самоврядування , встановлюють систему правових заходів , спрямованих як на захист порушених прав місцевого самоврядування , так і на попередження подібних порушень.Особливу роль у системі гарантій , які забезпечують правовий захист місцевого самоврядування , грає конституційне право місцевого самоврядування на судовий захист. Відповідно до ст . 71 Закону органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування , підприємств , установ , організацій , які обмежують права територіальних громад , повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Таким чином , судові гарантії - це право звернення органів місцевого самоврядування до суду за захистом своїх прав і законних інтересів. Судові гарантії , які надаються судами загальної юрисдикції , служать способом індивідуального захисту прав і законних інтересівмісцевого самоврядування.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты