Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття конституційної юрисдикції. Офіційне тлумачення конституції і законів України.
Читайте также:
  1. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  2. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.
  3. Варіативність тлумачення у вітчизняному і зарубіжному журналістикознавстві проблеми функцій журналістики
  4. Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  7. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  8. Дайте визначення поняття процесуальних строків, назвіть їх види та порядок обчислення і перебігу.
  9. Дати визначення поняттям «урбанізація», «субубанізація».Приклади
  10. Державна служба фінансового моніторингу України.

Конституційна юрисдикція - діяльність суду і т.з. квазісудових органів, яка спрямована насамперед на визначення відповідності певного кола правових актів конституції, а також на реалізацію деяких ін. повноважень. К. Ю. здійснюється у порядку конституційного провадження. Відповідна діяльність спеціалізованих судових органів відбувається у формі конституційного судочинства.

Офіційне тлумачення Конституційним Судом України Конституції і законів України можна розглядати в двох аспектах:
- як діяльністьщодо з‘ясування, роз‘яснення та офіційної інтерпретації Конституції і законів України з метою подолання неоднозначності їх розуміння;
- як результаттакої діяльності, тобто акти офіційного тлумачення.
Офіційне тлумачення Конституційним Судом України Конституції і законів України здійснюється в межах встановлених законом процедур і на основі використання відомих науці прийомів і способів. Наукою, що вивчає загальні закономірності змістовної інтерпретації будь-яких письмових текстів, є герменевтика.
Офіційне тлумачення за своїм характером поділяється на нормативне і казуальне. Нормативне тлумачення- це тлумачення, яке поширюється на невизначене коло осіб, призначене для багаторазового застосування, і є загальнообов‘язковим. Акти такого тлумачення за своєю юридичною силою можуть бути прирівняні до законів. Нормативне тлумачення здійснюється Конституційним Судом України в межах провадження в справах, передбачених п. 4 ст. 13 Закону “Про Конституційний Суд України”, тобто провадження щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України.
Казуальне тлумачення -це тлумачення в конкретній справі і стосовно конкретного випадку. За загальним правилом таке тлумачення обов‘язкове лише для учасників конкретного спору. Проте особливістю казуального тлумачення, яке здійснює Конституційний Суд України, є його загальнообов‘язковість. Казуальне тлумачення здійснюється Конституційним Судом України не в межах провадження в справах про офіційне тлумачення Конституції та законів України, а в ході реалізації інших своїх повноважень. Найчастіше казуальне тлумачення здійснюється Конституційним Судом України при розгляді справ щодо конституційності законів та інших правових актів. При цьому інтерпретація тих чи інших положень Конституції і законів України має значення не лише при вирішенні певної конкретної справи, а спрямована на забезпечення правильного розуміння правових норм в інших аналогічних випадках чи справах.

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты