Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРедакторський аналіз як передумова ств якісного видавничого продукту
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  3. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  4. Аналіз лірыкі Максіма Танка
  5. Аналіз методичної системи навчання інформатики
  6. Аналіз поведінки споживачів рекламованих товарів та послуг
  7. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  8. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  9. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  10. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів

Літературне редагування – це проф діяльність, що спрямована на аналіз та вдосконалення мовних творів, у зв’язку з підготовкою їх до друку.

Об’єктом редагування виступає автор оригінал – текстова та ілюстрацій на частина.Завданням редагування є приведення об’єкта редагування у відповідність до чинних норм.

У літературному редагуванні виділяють:

- роботу над композицією матеріалу

- над компонентами змісту

- над первинними формами або виразами (мова, заголовки)

Редакторський аналіз тексту розгляд і всебічна х-ика авторського оригіналу, до яких вдається редактор з метою вдосконалення; критика звернена до автора.

Мета: визначення реальної цінності авторського оригіналу і сприйняття втіленого автором заходу. РА ділиться:

1. Аналіз, який здійснюється редактором під час оцінки авторського оригіналу.

- фундаментальний аналіз тексту заради його розуміння. Мета: дійти до змісту тексту, зрозуміти, якими прийомами і засобами автор передав цей зміст.

Розумові прийоми РА

1. Уявне складання плану (редактор читає текст і ділить його на частини за змістом. З’ясовує, чи є логічний зв'язок між темами. Виділяє опорний змістовий пункт, складає стислий план, визначає, які частини є головними, а які другорядними.

2. Співвідношення змісту тексту з власними знаннями – змінює складні слова у тексті

3. Співвіднесення різних частин тексту за змістом – розуміння тексту як єдиного цілого, дозволяє уникнути повторів і протиріч 4. Використання наочних уявлень та образів – зорові уявлення допомагають глибше зрозуміти сутність тексту і краще його запам’ятати, допомагають виправити помилки 5. Передбачення наступного викладу – визначається логічна побудова тексту. 6 Постановка питань, які передують викладу – спонукає редактора шукати у тексті відповіді, зіставляти зі своїми знаннями. 7. Переказ змісту тексту власною мовою – допомагає редактору з’ясувати, чи правильно він зрозумів сутність тексту. При редагуванні автор має:

- знати про читача (освітній рівень, характер використання знань, діяльність

- зрозуміти текст так, як його зрозуміє читач З’ясувати, чи існують складні для розуміння слова, значення яких не зрозуміле з контексту; - визначити загальні та індивід особливості твору і розуміння задуму автора; необхідно виявити спільне з іншими творами, відмінності.2. Аналіз, який здійснюється з метою покращити авторський оригінал

- спростування передбачуваних заперечень автора і читача проти редї оцінки тексту (якщо текст оцінений негативно, редактор уявно виправдовує автора; якщо позитивно – намагається передбачити запитання і заперечення читачів). Правильність і точність редакційних змін необхідно ретельно перевіряти, бо А) правка може змінити зміст тексту; Б) між словами та словосполученнями можуть виникнути непередбачувані зв’язки; В) Необхідність перевірок, чи дали виправлення бажаний результат. Під час підготовки матеріалів, редактор має зважати на те це текст обов’язкового чи добровільного читання. Існують три основні види редакторського читання: ознайомче; рецензентське; шліфувальне.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты