Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття криміналістичної інформації – проблеми виявлення та застосування в розслідуванні
Читайте также:
  1. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  2. Базові елементарні сигнали. Кількісний рахунок інформації.
  3. Варіативність тлумачення у вітчизняному і зарубіжному журналістикознавстві проблеми функцій журналістики
  4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  5. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  6. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  7. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  8. Дайте визначення поняття процесуальних строків, назвіть їх види та порядок обчислення і перебігу.
  9. Дати визначення поняттям «урбанізація», «субубанізація».Приклади
  10. Загальне поняття методів навчання. Аналіз підходів до класифікації методів навчання.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Під криміналістичною інформацією слід розуміти будь-які дані, повідомлення, відомості про теоретичні основи і механізм виникнення ідеальних та матеріальних слідів, методи, засоби, прийоми і рекомендації їх використання для пізнання події злочину і встановлення об'єктивної істини.

Якщо конкретизувати це поняття, то криміналістична інформація являє собою не просто набір будь-яких відомостей. Вона дозволяє встановлювати обставини події злочину, самого злочинця, засоби скоєння злочину, безпосередній предмет злочинного діяння і слідову картину злочину.

Основними джерелами (носіями) криміналістичної інформації є сліди злочину—зафіксовані відображення зміни обстановки місця події і сліди пам'яті. Таким чином, стосовно доказів, то джерелом доказової інформації є такі носії: а) матеріальні сліди злочину, б) люди, які бачили події і які мають значення для справи.

Носіями криміналістичної інформації, згідно з КПК, України, признаються свідки, обвинувачувані, експерти, речовідокази.

Згідно з дослідженнями, проведеними В. Г. Гончаренко, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевським, М. С. Польовим, М. Н. Хлинцовим, криміналістична інформація може бути класифікована таким чином: за джерелом отримання (гомологічна, предметна, документальна, машинна; за характером структури (натуральна, нормалізована, комплексована, де-компонована, генерована, дискретна, квантоівана, кодована);

за фізичною природою (зорова, слухова, смакова, та інша);

за формою подання (вербальна, буквеннознакова, цифрова, графічна, іконічна, магнітна, голографічна, відеозапис, перфозапис); за носіями (матеріальна, ідеальна); за структурними елементами події злочину (суб'єктивна, об'єктивна, модальна); за спрямуванням руху і призначенням (пізнавальна, управлінська) (1).

Інформація сьогодні — це мірило багатьох політичних, Соціальних, економічних та правових процесів. Без накопичення і вмілого її використання неможливо зрозуміти минулий, нинішній і майбутній стан людства. Отже, тільки той буде політичне розумним, юридичне справедливим, економічно і духовно багатим, хто зуміє вчасно отримувати, накопичувати і оперативно переробляти за допомогою сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій значні інформаційні обсяги відомостей, передавати їх відповідними комунікаційними системами і, зрештою, використовувати всі ці дані в освітянській, науковій та практичній діяльності.

Робота з криміналістичною інформацією в загальному вигляді складається з послідовних операцій, а саме: підготовка документів, їх розмноження, експедиційна обробка, пошук, накопичення, систематизація, класифікація та зберігання інформації, наочне відображення, дистанційна передача, логіко-математична та кібернетична обробка й використання.

Сучасна наука і техніка, завдяки таким галузевим наукам, як фізика і хімія, біологія і психологія, фізіологія і нейробоніка, кібернетика і математика, набула ряду принципово нових кількісних і якісних характеристик, які не лише відтворюють або посилюють, а й значно збільшують природні. • властивості та можливості людини (наприклад, лазерна, електронно-обчислювальна техніка, сучасні інформаційні технології, трансп'ютерні технології, віртуально-реальні технології, голографія тощо).Впровадження в криміналістичну діяльність (освітянська, наукову й практичну) сучасних інформаційних технологій сьогодні має такі тенденції: використання наукових розробок у готовому вигляді, якщо за своїми характеристиками вони придатні для потреб криміналістичної діяльності; використання наукових розробок у готовому вигляді, але з конструктив ними змінами та доповненнями з метою пристосування їх д( специфічних завдань та умов діяльності правоохоронних органів; підготовка наукових розробок спеціально для правоохоронних органів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты