Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКримінологічні ознаки організованої злочинності.
Читайте также:
  1. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
  2. Інформаційне суспільство як етап цивілізаційного розвитку людства. Його головні ознаки.
  3. Криміналістичне прогнозування як елемент підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, його види
  4. Поняття правосуддя його основні ознаки.
  5. Проективні методи в психодіагностиці: ознаки, класифікація, специфіка вживання.
  6. Рівні та ознаки організованої злочинної діяльності
  7. Тенденції організованої злочинності в Україні та світі.

Першою кримінологічною ознакою організованої злочинності є високий рівень зв’язків з корумпованою частиною працівників органів державної влади, управлінням та правоохоронних органів. Корупція є одним з важливих чинників організованої злочинності, яка за певних обставин стає її зовнішньою складовою (створює групу зовнішньої підтримки)..

Другою кримінологічною ознакою організованої злочинності є регіональний контроль. В період зародження організованої злочинності ця ознака не відігравала значної ролі, але з зміцненням організованих злочинних груп між ними стали зав’язуватись збройні сутички за територію (сфери впливу). Сильніші захоплюють території слабших. Виникло й таке нове явище, як мафіозні війни на національному грунті. Вони ведуться між представниками корінних мафіозних угруповань („слов’янами”) та угрупованнями, утвореними з осіб кавказької національності („кавказців”): чеченців, осетинів, азербайджанців. Відбувається також боротьба „молоді” зі „стариками” (тими злочинними угрупованнями, що вже захопили територію, і новими сформованими).

Третя ознака - наявність загальних правил поведінки. Вони можуть розроблятися керівниками групи і включають в себе правила внутрішньої і зовнішньої поведінки. Вони регулюють відносини підпорядкування між її членами. Чим вищий рівень організації, тим суворішими стають ці правила. В кінцевому вони перетворюються у систему повного підпорядкування нижчестоящих членів угруповання - вищестоящим, і всіх керівникові. Останній же виступає в ролі фактичного господаря житія членів угруповання, поширює свою владу і на їхнє особисте життя, на сімейні відносини. Член організації відповідає перед нею за порушення внутрішніх правил співжиття не тільки матеріально, а й фізично, навіть власним життям . Може існувати спеціальна мова -сленг.

Зрозуміло, що існування таких правил поведінки посилює суспільну небезпеку даних організацій і робить їх більш стійкими перед правоохоронними органами. А боязнь відповідальності перед членами „родини” не сприяє зізнанню злочинців, що погіршує розкриття злочинів, створює міф про взаємну допомогу членів „родини”.

Четверта ознака - вербування нових членів. Організовані групи можуть зростати кількісно, потреба в заміні вибулих членів в ході мафіозних воєн, діяльності правоохоронних органів потребує спеціальних заходів по залученню до організованих злочинних груп нових членів. Нові члени злочинних формувань вербуються з різних спортивних секцій (східних єдиноборств, важкої атлетики), які часто створюються і фінансуються на кошти мафії. Особлива увага приділяється „важким підліткам”. Створюється ореол „справедливого” злочинця, який приваблює молодь.П’ята ознака - тісний зв’язок з верхівкою традиційної злочинності. Тобто відбувається злиття верхівки традиційної злочинності з організованою. Організовані злочинні групи часто поповнюються такими особами („злодіями в законі”).

Шоста ознака - масштабний характер злочинної діяльності. Організована злочинність постійно розширює сфери свого впливу, включаючи і інші держави, в той же час на територію України проникають злочинні групи, створені з представників інших держав. Українська організована злочинність розповсюдилась в Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину. Частина членів організованих злочинних угруповань перебуває у в’язниці в даних країнах. В Україну проникають організовані злочинні групи з кавказьким корінням, які розповсюджують вплив на все більшу частину регіонів.Сьома ознака - політизація злочинної діяльності. Організованій злочинності сьогодні вдається контролювати багато аспектів державного життя, навіть впливати на нього, причому зовні цілком законними методами - протягуючи через урядові структури свої інтереси та видаючи їх за державні, національні . Часто злочинні угруповання встановлюють „дружні зв’язки” з політичними партіями і окремими політичними діячами, які б відстоювали інтереси організованих злочинних груп.

Восьма ознака - проникнення в легальний бізнес, встановлення контролю над банківсько-комерційною діяльністю. Організовані злочинні формування у сфері економічної діяльності дедалі частіше використовують систему розрахунків через банківську мережу, намагаються встановити контроль над банками, часто з застосуванням фізичної сили. Створюють мережу власних банків на підставних осіб, чи скуповують акції існуючих[23, с.133-135].

Дев’ята ознака - легалізація („відмивання”) капіталу, накопиченого злочинним шляхом. Гроші, якими володіють організовані злочинні угруповання, за допомогою спеціальних заходів, через відповідні комерційні структури переводяться в легальну сферу („відмиваються”). Пізніше ці кошти забезпечують лідерам мафіозних угруповань власний суспільний статус, можливість широкого впливу [24, с.136].

Як зазначає В.Всеволодов: „Тіньові злочинні угруповання сьогодні мають в Україні мільярдні доходи „з повітря” (як висловлюються їхні представники), тобто нічого не виробляючи. При цьому особливо характерним є те, що на відміну від своїх зарубіжних колег, ці доходи, як правило, не інвестуються в українську економіку. Частина з них витрачається на задоволення особистих потреб злочинців (в основному за кордоном), а більша частина надходить в іноземні холдингові компанії і поглинається міжнародними потоками капіталів, чим підривається внутрішня державна система на шкоду Україні” .

Десята ознака - встановлення контролю над засобами масової інформації. Мафія для прикриття своєї діяльності використовує різноманітні прийоми та методи встановлення контролю над засобами масової інформації: замовляє публікації, „купує” журналістів, створює і фінансує власні видання, які „працюють” на мафію, з тими, хто їй не підкоряється - жорстоко розправляються.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты