Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХто з дослідників запропонував термін “криза ідентичності”?
Читайте также:
  1. Періодичні та неперіодичні сигнали. Детерміновані та випадкові сигнали. Стаціонарні та нестаціонарні випадкові сигнали.
  2. Термін дії джерела забруднення для хлору дорівнюється 1,12 години
  3. Факторну модель детермінованого факторного аналізу, що відображає вартість валової продукції с.-г. , відносять до

а) З.Фрейд;

б) Е.Фромм;

в) Е.Еріксон;

г) Д.Рісмен.

 

76. Вставте пропущене слово:

............... є ототожнення людиною самої себе з іншими людьми на основі установлення спільних цінностей, емоційних переживань, структури і спрямованості внутрішнього світу.

77. Кому з видатних мислителів належить цей вислів: “Якщо я – це те, що я маю, і якщо я втрачаю те, що маю, то хто ж тоді я є?»:

а) Х.Ортезі-і-Гассету;

б) А.Швейцеру;

=в) Е.Фромму;

г) А.Тойнбі.

 

78. Що таке ментальність?

а) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

=б) сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної групи;

в) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей.

 

79. Вставити пропущене словосполучення:

................ ….......... – це самовідчуття людини всередині конкретної культури, усвідомлене сприйняття норм і зразків поведінки та свідомості, системи цінностей і мови, а також усвідомлення свого “Я” в конкретному культурному вимірі.

 

80. Кому з наведених мислителів ХХ століття належить робота „Зіткнення цивілізацій”:

а) А. Швейцеру;

=б) С. Гантінгтону;

в) О. Тоффлеру;

г) А. Печчеї.

 

81. Кому з культурологів ХХ століття належить характеристика втрати ідентичності як „екзистенційного вакууму”?

а) Д.Рісмену;

б) В. Франклу;

в) М.Буберу;

г) Е. Еріксону.

 

82. Вставити пропущене слово:

………........... являє собою загальновизнану норму, сформовану у певній культурі, що задає зразки і стандарти поведінки і впливає на вибір між її можливими альтернативами.

 

83. Вставте пропущене слово у характеристику П.Сорокіним певного типу культури:

Якщо переважає ………… культура, то вищою цінністю в ній стає бог і віра, а до чуттєвого світу, його багатства, радощів і цінностей формується байдуже чи негативне ставлення.

84. Які підстави типологізації культур можуть бути обрані:

а) цінності;

б) панівна релігія;

в) тип формації;

г) історико-географічний фактор.

 

До якого варіанту типологізації культури належить підхід, для якого визначальним є розвиток матеріальних засад суспільства?

а) локально-цивілізаційний;=б) формаційний;

в) релігійний;

г) регіональний.

 

Який з перерахованих підходів до типологічного дослідження культури сприяв подоланню європоцентризму?

а) формаційний;

=б) локально-цивілізаційний;

в) релігійний;

г) регіональний.

 

87. Вставте пропущене слово:

....................... являє собою метод наукового пізнання, в основі якого лежить уявне розділення соціокультурних систем і об’єктів на елементи і групування їх за допомогою узагальненої ідеалізованої моделі, або типу.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты