Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПовноваження місцевого суду.
Читайте также:
  1. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  2. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  3. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  4. Голова Верховного Суду України, порядок його обрання, повноваження.
  5. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення та повноваження.
  6. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  7. Збори суддів відповідного суду.
  8. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Повноваження Конституційного Суду України. Склад КСУ.
  9. Основні завдання і повноваження міліції України
  10. Охарактеризуйте систему місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

Місцевими загальними судами в Україні, які розглядають цивільні та кримінальні справи, є районні, районні в містах, міські і міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.

 

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України. система адміністративних судів нині знаходиться в стадії формування, а тому її функції поки що виконують суди загальної юрисдикції.

 

Місцеві суди здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Так, цивільне судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і житлових правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, а також справ окремого провадження.

 

Господарське судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають у процесі господарської діяльності між юридичними особами або фізичними особами, які отримали статус суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Адміністративне провадження здійснюється шляхом розгляду справ у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

 

Місцеві суди розглядають практично всі кримінальні справи, крім справ про навмисні убивства, розкрадання в особливо великих розмірах, національної безпеки та деяких інших справ, віднесених законом до ведення вище стоячих судів.

 

Військові суди здійснюють правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях шляхом розгляду справ про захист честі і гідності сторонами в яких є військовослужбовці чи військові організації, справ по скаргах військовослужбовців та неправомірні дії військових посадових осіб і органів військового управління, а також деякі інші категорії справ.

 

Місцеві суди в Україні мають однаковий статус і є першою ланкою суддів загальної юрисдикції:

 

1. вони складають переважну більшість судових органів;

 

2. є низовими ланками найбільш наближеними до населення;

 

3. основний масив судових справ розглядається зазначеними судами. 

Будь-яка цивільна і господарська справа, незалежно від її складності може бути розглянута в місцевому суді. Переважна більшість кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення підсудні місцевим судам і військовим судам гарнізонів.

 

У розгляді будь-якої конкретної справи місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи по суті в судовому засіданні вперше, безпосередньо, у відкритому або закритому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів правосуддя, досліджує докази та засоби доказування і виносить рішення по цивільній справі, вирок суду – у кримінальній, котрі після набрання законної сили є загальнообов’язковими для виконання на всій території України.

 

Справи в місцевих судах можуть розглядатися суддею одноособово або колегією суддів і народними засіданнями – у залежності від складності і категорії справи.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты