Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГолова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  8. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  9. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).
  10. Анализ распределения чистой прибыли: порядок, оценка дивидендной политики и показателей устойчивости экономического роста.

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови і заступника голови суду, а також апарату суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

 

Голова місцевого суду і його заступник(заступники) призначаються терміном на 5 років Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів. Причому повноваження голови або заступника суду не звільняє їх від виконання повноважень судді.

 

Відповідно до ст.. 24 Закону, голова місцевого суду має наступні повноваження

 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

 

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

 

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

 

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

 

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

З питань, що належать до його адміністративних повноважень, голова суду видає накази і розпорядження. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.

 

Заступник голови місцевого суду здійснює повноваження, визначені для нього головою суду. 

Суддя місцевого суду здійснює:

 

1) правосуддя в порядку, установленому процесуальним законом;

 

2) процесуальні дії й організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;

 

3) контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, ухвалених під його головуванням і деякі інші повноваження.

 

Вперше на посаду судді місцевого суду Указом Президента України за поданням Вищої ради юстиції (на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) на строк п’ять років може бути призначена особа, яка досягла віку 25 років, має вищу юридичну освіту, є громадянином України, має стаж практичної роботи у галузі права не менше 3-х років, проживає на території України не менше 10 років та володіє державною мовою. По закінченні цього строку своїх повноважень, судді обираються на посаду судді безстроково за рішенням Верховної Ради України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

Забезпечує діяльність суду апарат суду (секретарі судових засідань, помічники суддів, судові розпорядники тощо) який очолює керівник апарату відповідного суду. Працівники апарату є державними службовцями.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 111; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты