Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПовноваження апеляційного суду.
Читайте также:
  1. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  2. Голова Верховного Суду України, порядок його обрання, повноваження.
  3. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення та повноваження.
  4. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  5. Збори суддів відповідного суду.
  6. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Повноваження Конституційного Суду України. Склад КСУ.
  7. Основні завдання і повноваження міліції України
  8. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад і повноваження.
  9. Повноваження Верховного Суду України.

Апеляційний суд:

 

розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;

 

у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;

 

аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

 

надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

 

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повноваження апеляційного суду - це сукупність його прав і обов'язків, здійснюваних у процесі та результаті розгляду апеля­ційної скарги. їх можна звести у такі групи: 1) повноваження щодо рішення, яке переглядається, або ухвали (ст. 307 ЦПК); 2) повнова­ження щодо нових матеріалів (ст. 300 ЦПК та ін.); 3) повноваження щодо справи, яка переглядається (ст. 310 ЦПК); 4) повноваження впливу на рух справи (ст. 302 ЦПК та ін.); 5) повноваження, пов'язані з певним підсумком розгляду справи (статті 313, 318 ЦПК).

2. Перша група повноважень є найбільш значущою. З цієї групи перше повноваження закріплене у п. 1 частини першої коменто­ваної статті: суд апеляційної інстанції вправі постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги. Це повноваження доповнюєть­ся вказівкою на те, що в ухвалі апеляційний суд зазначає про за­лишення рішення суду першої інстанції без зміни. Згадане пов­новаження реалізується апеляційним судом тоді, коли рішення є законним і обгрунтованим, а у скарзі немає переконливих доводів, які б свідчили про зворотне (див. коментар до ст. 308 ЦПК).

Друге і третє повноваження апеляційного суду щодо рішення суду першої інстанції полягає у праві скасувати рішення й ухвали­ти нове рішення по суті позовних вимог або змінити рішення суду першої інстанції з підстав, зазначених у ст. 309 ЦПК.

Четверте повноваження - право апеляційного суду постанови­ти ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду - реалізуєть­ся за виявлення підстав, передбачених статтями 205 і 207 ЦПК, для здійснення цих процесуальних дій.

П'яте повноваження - право апеляційного суду постановити ух­валу про скасування рішення суду першої інстанції та надіслати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Це повноважен­ня реалізується апеляційним судом тоді, коли суд першої інстанції допустив істотні порушення норм процесуального права, які пере­шкоджають суду апеляційної інстанції досліджувати нові докази або обставини, шо не були предметом розгляду в суді першої інс­танції, або допущені істотні порушення норм процесуального пра­ва, що закон розцінює як безумовні підстави до скасування рішен­ня суду першої інстанції (див. коментар до ст. 311 ЦПК). Рішення також може бути скасовано повністю або частково. 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты