Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПовноваження вищих спеціалізованих судів.
Читайте также:
  1. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  2. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.
  3. Вищі спеціалізовані суди – вищі органи в системі спеціалізованих судів.
  4. Голова Верховного Суду України, порядок його обрання, повноваження.
  5. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення та повноваження.
  6. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  7. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Повноваження Конституційного Суду України. Склад КСУ.
  8. Організаційне забезпечення судів. Державна судова адміністрація Україна.
  9. Основні завдання і повноваження міліції України
  10. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад і повноваження.

1. Вищий спеціалізований суд:

 

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

 

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;

 

3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

 

4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

 

5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Вищий спеціалізований суд має наступні повноваження з розгляду справ (ст. 32 Закону):

 

– розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

 

– розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом.

 

Зокрема відповідно до чинного процесуального законодавства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо розгляду кримінальних справ має повноваження розглядати кримінальні справи в касаційному порядку, а також переглядати кримінальні справи за нововиявленими обставинами.

 

Відповідно до ч.1 та 2 ст.383 КПК України у касаційному порядку можуть бути перевірені наступні рішення суду у кримінальних справах:

 

1) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку;

 

2) вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал), а також ухвали апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку щодо видачі особи (екстрадиції).

 

Отже вироки (постанови) у кримінальних справах можуть бути переглянуті в касаційному порядку навіть за умови, що вони не були предметом розгляду в апеляційній інстанції. 

Касаційні скарги на рішення зазначені у п.1 можуть бути подані протягом одного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, – в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови.

 

На рішення зазначені у п.2 касаційні скарги можуть бути подані протягом трьох місяців з моменту набрання ними законної сили.

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ є касаційним судом з розгляду касаційні скарг у цивільних справах (ст..323 ЦПК) на:

 

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

 

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13-18, 20, 24-29 ч.1 ст. 293 ЦПК (ухвали, на які апеляція може бути подана окремо від рішення суду) після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. 

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду у цивільній справі.

 

Отже цивільна справа може бути розглянута судом касаційної інстанції лише за умови попереднього її розгляду в апеляційній інстанції.

 

Вищий господарський суд України розглядає господарські справи як суд касаційної інстанції за касаційними скаргами (ст. 107 ЦПК) на:

 

1) рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

 

2) ухвали місцевого господарського суду, зазначені в ч.1 ст.106 ГПК (ухвали на які апеляція може бути подана окремо від рішення суду – про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів; про відмову у прийнятті позовної заяви; про передачу справи за підсудністю та інші) після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду.

 

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.

 

Отже господарська справа також може бути розглянута судом касаційної інстанції лише за умови попереднього її розгляду в апеляційній інстанції.

 

Вищий адміністративний суд України може діяти як суд, апеляційної та касаційної інстанцій, так і як суд першої інстанції.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты