Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВерховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.
Читайте также:
  1. A) Правила организация передачи данных в сети
  2. A) способ познания окружающего мира с помощью сигналов и символов, воспринимаемых органами чувств
  3. A) способность организмов успешно противостоять действию внешних факторов
  4. A) Средство организации связи между удаленными абонентами
  5. D) органы местного самоуправления.
  6. II блок 19. Социальное воспитание в воспитательной организации. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный подходы в социальном воспитании
  7. II. ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРИИ
  8. IV. Предоставление отчетности таможенному органу
  9. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма суда-ми загальної юрисдикції.

системі судів загальної юрисдикції Верховий Суд України є найвищим судовим органом. Він здійснює правосуддя та забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. До організації роботи Верховного Суду України включаються повноваження Суду, його склад, та форми і методи діяльності.

 

Основними його повноваженнями є такі: а) розглядати в касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; 6) переглядати в порядку повторної касації всі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; в) у випадках, передбачених законом, розглядати інші справи, пов'язані з виключними обставинами; г) давати судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; д) у разі необхідності має визначати не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в Законі; е) давати висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; є) надавати за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; ж) звертатися до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів; з) вести та аналізувати судову статистику, вивчати та узагальнювати судову практику, знайомиться в судах із практикою застосування законодавства; і) вирішує питання, що випливають із міжнародних договорів України в межах своїх повноважень; ї) представляти суди загальної юрисдикції у зносинах із судами інших держав; й) здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

Нагляд за судовою діяльністю здійснюється Верховним Судом України насамперед шляхом перевірки законності і обґрунтованості вирішення нижчими судами цивільних, кримінальних справ та виправлення їх помилок. Однак він не вичерпується тільки цим. Важливе значення мають також вивчення і узагальнення судової практики, аналіз судової статистики та видання керівних роз'яснень з питань застосування чинного законодавства, що виникають при розгляді судових справ, а також здійснення контролю за виконанням судами цих роз'яснень.Крім того, як вищий судовий орган у системі загальних судів Верховний Суд України в першій інстанції розглядає цивільні і кримінальні справи, які є особливо складними і мають виключне суспільне значення. Саме тому Верховний Суд України має право прийняти до свого провадження будь-яку справу, що підсудна нижчому суду.

Верховний Суд України є останньою інстанцією в усіх кримінальних і цивільних справах, що розглядаються нижчими судами.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты