Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПовноваження Верховного Суду України.
Читайте также:
  1. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  2. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  3. Военная и Кассационная коллегия Верховного Суда РФ.
  4. Голова Верховного Суду України, порядок його обрання, повноваження.
  5. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення та повноваження.
  6. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  7. Державна служба фінансового моніторингу України.
  8. Заходи по відбудові зруйнованого війною господарства України.
  9. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України.
  10. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про судоустрій України” Верховний Суд України:

- розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає у порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку, розглядає усі інші справи, пов`язані з виключними обставинами;

- дає судам роз`яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;

- дає висновки щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради письмове подання про можливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

- звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

- веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

- у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у відносинах з судами інших держав;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Склад Верховного Суд України. Судові палати ВСУ.

До складу Верховного Суду України включаються посадові особи та органи. Серед посадових осіб слід назвати Голову Верховного Суду (Голова), його заступники та судді. Серед органів можна назвати судові палати та військову колегію, президію та пленум, консультативно-дорадчу раду та інші структури.

У складі Верховного Суду України діють:

- Судова палата у цивільних справах;

- Судова палата у кримінальних справах;

- Судова палата у господарських справах;

- Судова палата у адміністративних справах;

- Військова судова колегія.

Кількісний склад судових палат і Військової Судової колегії визначає Пленум Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України.

Судові палати в межах своїх повноважень здійснюють судочинство, готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику та виконують інші повноваження.

У Верховному Суді України діють: Президія Верховного Суду України, Пленум Верховного Суду України, Науково – консультативна рада.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты