Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАпарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
Читайте также:
  1. II. Структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников
  2. III. Примерная структура фронтального занятия.
  3. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  4. Активы таможенных органов: понятие, структура и особенности
  5. Анализ финансового положения предприятия. Структура и порядок формирования финансового результата.
  6. Анимационный сервис, его структура и роль в социально-культурном сервисе и туризме.
  7. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  8. АПК и его структура в Оренбургской области. Пути совершенствования
  9. АПК России: структура и основные показатели развития.

Апарат Вищого адміністративного суду України (далі – Апарат) здійснює організаційне забезпечення роботи Вищого адміністративного суду України.

Основними завданнями Апарату є належне забезпечення роботи суду: а саме організаційне, правове, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Вищого адміністративного суду України, суддів та судового процесу, а також належне функціонування автоматизованої системи документообігу.

 

4. До складу Апарату входять управління і відділи, що здійснюють свої функції згідно з положенням про відповідне управління чи відділ, затверджене керівником Апарату.

 

5. Керівники структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Апарату.

 

Керівники структурних підрозділів вносять керівнику Апарату пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Апарату, а також щодо їх заохочення або застосування до них дисциплінарної відповідальності.

 

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником Апарату за поданням судді. Правовий статус і умови діяльності помічника судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

 

Правовий статус працівників Апарату визначається Законом України "Про державну службу". Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівників Апарату визначаються на засадах, що встановлені для відповідної категорії працівників апарату центральних органів виконавчої влади.

Апарат в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) здійснює приймання, реєстрацію адміністративних справ, забезпечує своєчасну передачу справ суддям у межах строків, установлених законодавством;

 

2) організовує та забезпечує ведення діловодства в суді; приймає, реєструє та передає на виконання вхідну кореспонденцію суду, у тому числі електронну, реєструє та відправляє вихідну кореспонденцію;

 

3) здійснює первинний облік адміністративних справ і матеріалів щодо ходу та результатів їх розгляду в автоматизованій системі документообігу Вищого адміністративного суду України; 

4) забезпечує здійснення розподілу справ за допомогою автоматизованої системи документообігу відповідно до чинного законодавства;

 

5) здійснює постійний моніторинг руху справ в автоматизованій системі документообігу суду до їх завершення, за дорученням Голови Вищого адміністративного суду України відстежує, збирає та узагальнює інформацію щодо дотримання строків вирішення питання про відкриття провадження у справі, строків розгляду адміністративних справ, вчинення інших процесуальних дій, надіслання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, дотримання строків їх надіслання, інформує суддів про наявність проблем дотримання строків, готує довідки, аналізи, узагальнення із зазначених питань та подає їх на розгляд керівництва, зборів суддів Вищого адміністративного суду України;

 

6) забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, здійснює заходи щодо належної організації роботи працівників суду з автоматизованою системою документообігу суду, а також контроль за її використанням; забезпечує надання особам інформації про стан розгляду справ щодо них, видачу копій судових рішень та формування виконавчих листів на підставі наявних у системі автоматизованого документообігу даних; уживає заходи щодо збереження та забезпечення конфіденційності інформації, що міститься в системі, забезпечення захисту інформаційних ресурсів системи автоматизованого документообігу Вищого адміністративного суду України; 

7) забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, установлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні;

 

8) забезпечує належну організацію підготовки та розгляду адміністративних справ у суді відповідно до вимог процесуального законодавства, зокрема щодо: здійснення судових викликів і повідомлень, формування та оформлення адміністративних справ, приєднання до них відповідних матеріалів; забезпечення повного фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналів судового засідання, відтворення технічного запису судового засідання, ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, з даними технічного фіксування судового засідання; складання протоколів про вчинення окремої процесуальної дії поза залом судового засідання або під час виконання судового доручення; виготовлення та надання особам, які беруть участь у справі, копій документів в адміністративній справі, надіслання копій позовної заяви відповідачам, третім особам, копій судових рішень та інших документів учасникам адміністративного процесу, надіслання матеріалів справи на експертизу, виконання інших дій, необхідних для належної організації розгляду адміністративних справ; 

9) забезпечує прийняття адміністративних справ, розгляд яких завершено, забезпечує правильність їх оформлення у відповідності установленими вимогами;

 

10) забезпечує зберігання адміністративних справ, процесуальних та інших документів;

 

11) здійснює підготовку та видачу виконавчих листів в адміністративних справах, здійснює контроль за виконанням рішень суду в разі, якщо судом установлено строк для їх виконання;

 

12) забезпечує організацію повного доступу суддів до Єдиного державного реєстру судових рішень;

 

13) здійснює організацію доступу суддів та працівників апарату суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації;

 

14) забезпечує роботу з кадрами у Вищому адміністративному суді України;

Апарат очолює керівник Апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Головою Державної судової адміністрації України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України.

 

Керівник Апарату підконтрольний і підпорядкований безпосередньо Голові Вищого адміністративного суду України та підзвітний зборам суддів Вищого адміністративного суду України.

Керівник Апарату має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Державної судової адміністрації України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України.

Заступники керівника апарату здійснюють повноваження відповідно до обов’язків, визначених керівником Апарату.

Структура і штатний розпис Апарату затверджуються зборами суддів Вищого адміністративного суду України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України.

Контроль за ефективністю діяльності Апарату здійснює Голова Вищого адміністративного суду України.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 129; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты