Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття вторинного тексту в PR. Специфіка створення і поширення медіатекстів. Правові та етичні проблеми функціонування вторинних текстів в PR. Жанри вторинних PR-текстів.
Читайте также:
  1. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  2. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  3. Бекграундер як жанр PR-тексту. Бекграундер і факт-лист: спільне та відмінне.
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Варіативність тлумачення у вітчизняному і зарубіжному журналістикознавстві проблеми функцій журналістики
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  8. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  9. Дайте визначення поняття процесуальних строків, назвіть їх види та порядок обчислення і перебігу.
  10. Дати визначення поняттям «урбанізація», «субубанізація».Приклади

Первинними ми називаємо PR-тексти, які виходять від прямого предметного базисного або технологічного суб'єкта PR. Первинні тексти складають ядро корпусу PR-текстів. До них ми відносимо: прес-реліз, запрошення, бекграундер, лист запитань-відповідей, факт-лист, біографію, бай-лайнер, лист, привітання, заява для ЗМІ, прес-кіт, брошуру, проспект, буклет, листівку. медіатекстами.

Первинні тексти можуть бути представлені сегментам громадськості у вихідному або переробленому (через друковані ЗМІ) вигляді. В останньому випадку маємо справу з вторинними текстами, які називаємо медіатекстами.

Медіатексти - це PR-тексти, написані PR-співробітниками і (або) оброблені журналістами і доведені до певного сегмента громадськості (опосередковані) виключно через ЗМІ.

Практично будь-який журналістський твір у будь-якому жанрі можна було б охарактеризувати як медіатекст PR, оскільки в багатьох журналістських творах ми можемо побачити оптимізовану інформацію, наприклад, про персону - суб'єкта політичної або економічної сфери публічних комунікацій. Багато журналістських текстів, на перший погляд, можуть бути охарактеризовані як іміджеві, але в основі PR-тексту лежить PR-інформація - оптимізована і селективна.

Основні ознаками медіатекстів, що відрізняють їх від журналістських текстів. По-перше, це факт ініціювання даного тексту базисним суб'єктом PR; в журналістському тексті ініціатором публікації може виступати сам журналіст або орган ЗМІ. По-друге, медіатекст повинен володіти ознакою пабліцітності, що передбачає відповідний об'єкт опису (особистість чи організацію) і найбільш чітко представлений у трьох зазначених жанрових різновидах (іміджевих статті та інтерв'ю, в кейс-сторі), де увага читача зосереджується на організації, фірмі або її першій (посадовій) особі.

Інформаційним приводом для написання медіатексту зазвичай служить значуща подія в житті базисного суб'єкта PR (наприклад, факт участі організації в суспільно значимому заході - виставці, конференції, дні відкритих дверей, ювілеї самої організації, її першої особи). Часто дані опосередковані тексти супроводжуються иконическими матеріалами, і, перш за все, іміджевими фотографіями.

До медіатекстів відносяться: іімджевая стаття, іміджеве інтерв'ю, кейс-сторі.

Іміджева стаття - жанр PR-тексту, що представляє актуальну соціально значиму проблему, де факти, сама проблема, що лежать в основі матеріалу про базисному суб'єкті PR (фірмі, організації або персони), а також точка зору на дану проблему сприяють формуванню або збільшенню пабліцідного капіталу даного суб'єкта PR.

Іміджеве інтерв'ю - жанр тексту, який представляє собою текст розмови з першим (або посадовою) особою організації, фірми і сприяє формуванню (збільшенню, відбудові) пабліціднго капіталу базисного PR-суб'єкта.

Кейс-сторі - один з жанрів медіатекстів в PR, в якому імідж базисного суб'єкта підтримується на прикладі повідомлення про сприятливий досвіді даного базисного суб'єкта.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 27; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты