Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні відмінності прокаріотів та еукаріотів.Форми бактерій з дефектом синтезу клітинної стінки,протопласти,сферопласти.L-форми бактерій.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  3. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Будова клітин прокаріотів.
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  8. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  9. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
  10. З8. Центральна Рада: створення, основні напрямки діяльності та причини падіння.

Визначення мікробіології як науки. Галузі мікробіології. Предмет і завдання медичної мікробіології. Тенденції розвитку сучасної мікробіології. Значення медичної мікробіології в практичній діяльності лікаря стоматолога

Мікробіологія — галузь науки, яка займається дослідженням мрфології, фізіології, біохімії, молекулярної біології, генетики, екології мікроорганізмів, їх ролі і значення в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин.

Галузі мікробіології:

-бактеріологія

-мікологія

-протозоологія

-вірусологія

-імунологія

Завдання медичної мікробіології — вивчення етіології інфекційних хвороб, практичне застосування методів мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та терапії

Предмет медичної мікробіології-такі види мо,які в процесі еволюційного розвитку адаптувалися до людського організму,в ньому накопичуються,розмножуються,ведуть паразитичну діяльність,викликаючи інфекційні захворювання.

Зараз активно прогресує галузь синтетичної мікробіології,створюються нові генетично змінені форми мікробів,проводяться маніпуляції з різними генами.

Відкриття організмів Левенгуком. Основні етапи розвитку мікробіології. Внесок Пастера, Коха в мікробіологію.

Левенгук-сконструював мікроскоп і зміг розгледіти рухливих дрібних істот.Він зробив першу морфологічну класифікацію бактерій.

Пастер- основоположник наукової мікробіології.Він довів неможливість самозародження життя,запропонував методи стерилізації та пастеризації.Обгрунтував роль мо у виникненні захворювань.Довів,що мо спричинюють гниття та бродіння. Відкрив анаеробів,отримав вакцину проти сибірки і сказу.

Кох-удосконалив мікробіологічну техніку,застосував імерсійні обєктиви, мікрофотографію,використав анілінові барвники.Запропонував метод виділення чистої культури на щільні поживні середовища.Відкрив збудників туберкульоза і холери, обгрунтував терію та практику дезінфекції.

Етапи розвитку мікробіології:

-евристичний

-морфологічний

-фізіологічний

-хіміотерапевтичний

-імунологічний

-вірусологічний

-молекулярно-генетичний

Становлення основних напрямків мікробіологічної науки. Роль Самойловича, Дженера, Мечнікова, Івановського, Ерліха, Виноградського, Берінга, Рамона, Домагка, Флемінга, Заболотного, Зільбера, Жданова, Чумакова, бернета.Розвиток мікробіології в Україні.Самойлович-досліджував чуму,запрпонував сортування хворих,роботу медперсоналу в чумних джерелах.

Мечніков-звернув увагу на роль мікробів у житті людини,започаткував учення про нормальну мікрофлору.Запропонував пробіотичні препарати,заклав основи герентології та вчення про дисбактеріози.Заснував бактеріологічну станцію і почав застосовувати щеплення проти сказу.

Виноградський-довів явище хемосинтезу і кругообігу речовин за рахунок життєдіяльності мікробів.

Ерліх-досліджував вплив на трипаносоми барвників і довів їх згубну дію,ввів поняття вибіркової дії хіміопрепаратів.

Домагк-відкрив пронтозил і довів його активність проти бактерій.

Флемінг-відкрив пеніцилін.

Дженнер-запрпонував для профілактики натуральної віспи щеплення матеріалом,одержаним із пустул корів,хворих на коровячу віспу.

Зільбер-сформував вірусо-генетичну концепцію виникнення злоякісних пухлин.

Жданов-вчення про універсальну векторну роль вірусів як регуляторів генофонду біосфери.

Заболотний-відкрив інститут мікробіології у Києві.Чумаков-вивчав збудників трансмісивних вірусних інфекцій та запропонував вакцини проти них.

 

Розвиток в Україні

Учень Л. Пастера, найближчий співробітник і друг І.І. Мечникова, M.Ф.Гамалія заснував у 1886 р. другу в світі пастерівську станцію в Одесі і першим на практиці почав застосовувати щеплення проти сказу.Загальну пошану здобув своїми працями видатний український мікробіолог Заболотний. Він організував першу в світі кафедру епідеміології при Одеському медичному інституті. Багато зусиль і праці віддав Д.К. Заболотний вивченню чуми, холери, сифілісу,дифтерії, черевного й висипного тифів.Теоретичні дослідження мінливості мікроорганізмів і бактеріофагів В. Г.Дроботько, Г. О. Ручко, К. Г. Бельтюкова, Г. М. Френкель та ін. знайшлипрактичне застосування в профілактиці лікування дизентерії,стафілококових хвороб.

Досягення мікробіології. Оригінальні методи мікробіологічних досліджень. Мікроскопія у мікробіологічних дослідженнях. Імерсійні обєктиви. Види світлової та електронної мікроскопії. Внесок Пастера, Коха, Мечнікова в розвиток мікробіології

Досягнення мікробіології:

 

1. Можливість швидко виростити величезні популяції мікробів і виявити серед них рідкісні варіанти дозволила найдокладнішим образом досліджувати природу спадковості мікроорганізмів, аж до молекулярного рівня. Отримані дані про механізми спадкування були поширені на усі форми живого і лягли в основу генної інженерії.

 

2.Випускаються також препарати для потреб харчової ферментні препарати, різні закваски для хлібопечення і приготування молочнокислих продуктів, текстильної, хімічної, медичної, кондитерської, парфумерної та інших галузей промисловості. 

3.За допомогою мікроорганізмів дістають додаткові джерела енергії у вигляді біогазу, етанолу, метанолу

4.Вакцинація в боротьбі з інфекційними захворюваннями

+ у екології, фармацевтиці, медицині патогенні для людини мікроби, ветеринарії

Оригінальні методи мікробіологічних досліджень:

- мікроскопічний; — мікробіологічний; — біологічний; — серологічний; — алергологічний

Мікроскопічні методи досліджень включають приготування мазків і препаратів. У більшості випадків результати мікроскопічних досліджень носять орієнтовний характер наприклад, визначають відношення збудників до фарбування, так як багато мікроорганізмів позбавлені морфологічних і тинкторіальних особливостей. Проте мікроскопією матеріалу можна визначити деякі морфологічні ознаки збудників наявність ядер, джгутиків, внутрішньоклітинних включень і т.д., а також встановити факт наявності або відсутності мікроорганізмів у надісланих зразках.

 

Імерсійні обєктиви: Застосування імерсії дозволяє отримати таке збільшення, що дозволяє розрізняти дрібні деталі в структурі або тонкі колірні відтінки. Для медико-біологічних досліджень традиційними є три типи імерсійних рідин: масляна імерсія, водна імерсія і гліцеринова імерсія. Крім того, Імерсійна рідина може служити для зменшення кількості розсіяного світла за рахунок усунення відблисків від обєкта.

Види світлової мікроскопії: Метод світлого поля і його різновиди, Метод темного поля і його різновиди, поляризаційна мікроскопія, Метод фазового контрасту, Метод інтерференційного контрасту, Метод дослідження в світлі люмінесценції, Метод спостереження в ультрафіолетових променях, Метод спостереження в інфрачервоних променях, Мікрофотографування і мікрокіносемка.

Види електронної мікроскопії: метод реплік, метод декорування, Амплітудна електронна мікроскопія, Фазова електронна мікроскопія, Лоренцова електронна мікроскопія, Кількісна електронна мікроскопія

Луї Пастер: основник наукової мікробіології. Розробив метод виділення чистих культур, відкрив анаребіоз, вакцину від сибірки, сказу

Роберт Кох: відкрив збудника холери, туберкульозу, анілінові барвники

Мечніков: відкрив явище фагоцитозу

Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів.Форми бактерій з дефектом синтезу клітинної стінки,протопласти,сферопласти.L-форми бактерій.

Ознака

Прокаріоти

Еукаріоти

Розмір

0,5-5 мкм

40мкм

Життєві форми

Одноклітинні,нитчасті

Одноклітинні,нитчасті,багатоклітинні

Генетичний матеріал

Кільцева ДНК знаходиться в цитоплазмі.Немає сформованих ядра,хромосом,ядерця

Лінійна ДНК звязана з білками і РНК утворює хромосоми,що знах. в ядрі

Органели

Рибосоми-дрібні,ЕПР відсутній,оргрнел мало і жодна не має подвійної мембрани.Внутрішні мембрани зустрічаються рідко,на них відбувається дихання і фотосинтез

Багато органел.Всі вони вкриті одинарноюКГ,ЕПР,лізосоми або подвійноюядро,мітохондрії,хлоропласти оболонками.

Склад клітинних оболонок

Тверді,складаються з полісахаридів та амінокислот.Речовина,що надає міцності-муреїн

У наземних рослин і грибів оболонки тверді,містять полісахариди.Реч.,що надає міцності рослинам-целюлоза,грибам-хітин

Структури для дихання

фотосинтезу

У бактерій-мезосоми,уціаней-цитоплазматичні мембрани

Мітохондрії

 

Мембрани,що не мають специфічної упаковкихлоропласти відсутні

Хлоропласти,що мають спеціальні мембрани,які утворюють ламели

Здатність до фіксації молекул. азоту

Деякі здатні

Не здатні

 

Форми бактерій з дефектом синтезу кліт. стінки можуть бути створені лише в експериментальних умовах.Для цього,оброблені лізоцимом бактерії поміщують в розчин,осмотичний тиск якого однаковий з осмотичним тиском всередині мо і якщо мо виживають,то вони можуть існувати у вигляді сферичних тіл.Так з грампозитивних бактерій утворюються протопластипозбавлені кліт. стінки,а з грамнегативних-сферопластиз частково зруйнованою кліт. стінкою.

L-форми — особливі форми бактерій, які втратили клітинну стінку частково або повністю. . Назву отримали на честь Лістеровського інституту у Лондоні.На відміну від сферопластів та протопластів, які не можуть розмножуватись, L-форми зберігають здатність до розмноження та розвитку. L-форми утворюються при дії агентів, що блокують синтез клітинної оболонки антибіотики, в умовах підвищеної осмотичної концентрації середовища. Найбільш активними агентами індукції L-форм є антибіотики типу пеніциліна та циклосерина. Культивування на середовищах з підвищеним вмістом деяких амінокислот, також дає подібний результат.L-форми описані майже для всіх патогенних та умовно-патогенних бактерій.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты