Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦивільна оборона та її місце на підприємствах

Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.
  3. Билет 5. Установление ордынского ига на Руси. Борьба русского народа с монголо-татарами. Оборона северо-западных земель от немецких и шведских завоевателей в XIII веке.
  4. Визначення коефіцієнтів місцевих опорів
  5. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  6. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  7. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  8. Гражданская оборона
  9. Гражданская оборона (гражданская защита населения и территорий) от чрезвычайных ситуаций – определение, правовые основы, основные принципы, цель, задачи.
  10. Зазначте вид недостатності кровообігу, що має місце в хворого?

 

Цивільний захист на підприємстві, в установі, організації організується з метою своєчасної підготовки об’єкта до захисту від наслідків НС та оперативного проведення рятувальних і інших невідкладних робіт.

 

Згідно зі ст. 8 закону України "Про цивільну оборону України" "Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з цивільної оборони і несе пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених законодавством".

 

На об’єктах підвищеної небезпеки (радіаційно-, хімічно-, вибухонебезпечних) створюються локальні системи виявлення загрози виникнення НС і оповіщення працівників цих об’єктів та місцевого населення, що проживає в зоні можливого ураження (згідно з законом України "Про цивільну оборону України" власники таких об’єктів відповідають за захист населення, що проживає в зонах можливого ураження від наслідків аварій на цих об’єктах). Відповідно до затвердженої Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки, вищеназвані локальні системи мають бути створені до 2013 року на всіх об’єктах підвищеної небезпеки.

 

Відповідальність за цивільний захист об’єкта несе керівник цього об’єкта, він є начальником ЦЗ об’єкта і підпорядковується своєму старшому начальнику (міністерства чи відомства), а в оперативному відношенні начальнику цивільного захисту міста чи району.

 

Начальник цивільного захисту об’єкта несе відповідальність за:

 

– створення, організацію, підготовку і дієздатність системи цивільного захисту на підпорядкованому об’єкті;

 

– забезпечення захисту персоналу (а на об’єктах підвищеної небезпеки і за захист населення, що проживає в зонах можливого ураження від наслідків аварій на цих об’єктах) під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

 

– організацію і здійснення заходів щодо попередження НС, а у разі їх виникнення – за мінімізацію збитків від них; 

– створення і організацію роботи системи оповіщення на об’єкті;

 

– створення і організацію роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також евакуаційної комісії об’єкта;

 

– постійну готовність органів управління і невоєнізованих формувань об’єкта до функціонування в мирний і воєнний час;

 

– фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів у сфері цивільного захисту;

 

– підготовку і навчання персоналу до дій у НС.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 5; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Єдина державна система захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій та її характеристика | Невоєнізовані формування підприємств та задачі, що ними вирішуються
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты