Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  3. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  4. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  5. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  6. Документування касових операцій
  7. Евакуація населення і порядок її проведення
  8. Етапи підготовки та проведення міжнародних виставок–ярмарків.
  9. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕНДЕРУ
  10. З8. Центральна Рада: створення, основні напрямки діяльності та причини падіння.
    Кореспонденція
Зміст операцій рахунків
з/п    
    дебет кредит
Отримано в касу готівки чеками з реєстрацій- 321,
  них, спеціальних реєстраційних рахунків   323-326
Перераховано з реєстраційних, спеціальних 663,664, 321,323
  реєстраційних рахунків суму утримань 665,666,  
  із заробітної плати за дорученням працівників 667,668,  
     
Перераховано в доход бюджету податок, 321, 323
  з доходу фізичних осіб    
Перераховано суми внесків за розрахунками 651,652, 321,323,
  зі страхування та з Пенсійним фондом 653,654 324, 326
Перераховано суми постачальникам згідно    
  з пред’явленими рахунками за придбані    
  матеріальні цінності:    
  - як планові платежі; 321,323,
      324,326,
  - шляхом попередньої оплати; 321,323,
      324,326,
  - шляхом надходження матеріальних 321,323,
  цінностей   324, 326
Перераховано суми оплати за комунальні 321, 323,
  послуги та енергоносії   324, 326
Суми депонованої заробітної плати, 321,323
  що надійшли на реєстраційний, спеціальний    
  реєстраційний рахунки із каси    

До касових видатків відносяться також суми коштів, переведених із реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху коштів на реєстраційних рахунках.Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним реєстраційним рахунком у картках аналітичного обліку касових видатків (додаток 6) у розрізі статей кошторису Міністерства оборони України і кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У разі зарахування на обслуговування в установленому порядку до військової частини інших військових частин складаються окремі картки щодо кожної військової частини в розрізі зазначених параметрів та загальна картка щодо всіх військових частин, які обслуговуються.

Картка відкривається щомісяця та заповнюється щоденно. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. Картка підписується виконавцем та особою, яка перевірила картку.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты